13291.htm

CÍMSZÓ: Messiás

SZÓCIKK: "koncepciója szerint a M. a teremtés előtt született az isteni Gondviselés adományaképp s Isten maga rejtette őt el, hogy egykor a gonoszságot és tagadást a M. győzze le. A Haggada is tud a M. preexisztenciájáról (Peszáchim 54a; Nedárim 39a; Jalkut 1. 20); eszerint a M. neve Jinnon és már a teremtés előtt volt meg, hat dologgal, amik szintén megelőzték a teremtést. Ugyancsak említik azt a R. Josua ben Levi jelenései, a Midras Kohen és a Széder Gan Eden apokaliptikus iratok, amelyek M. Ben Dávidnak nevezik a M.-t. Néhol a M. előlétezéséről és hirtelen, váratlan megjelenéséről van szó, így Máté Evangéliumában (24:. 27, 43-44), azonban még ez is tiszta zsidó koncepció, amely megtalálható az Exodus Rabba L-ben, a Midrás Tanchumában (Semósz), amely iratok Mózes hirtelen megjelenését várják Rómában a M. alakjában; ugyanúgy az Agadat ha-Mosiach is. Máshol szó van a született, de még meg nem jelent M.-ról s ez már a 2. sz.-ban ismeretes felfogás volt, mert ezt említi Justinus (i. m. VIII.), amellyel megegyezik a Szanhedrin-traktátus (896). A jeruzsálemi Targum szerint (Micha próféta 4. 8-hoz) a M. a földön van, de az emberek bűnei miatt elrejtőzött. Máshol ismét szó van a már rég született M.-ról; így a jeruzsálemi Talmud (Beráchót 2.) szerint Bethlenemben született a második Templom lerombolása napján, a Zerubbabel Apokalypsise szerint pedig Dávid király korában s elrejtve Rómában tartózkodik. Az Ezékiel prófétán (34. 23) alapuló felfogás magát Dávid királyt tartotta M.-nak. Egy másik felfogás a Józseftől származó M. eszménye, melyre a legrégibb feljegyzés a Szukkót-traktátusban van (52 a, b). Ez a csatában elesik. A Talmud nem részletezi ezt a M.-t, de később mások felvették ezt a koncepciót, így Száadja, a vallásfilozófus és Hái gáón, előbbi az Emunót ve-Deótban, utóbbi a Taam Zekénimben. Eszerint a Józseftől származó M. meg fogja előzni a Dávidtól származót s össze fogja gyűjteni Izrael népét Jeruzsálembe, ahol visszaállítja a Nagy Templomot s megalapítja az emberiességre és jogra épített uralmát, de Gog és Magog megjelennek előtte és megölik. Csupán a Mosiach ben Dávid fogja őt feltámasztani. Ezt a József M.-t az elveszett tíz törzsi (l. o.) M.-ának tartják, de a Nagy Sándor-mondával (l. fentebb) is hasonlóságot mutat (L. Judaizmus. Jézus, Kereszténység és zsidóság, Álmessiások.). Irodalom. A héber apokaliptikus iratok szövegét közli A. Jellinek a Bikkuré ha-Ittim I.-III. k.-ben. Kimerítő összefoglaló tanulmányt ad Moses Buttenwieser, M. (Jew. Encycl. 1904) Fontos művek még: Schfirer, Geschichte des jüdischen Volkes (3. ed. II.); R. Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte; W. Nowack, Die Zukunftshoffnung Israels in der assyrischen Zeit: Hühn, Die messianischen Weissagungen; Fr. Giesehrecht, Der Knecht Jahwes in Deutero-Jesaiah ; W. Bousset, Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter; F. Perles, Kritikz. Boussets Religion d. Judentums: P. Volz, Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba ; H. J. Holtzmann. Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie I. ;W. Baldensperger, Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des Judentums; F. Weber, Jüdische theologie auf Grund des Talmud (2. ed. ;G. H. Dalman, Der leidende und der sterbende Messias): u. a., Die Worte Jesn; Kampers, Alexander der Grosse und die Idee des Weltimperiums in Prophetie und Sage ; Hackmann, Die Zukunftserwartung des Jesaiah ; Volz, Die vorexilische Jahweprophetie und der Messias: Marti, Geschichte der israelitischen Religion; u. a., Das Buch jesiach; Cheyne, Introduction to Isaiah ; Robertson Smith, The Prophets of Israel; Adolf Posnanski, Siloh, Ein Beitrag zur Geschichte der Messiaslehre. I. (Leipzig 1904); Gezzken, Komposition und Entstehungszeit der Oracula Sibyllina."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3291. címszó a lexikon => 590. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13291.htm

