13300.htm

CÍMSZÓ: Mész micvó

SZÓCIKK: Mész micvó (h.). Olyan halott, akit sok szenvedéstől váltott meg a halál, úgy, hogy az az ő számára már jótétemény volt. Olyan idegen talált halott is, akinek eltemettetéséről nem gondoskodhatnak a hozzátartozók és így a végtisztességadás szent kötelességül (micvó) a hitközségre hárul.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3300. címszó a lexikon => 591. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13300.htm

CÍMSZÓ: Mész micvó

SZÓCIKK: Mész micvó h. . Olyan halott, akit sok szenvedéstől váltott meg a halál, úgy, hogy az az ő számára már jótétemény volt. Olyan idegen talált halott is, akinek eltemettetéséről nem gondoskodhatnak a hozzátartozók és így a végtisztességadás szent kötelességül micvó a hitközségre hárul.

13300.ht

CÍMSZÓ Més micv

SZÓCIKK Més micv h Olya halott aki so szenvedéstő váltot me halál úgy hog a a számár má jótétemén volt Olya idege talál halot is akine eltemettetésérő ne gondoskodhatna hozzátartozó é íg végtisztességadá szen kötelességü micv hitközségr hárul

13300.h

CÍMSZ Mé mic

SZÓCIK Mé mic Oly halot ak s szenvedést válto m halá úg ho számá m jótétemé vol Oly ideg talá halo i akin eltemettetésér n gondoskodhatn hozzátartoz í végtisztességad sze kötelesség mic hitközség háru

13300.

CÍMS M mi

SZÓCI M mi Ol halo a szenvedés vált hal ú h szám jótétem vo Ol ide tal hal aki eltemettetésé gondoskodhat hozzátarto végtisztességa sz kötelessé mi hitközsé hár

13300

CÍM m

SZÓC m O hal szenvedé vál ha szá jótéte v O id ta ha ak eltemettetés gondoskodha hozzátart végtisztesség s köteless m hitközs há

1330SZÓ ha szenved vá h sz jótét i t h a eltemetteté gondoskodh hozzátar végtisztessé köteles hitköz h