13298.htm

CÍMSZÓ: Mesumod

SZÓCIKK: tartanak. De halála esetén a rituális gyász elmarad. Ez a szokás egy hibásan lemásolt rabbinikus tudósításon alapszik. A tudósítás elbeszéli, hogy egy régen élt talmudi tekintély gyászt tartott fiáért senistaméd, aki kitért. Tehát meggyászolta halála után, jóllehet, hogy a hitéből kitért. Későbbi másolók a senistaméd (aki kitért) szó helyett ke-senistamédot (amikor kitért) írtak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3298. címszó a lexikon => 591. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13298.htm

CÍMSZÓ: Mesumod

SZÓCIKK: tartanak. De halála esetén a rituális gyász elmarad. Ez a szokás egy hibásan lemásolt rabbinikus tudósításon alapszik. A tudósítás elbeszéli, hogy egy régen élt talmudi tekintély gyászt tartott fiáért senistaméd, aki kitért. Tehát meggyászolta halála után, jóllehet, hogy a hitéből kitért. Későbbi másolók a senistaméd aki kitért szó helyett ke-senistamédot amikor kitért írtak.

13298.ht

CÍMSZÓ Mesumo

SZÓCIKK tartanak D halál eseté rituáli gyás elmarad E szoká eg hibása lemásol rabbiniku tudósításo alapszik tudósítá elbeszéli hog eg rége él talmud tekintél gyász tartot fiáér senistaméd ak kitért Tehá meggyászolt halál után jóllehet hog hitébő kitért Később másoló senistamé ak kitér sz helyet ke-senistamédo amiko kitér írtak

13298.h

CÍMSZ Mesum

SZÓCIK tartana halá eset rituál gyá elmara szok e hibás lemáso rabbinik tudósítás alapszi tudósít elbeszél ho e rég é talmu tekinté gyás tarto fiáé senistamé a kitér Teh meggyászol halá utá jóllehe ho hitéb kitér Későb másol senistam a kité s helye ke-senistaméd amik kité írta

13298.

CÍMS Mesu

SZÓCI tartan hal ese rituá gy elmar szo hibá lemás rabbini tudósítá alapsz tudósí elbeszé h ré talm tekint gyá tart fiá senistam kité Te meggyászo hal ut jólleh h hité kité Késő máso senista kit hely ke-senistamé ami kit írt

13298

CÍM Mes

SZÓC tarta ha es ritu g elma sz hib lemá rabbin tudósít alaps tudós elbesz r tal tekin gy tar fi senista kit T meggyász ha u jólle hit kit Kés más senist ki hel ke-senistam am ki ír

1329

CÍ Me

SZÓ tart h e rit elm s hi lem rabbi tudósí alap tudó elbes ta teki g ta f senist ki meggyás h jóll hi ki Ké má senis k he ke-senista a k í