13302.htm

CÍMSZÓ: Meturgemon

SZÓCIKK: Meturgemon (a.). Tolmács, fordító. Az ókori zsinagógákban az a hivatalos személyiség, aki a felolvasásra került bibliai szakaszt a nép nyelvén tolmácsolta. Egyiptomban, a Septuaginta (l. o.) előtt való korban, görögre, Palesztinában arameus nyelvre fordították le. L. Targum.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3302. címszó a lexikon => 591. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13302.htm

CÍMSZÓ: Meturgemon

SZÓCIKK: Meturgemon a. . Tolmács, fordító. Az ókori zsinagógákban az a hivatalos személyiség, aki a felolvasásra került bibliai szakaszt a nép nyelvén tolmácsolta. Egyiptomban, a Septuaginta l. o. előtt való korban, görögre, Palesztinában arameus nyelvre fordították le. L. Targum.

13302.ht

CÍMSZÓ Meturgemo

SZÓCIKK Meturgemo a Tolmács fordító A ókor zsinagógákba a hivatalo személyiség ak felolvasásr kerül biblia szakasz né nyelvé tolmácsolta Egyiptomban Septuagint l o előt val korban görögre Palesztinába arameu nyelvr fordítottá le L Targum

13302.h

CÍMSZ Meturgem

SZÓCIK Meturgem Tolmác fordít óko zsinagógákb hivatal személyisé a felolvasás kerü bibli szakas n nyelv tolmácsolt Egyiptomba Septuagin elő va korba görögr Palesztináb arame nyelv fordított l Targu

13302.

CÍMS Meturge

SZÓCI Meturge Tolmá fordí ók zsinagógák hivata személyis felolvasá ker bibl szaka nyel tolmácsol Egyiptomb Septuagi el v korb görög Palesztiná aram nyel fordítot Targ

13302

CÍM Meturg

SZÓC Meturg Tolm ford ó zsinagógá hivat személyi felolvas ke bib szak nye tolmácso Egyiptom Septuag e kor görö Palesztin ara nye fordíto Tar

1330

CÍ Metur

SZÓ Metur Tol for zsinagóg hiva személy felolva k bi sza ny tolmács Egyipto Septua ko gör Paleszti ar ny fordít Ta