13294.htm

CÍMSZÓ: Mester

SZEMÉLYNÉV: Mester Jenő

SZÓCIKK: Mester Jenő*, szobrász, szül. Makláron (Heves vm.) 1882. Budapesten Telesnél kezdte művészi tanulmányait, azután Párisban tanult (1903-1906). Arcképszobrokat és plaketteket mintázott. Merengő bronzszobrát a Szépművészeti Múzeum vette meg. 1913-ban Koppenhágába költözött.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3294. címszó a lexikon => 591. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13294.htm

CÍMSZÓ: Mester

SZEMÉLYNÉV: Mester Jenő

SZÓCIKK: Mester Jenő*, szobrász, szül. Makláron Heves vm. 1882. Budapesten Telesnél kezdte művészi tanulmányait, azután Párisban tanult 1903-1906 . Arcképszobrokat és plaketteket mintázott. Merengő bronzszobrát a Szépművészeti Múzeum vette meg. 1913-ban Koppenhágába költözött.

13294.ht

CÍMSZÓ Meste

SZEMÉLYNÉV Meste Jen

SZÓCIKK Meste Jenő* szobrász szül Makláro Heve vm 1882 Budapeste Telesné kezdt művész tanulmányait azutá Párisba tanul 1903-190 Arcképszobroka é plaketteke mintázott Mereng bronzszobrá Szépművészet Múzeu vett meg 1913-ba Koppenhágáb költözött

13294.h

CÍMSZ Mest

SZEMÉLYNÉ Mest Je

SZÓCIK Mest Jenő szobrás szü Maklár Hev v 188 Budapest Telesn kezd művés tanulmányai azut Párisb tanu 1903-19 Arcképszobrok plakettek mintázot Meren bronzszobr Szépművésze Múze vet me 1913-b Koppenhágá költözöt

13294.

CÍMS Mes

SZEMÉLYN Mes J

SZÓCI Mes Jen szobrá sz Maklá He 18 Budapes Teles kez művé tanulmánya azu Páris tan 1903-1 Arcképszobro plakette mintázo Mere bronzszob Szépművész Múz ve m 1913- Koppenhág költözö

13294

CÍM Me

SZEMÉLY Me

SZÓC Me Je szobr s Makl H 1 Budape Tele ke műv tanulmány az Pári ta 1903- Arcképszobr plakett mintáz Mer bronzszo Szépművés Mú v 1913 Koppenhá költöz

1329

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ M J szob Mak Budap Tel k mű tanulmán a Pár t 1903 Arcképszob plaket mintá Me bronzsz Szépművé M 191 Koppenh költö