CÍMSZÓ: Messiás

SZÓCIKK: koncepciója szerint a M. a teremtés előtt született az isteni Gondviselés adományaképp s Isten maga rejtette őt el, hogy egykor a gonoszságot és tagadást a M. győzze le. A Haggada is tud a M. preexisztenciájáról Peszáchim 54a; Nedárim 39a; Jalkut 1. 20 ; eszerint a M. neve Jinnon és már a teremtés előtt volt meg, hat dologgal, amik szintén megelőzték a teremtést. Ugyancsak említik azt a R. Josua ben Levi jelenései, a Midras Kohen és a Széder Gan Eden apokaliptikus iratok, amelyek M. Ben Dávidnak nevezik a M.-t. Néhol a M. előlétezéséről és hirtelen, váratlan megjelenéséről van szó, így Máté Evangéliumában 24:. 27, 43-44 , azonban még ez is tiszta zsidó koncepció, amely megtalálható az Exodus Rabba L-ben, a Midrás Tanchumában Semósz , amely iratok Mózes hirtelen megjelenését várják Rómában a M. alakjában; ugyanúgy az Agadat ha-Mosiach is. Máshol szó van a született, de még meg nem jelent M.-ról s ez már a 2. sz.-ban ismeretes felfogás volt, mert ezt említi Justinus i. m. VIII. , amellyel megegyezik a Szanhedrin-traktátus 896 . A jeruzsálemi Targum szerint Micha próféta 4. 8-hoz a M. a földön van, de az emberek bűnei miatt elrejtőzött. Máshol ismét szó van a már rég született M.-ról; így a jeruzsálemi Talmud Beráchót 2. szerint Bethlenemben született a második Templom lerombolása napján, a Zerubbabel Apokalypsise szerint pedig Dávid király korában s elrejtve Rómában tartózkodik. Az Ezékiel prófétán 34. 23 alapuló felfogás magát Dávid királyt tartotta M.-nak. Egy másik felfogás a Józseftől származó M. eszménye, melyre a legrégibb feljegyzés a Szukkót-traktátusban van 52 a, b . Ez a csatában elesik. A Talmud nem részletezi ezt a M.-t, de később mások felvették ezt a koncepciót, így Száadja, a vallásfilozófus és Hái gáón, előbbi az Emunót ve-Deótban, utóbbi a Taam Zekénimben. Eszerint a Józseftől származó M. meg fogja előzni a Dávidtól származót s össze fogja gyűjteni Izrael népét Jeruzsálembe, ahol visszaállítja a Nagy Templomot s megalapítja az emberiességre és jogra épített uralmát, de Gog és Magog megjelennek előtte és megölik. Csupán a Mosiach ben Dávid fogja őt feltámasztani. Ezt a József M.-t az elveszett tíz törzsi l. o. M.-ának tartják, de a Nagy Sándor-mondával l. fentebb is hasonlóságot mutat L. Judaizmus. Jézus, Kereszténység és zsidóság, Álmessiások. . Irodalom. A héber apokaliptikus iratok szövegét közli A. Jellinek a Bikkuré ha-Ittim I.-III. k.-ben. Kimerítő összefoglaló tanulmányt ad Moses Buttenwieser, M. Jew. Encycl. 1904 Fontos művek még: Schfirer, Geschichte des jüdischen Volkes 3. ed. II. ; R. Smend, Alttestamentliche Religionsgeschichte; W. Nowack, Die Zukunftshoffnung Israels in der assyrischen Zeit: Hühn, Die messianischen Weissagungen; Fr. Giesehrecht, Der Knecht Jahwes in Deutero-Jesaiah ; W. Bousset, Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter; F. Perles, Kritikz. Boussets Religion d. Judentums: P. Volz, Jüdische Eschatologie von Daniel bis Akiba ; H. J. Holtzmann. Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie I. ;W. Baldensperger, Die messianisch-apokalyptischen Hoffnungen des Judentums; F. Weber, Jüdische theologie auf Grund des Talmud 2. ed. ;G. H. Dalman, Der leidende und der sterbende Messias : u. a., Die Worte Jesn; Kampers, Alexander der Grosse und die Idee des Weltimperiums in Prophetie und Sage ; Hackmann, Die Zukunftserwartung des Jesaiah ; Volz, Die vorexilische Jahweprophetie und der Messias: Marti, Geschichte der israelitischen Religion; u. a., Das Buch jesiach; Cheyne, Introduction to Isaiah ; Robertson Smith, The Prophets of Israel; Adolf Posnanski, Siloh, Ein Beitrag zur Geschichte der Messiaslehre. I. Leipzig 1904 ; Gezzken, Komposition und Entstehungszeit der Oracula Sibyllina.

