13278.htm

CÍMSZÓ: Menorah

SZÓCIKK: Menorah. Zsidó könyvkiadó vállalat Budapesten. Alakult 1928. Irodalmi vezetői: Székely Béla (l. o.) és Varsányi Géza. Zsidó szépirodalmi és tudományos könyvek kiadása szerepel programmján. Megindított egy sorozatot Zsidó remekírók címen. Kiad a vállalat még egy M. c. irodalmi szemlét.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3278. címszó a lexikon => 588. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13278.htm

CÍMSZÓ: Menorah

SZÓCIKK: Menorah. Zsidó könyvkiadó vállalat Budapesten. Alakult 1928. Irodalmi vezetői: Székely Béla l. o. és Varsányi Géza. Zsidó szépirodalmi és tudományos könyvek kiadása szerepel programmján. Megindított egy sorozatot Zsidó remekírók címen. Kiad a vállalat még egy M. c. irodalmi szemlét.

13278.ht

CÍMSZÓ Menora

SZÓCIKK Menorah Zsid könyvkiad vállala Budapesten Alakul 1928 Irodalm vezetői Székel Bél l o é Varsány Géza Zsid szépirodalm é tudományo könyve kiadás szerepe programmján Megindítot eg sorozato Zsid remekíró címen Kia vállala mé eg M c irodalm szemlét

13278.h

CÍMSZ Menor

SZÓCIK Menora Zsi könyvkia vállal Budapeste Alaku 192 Irodal vezető Széke Bé Varsán Géz Zsi szépirodal tudomány könyv kiadá szerep programmjá Megindíto e sorozat Zsi remekír címe Ki vállal m e irodal szemlé

13278.

CÍMS Meno

SZÓCI Menor Zs könyvki válla Budapest Alak 19 Iroda vezet Szék B Varsá Gé Zs szépiroda tudomán köny kiad szere programmj Megindít soroza Zs remekí cím K válla iroda szeml

13278

CÍM Men

SZÓC Meno Z könyvk váll Budapes Ala 1 Irod veze Szé Vars G Z szépirod tudomá kön kia szer programm Megindí soroz Z remek cí váll irod szem

1327

CÍ Me

SZÓ Men könyv vál Budape Al Iro vez Sz Var szépiro tudom kö ki sze program Megind soro reme c vál iro sze