13323.htm

CÍMSZÓ: Mezuzó

SZÓCIKK: Mezuzó. Bibliai szövegeket tartalmazó tekercs, melyet a bejáratok jobb ajtófélfáira, a felső harmadik harmadon szögeznek, rézsút a bemenet felé. E kicsiny tekercsek fém- vagy fatokban vannak elhelyezve. Minden lakószoba ajtófélfájára és a bejáratokra kell M.-t szegezni. A parancs a Biblia következő kétszer is előforduló versén alapszik: «Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra». A felszögezett pergament-tekercs is e két bibliai részt tartalmazza (Máz. V. 6. 4-8 és Máz. V. 11. 18-21). Külső felírásnak a Sáddáj (Mindenható) szót alkalmazzák, még pedig olyan elhelyezésbon, hogy a tok nyílásán szembe tűnjön. Vallásos zsidók érkezéskor és távozáskor ujjal érintik a M.-át és ujjúkat megcsókolják. A M.-nak az a célja, hogy Istenre és az ő törvényeire irányítsa a gondolatot. F. d.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3323. címszó a lexikon => 597. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13323.htm

CÍMSZÓ: Mezuzó

SZÓCIKK: Mezuzó. Bibliai szövegeket tartalmazó tekercs, melyet a bejáratok jobb ajtófélfáira, a felső harmadik harmadon szögeznek, rézsút a bemenet felé. E kicsiny tekercsek fém- vagy fatokban vannak elhelyezve. Minden lakószoba ajtófélfájára és a bejáratokra kell M.-t szegezni. A parancs a Biblia következő kétszer is előforduló versén alapszik: Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra . A felszögezett pergament-tekercs is e két bibliai részt tartalmazza Máz. V. 6. 4-8 és Máz. V. 11. 18-21 . Külső felírásnak a Sáddáj Mindenható szót alkalmazzák, még pedig olyan elhelyezésbon, hogy a tok nyílásán szembe tűnjön. Vallásos zsidók érkezéskor és távozáskor ujjal érintik a M.-át és ujjúkat megcsókolják. A M.-nak az a célja, hogy Istenre és az ő törvényeire irányítsa a gondolatot. F. d.

13323.ht

CÍMSZÓ Mezuz

SZÓCIKK Mezuzó Biblia szövegeke tartalmaz tekercs melye bejárato job ajtófélfáira fels harmadi harmado szögeznek rézsú bemene felé kicsin tekercse fém vag fatokba vanna elhelyezve Minde lakószob ajtófélfájár é bejáratokr kel M.- szegezni paranc Bibli következ kétsze i előfordul versé alapszik Ír azoka háza ajtófélfáir é kapuidr felszögezet pergament-tekerc i ké biblia rész tartalmazz Máz V 6 4- é Máz V 11 18-2 Küls felírásna Sáddá Mindenhat szó alkalmazzák mé pedi olya elhelyezésbon hog to nyílásá szemb tűnjön Valláso zsidó érkezésko é távozásko ujja érinti M.-á é ujjúka megcsókolják M.-na a célja hog Istenr é a törvényeir irányíts gondolatot F d

13323.h

CÍMSZ Mezu

SZÓCIK Mezuz Bibli szövegek tartalma tekerc mely bejárat jo ajtófélfáir fel harmad harmad szögezne rézs bemen fel kicsi tekercs fé va fatokb vann elhelyezv Mind lakószo ajtófélfájá bejáratok ke M. szegezn paran Bibl követke kétsz előfordu vers alapszi Í azok ház ajtófélfái kapuid felszögeze pergament-teker k bibli rés tartalmaz Má 4 Má 1 18- Kül felírásn Sádd Mindenha sz alkalmazzá m ped oly elhelyezésbo ho t nyílás szem tűnjö Vallás zsid érkezésk távozásk ujj érint M.- ujjúk megcsókoljá M.-n célj ho Isten törvényei irányít gondolato

13323.

CÍMS Mez

SZÓCI Mezu Bibl szövege tartalm teker mel bejára j ajtófélfái fe harma harma szögezn réz beme fe kics tekerc f v fatok van elhelyez Min lakósz ajtófélfáj bejárato k M szegez para Bib követk kéts előford ver alapsz azo há ajtófélfá kapui felszögez pergament-teke bibl ré tartalma M M 18 Kü felírás Sád Mindenh s alkalmazz pe ol elhelyezésb h nyílá sze tűnj Vallá zsi érkezés távozás uj érin M. ujjú megcsókolj M.- cél h Iste törvénye irányí gondolat

13323

CÍM Me

SZÓC Mez Bib szöveg tartal teke me bejár ajtófélfá f harm harm szögez ré bem f kic teker fato va elhelye Mi lakós ajtófélfá bejárat szege par Bi követ két előfor ve alaps az h ajtófélf kapu felszöge pergament-tek bib r tartalm 1 K felírá Sá Minden alkalmaz p o elhelyezés nyíl sz tűn Vall zs érkezé távozá u éri M ujj megcsókol M. cé Ist törvény irány gondola

1332

CÍ M

SZÓ Me Bi szöve tarta tek m bejá ajtófélf har har szöge r be ki teke fat v elhely M lakó ajtófélf bejára szeg pa B köve ké előfo v alap a ajtófél kap felszög pergament-te bi tartal felír S Minde alkalma elhelyezé nyí s tű Val z érkez távoz ér uj megcsóko M c Is törvén irán gondol