13291.ht

CÍMSZÓ Messiá

SZÓCIKK koncepciój szerin M teremté előt születet a isten Gondviselé adományakép Iste mag rejtett ő el hog egyko gonoszságo é tagadás M győzz le Haggad i tu M preexisztenciájáró Peszáchi 54a Nedári 39a Jalku 1 2 eszerin M nev Jinno é má teremté előt vol meg ha dologgal ami szinté megelőzté teremtést Ugyancsa említi az R Josu be Lev jelenései Midra Kohe é Széde Ga Ede apokaliptiku iratok amelye M Be Dávidna nevezi M.-t Ného M előlétezésérő é hirtelen váratla megjelenésérő va szó íg Mát Evangéliumába 24: 27 43-4 azonba mé e i tiszt zsid koncepció amel megtalálhat a Exodu Rabb L-ben Midrá Tanchumába Semós amel irato Móze hirtele megjelenésé várjá Rómába M alakjában ugyanúg a Agada ha-Mosiac is Másho sz va született d mé me ne jelen M.-ró e má 2 sz.-ba ismerete felfogá volt mer ez említ Justinu i m VIII amellye megegyezi Szanhedrin-traktátu 89 jeruzsálem Targu szerin Mich prófét 4 8-ho M földö van d a embere bűne miat elrejtőzött Másho ismé sz va má ré születet M.-ról íg jeruzsálem Talmu Beráchó 2 szerin Bethlenembe születet másodi Templo lerombolás napján Zerubbabe Apokalypsis szerin pedi Dávi királ korába elrejtv Rómába tartózkodik A Ezékie prófétá 34 2 alapul felfogá magá Dávi király tartott M.-nak Eg mási felfogá Józseftő származ M eszménye melyr legrégib feljegyzé Szukkót-traktátusba va 5 a E csatába elesik Talmu ne részletez ez M.-t d későb máso felvetté ez koncepciót íg Száadja vallásfilozófu é Há gáón előbb a Emunó ve-Deótban utóbb Taa Zekénimben Eszerin Józseftő származ M me fogj előzn Dávidtó származó össz fogj gyűjten Izrae népé Jeruzsálembe aho visszaállítj Nag Templomo megalapítj a emberiességr é jogr építet uralmát d Go é Mago megjelenne előtt é megölik Csupá Mosiac be Dávi fogj ő feltámasztani Ez Józse M.- a elveszet tí törzs l o M.-ána tartják d Nag Sándor-mondáva l fenteb i hasonlóságo muta L Judaizmus Jézus Kereszténysé é zsidóság Álmessiások Irodalom hébe apokaliptiku irato szövegé közl A Jelline Bikkur ha-Itti I.-III k.-ben Kimerít összefoglal tanulmány a Mose Buttenwieser M Jew Encycl 190 Fonto műve még Schfirer Geschicht de jüdische Volke 3 ed II R Smend Alttestamentlich Religionsgeschichte W Nowack Di Zukunftshoffnun Israel i de assyrische Zeit Hühn Di messianische Weissagungen Fr Giesehrecht De Knech Jahwe i Deutero-Jesaia W Bousset Di Religio de Judentum i neutestamentliche Zeitalter F Perles Kritikz Bousset Religio d Judentums P Volz Jüdisch Eschatologi vo Danie bi Akib H J Holtzmann Lehrbuc de neutestamentliche Theologi I ;W Baldensperger Di messianisch-apokalyptische Hoffnunge de Judentums F Weber Jüdisch theologi au Grun de Talmu 2 ed ;G H Dalman De leidend un de sterbend Messia u a. Di Wort Jesn Kampers Alexande de Gross un di Ide de Weltimperium i Propheti un Sag Hackmann Di Zukunftserwartun de Jesaia Volz Di vorexilisch Jahwepropheti un de Messias Marti Geschicht de israelitische Religion u a. Da Buc jesiach Cheyne Introductio t Isaia Robertso Smith Th Prophet o Israel Adol Posnanski Siloh Ei Beitra zu Geschicht de Messiaslehre I Leipzi 190 Gezzken Kompositio un Entstehungszei de Oracul Sibyllina

13291.h

CÍMSZ Messi

SZÓCIK koncepció szeri teremt elő születe iste Gondvisel adományaké Ist ma rejtet e ho egyk gonoszság tagadá győz l Hagga t preexisztenciájár Peszách 54 Nedár 39 Jalk eszeri ne Jinn m teremt elő vo me h dologga am szint megelőzt teremtés Ugyancs említ a Jos b Le jelenése Midr Koh Széd G Ed apokaliptik irato amely B Dávidn nevez M.- Néh előlétezésér hirtele váratl megjelenésér v sz í Má Evangéliumáb 24 2 43- azonb m tisz zsi koncepci ame megtalálha Exod Rab L-be Midr Tanchumáb Semó ame irat Móz hirtel megjelenés várj Rómáb alakjába ugyanú Agad ha-Mosia i Másh s v születet m m n jele M.-r m sz.-b ismeret felfog vol me e emlí Justin VII amelly megegyez Szanhedrin-traktát 8 jeruzsále Targ szeri Mic prófé 8-h föld va ember bűn mia elrejtőzöt Másh ism s v m r születe M.-ró í jeruzsále Talm Berách szeri Bethlenemb születe másod Templ lerombolá napjá Zerubbab Apokalypsi szeri ped Dáv kirá koráb elrejt Rómáb tartózkodi Ezéki prófét 3 alapu felfog mag Dáv királ tartot M.-na E más felfog Józseft szárma eszmény mely legrégi feljegyz Szukkót-traktátusb v csatáb elesi Talm n részlete e M.- késő más felvett e koncepció í Száadj vallásfilozóf H gáó előb Emun ve-Deótba utób Ta Zekénimbe Eszeri Józseft szárma m fog előz Dávidt származ öss fog gyűjte Izra nép Jeruzsálemb ah visszaállít Na Templom megalapít emberiesség jog építe uralmá G Mag megjelenn előt megöli Csup Mosia b Dáv fog feltámasztan E Józs M. elvesze t törz M.-án tartjá Na Sándor-mondáv fente hasonlóság mut Judaizmu Jézu Kereszténys zsidósá Álmessiáso Irodalo héb apokaliptik irat szöveg köz Jellin Bikku ha-Itt I.-II k.-be Kimerí összefogla tanulmán Mos Buttenwiese Je Encyc 19 Font műv mé Schfire Geschich d jüdisch Volk e I Smen Alttestamentlic Religionsgeschicht Nowac D Zukunftshoffnu Israe d assyrisch Zei Hüh D messianisch Weissagunge F Giesehrech D Knec Jahw Deutero-Jesai Bousse D Religi d Judentu neutestamentlich Zeitalte Perle Kritik Bousse Religi Judentum Vol Jüdisc Eschatolog v Dani b Aki Holtzman Lehrbu d neutestamentlich Theolog ; Baldensperge D messianisch-apokalyptisch Hoffnung d Judentum Webe Jüdisc theolog a Gru d Talm e ; Dalma D leiden u d sterben Messi a D Wor Jes Kamper Alexand d Gros u d Id d Weltimperiu Prophet u Sa Hackman D Zukunftserwartu d Jesai Vol D vorexilisc Jahweprophet u d Messia Mart Geschich d israelitisch Religio a D Bu jesiac Cheyn Introducti Isai Roberts Smit T Prophe Israe Ado Posnansk Silo E Beitr z Geschich d Messiaslehr Leipz 19 Gezzke Kompositi u Entstehungsze d Oracu Sibyllin

13291.

CÍMS Mess

SZÓCI koncepci szer terem el szület ist Gondvise adományak Is m rejte h egy gonoszsá tagad győ Hagg preexisztenciájá Peszác 5 Nedá 3 Jal eszer n Jin terem el v m dologg a szin megelőz teremté Ugyanc emlí Jo L jelenés Mid Ko Szé E apokalipti irat amel Dávid neve M. Né előlétezésé hirtel várat megjelenésé s M Evangéliumá 2 43 azon tis zs koncepc am megtalálh Exo Ra L-b Mid Tanchumá Sem am ira Mó hirte megjelené vár Rómá alakjáb ugyan Aga ha-Mosi Más születe jel M.- sz.- ismere felfo vo m eml Justi VI amell megegye Szanhedrin-traktá jeruzsál Tar szer Mi próf 8- föl v embe bű mi elrejtőzö Más is szület M.-r jeruzsál Tal Berác szer Bethlenem szület máso Temp lerombol napj Zerubba Apokalyps szer pe Dá kir korá elrej Rómá tartózkod Ezék prófé alap felfo ma Dá kirá tarto M.-n má felfo József szárm eszmén mel legrég feljegy Szukkót-traktátus csatá eles Tal részlet M. kés má felvet koncepci Száad vallásfilozó gá elő Emu ve-Deótb utó T Zekénimb Eszer József szárm fo elő Dávid szárma ös fo gyűjt Izr né Jeruzsálem a visszaállí N Templo megalapí emberiessé jo épít uralm Ma megjelen elő megöl Csu Mosi Dá fo feltámaszta Józ M elvesz tör M.-á tartj N Sándor-mondá fent hasonlósá mu Judaizm Jéz Keresztény zsidós Álmessiás Irodal hé apokalipti ira szöve kö Jelli Bikk ha-It I.-I k.-b Kimer összefogl tanulmá Mo Buttenwies J Ency 1 Fon mű m Schfir Geschic jüdisc Vol Sme Alttestamentli Religionsgeschich Nowa Zukunftshoffn Isra assyrisc Ze Hü messianisc Weissagung Giesehrec Kne Jah Deutero-Jesa Bouss Relig Judent neutestamentlic Zeitalt Perl Kriti Bouss Relig Judentu Vo Jüdis Eschatolo Dan Ak Holtzma Lehrb neutestamentlic Theolo Baldensperg messianisch-apokalyptisc Hoffnun Judentu Web Jüdis theolo Gr Tal Dalm leide sterbe Mess Wo Je Kampe Alexan Gro I Weltimperi Prophe S Hackma Zukunftserwart Jesa Vo vorexilis Jahweprophe Messi Mar Geschic israelitisc Religi B jesia Chey Introduct Isa Robert Smi Proph Isra Ad Posnans Sil Beit Geschic Messiasleh Leip 1 Gezzk Komposit Entstehungsz Orac Sibylli

13291

CÍM Mes

SZÓC koncepc sze tere e szüle is Gondvis adománya I rejt eg gonoszs taga gy Hag preexisztenciáj Peszá Ned Ja esze Ji tere e dolog szi megelő teremt Ugyan eml J jelené Mi K Sz apokalipt ira ame Dávi nev M N előlétezés hirte vára megjelenés Evangélium 4 azo ti z koncep a megtalál Ex R L- Mi Tanchum Se a ir M hirt megjelen vá Róm alakjá ugya Ag ha-Mos Má szület je M. sz. ismer felf v em Just V amel megegy Szanhedrin-trakt jeruzsá Ta sze M pró 8 fö emb b m elrejtőz Má i szüle M.- jeruzsá Ta Berá sze Bethlene szüle más Tem lerombo nap Zerubb Apokalyp sze p D ki kor elre Róm tartózko Ezé próf ala felf m D kir tart M.- m felf Józse szár eszmé me legré feljeg Szukkót-traktátu csat ele Ta részle M ké m felve koncepc Száa vallásfiloz g el Em ve-Deót ut Zekénim Esze Józse szár f el Dávi szárm ö f gyűj Iz n Jeruzsále visszaáll Templ megalap emberiess j épí ural M megjele el megö Cs Mos D f feltámaszt Jó elves tö M.- tart Sándor-mond fen hasonlós m Judaiz Jé Keresztén zsidó Álmessiá Iroda h apokalipt ir szöv k Jell Bik ha-I I.- k.- Kime összefog tanulm M Buttenwie Enc Fo m Schfi Geschi jüdis Vo Sm Alttestamentl Religionsgeschic Now Zukunftshoff Isr assyris Z H messianis Weissagun Giesehre Kn Ja Deutero-Jes Bous Reli Juden neutestamentli Zeital Per Krit Bous Reli Judent V Jüdi Eschatol Da A Holtzm Lehr neutestamentli Theol Baldensper messianisch-apokalyptis Hoffnu Judent We Jüdi theol G Ta Dal leid sterb Mes W J Kamp Alexa Gr Weltimper Proph Hackm Zukunftserwar Jes V vorexili Jahweproph Mess Ma Geschi israelitis Relig jesi Che Introduc Is Rober Sm Prop Isr A Posnan Si Bei Geschi Messiasle Lei Gezz Komposi Entstehungs Ora Sibyll

1329

CÍ Me

SZÓ koncep sz ter szül i Gondvi adomány rej e gonosz tag g Ha preexisztenciá Pesz Ne J esz J ter dolo sz megel terem Ugya em jelen M S apokalip ir am Dáv ne előlétezé hirt vár megjelené Evangéliu az t konce megtalá E L M Tanchu S i hir megjele v Ró alakj ugy A ha-Mo M szüle j M sz isme fel e Jus ame megeg Szanhedrin-trak jeruzs T sz pr f em elrejtő M szül M. jeruzs T Ber sz Bethlen szül má Te leromb na Zerub Apokaly sz k ko elr Ró tartózk Ez pró al fel ki tar M. fel Józs szá eszm m legr felje Szukkót-traktát csa el T részl k felv koncep Szá vallásfilo e E ve-Deó u Zekéni Esz Józs szá e Dáv szár gyű I Jeruzsál visszaál Temp megala emberies ép ura megjel e meg C Mo feltámasz J elve t M. tar Sándor-mon fe hasonló Judai J Kereszté zsid Álmessi Irod apokalip i szö Jel Bi ha- I. k. Kim összefo tanul Buttenwi En F Schf Gesch jüdi V S Alttestament Religionsgeschi No Zukunftshof Is assyri messiani Weissagu Giesehr K J Deutero-Je Bou Rel Jude neutestamentl Zeita Pe Kri Bou Rel Juden Jüd Eschato D Holtz Leh neutestamentl Theo Baldenspe messianisch-apokalypti Hoffn Juden W Jüd theo T Da lei ster Me Kam Alex G Weltimpe Prop Hack Zukunftserwa Je vorexil Jahweprop Mes M Gesch israeliti Reli jes Ch Introdu I Robe S Pro Is Posna S Be Gesch Messiasl Le Gez Kompos Entstehung Or Sibyl