13344.htm

CÍMSZÓ: Mihály

SZEMÉLYNÉV: Mihály Rezső

SZÓCIKK: M. Rezső*, festő, szül. Budapesten 1889.Tanulmányait a gödöllői művésztelepen kezdte, majd Berlinben folytatta. A Kéve 1909-iki kiállításán állított ki először. Népies felfogású vízfestményeket, könyvillusztrációkat készít. 1910. jelent meg Bariék kalandja a nagy világban c. mesekönyve.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3344. címszó a lexikon => 604. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13344.htm

CÍMSZÓ: Mihály

SZEMÉLYNÉV: Mihály Rezső

SZÓCIKK: M. Rezső*, festő, szül. Budapesten 1889.Tanulmányait a gödöllői művésztelepen kezdte, majd Berlinben folytatta. A Kéve 1909-iki kiállításán állított ki először. Népies felfogású vízfestményeket, könyvillusztrációkat készít. 1910. jelent meg Bariék kalandja a nagy világban c. mesekönyve.

13344.ht

CÍMSZÓ Mihál

SZEMÉLYNÉV Mihál Rezs

SZÓCIKK M Rezső* festő szül Budapeste 1889.Tanulmányai gödöllő művésztelepe kezdte maj Berlinbe folytatta Kév 1909-ik kiállításá állítot k először Népie felfogás vízfestményeket könyvillusztrációka készít 1910 jelen me Barié kalandj nag világba c mesekönyve

13344.h

CÍMSZ Mihá

SZEMÉLYNÉ Mihá Rez

SZÓCIK Rezső fest szü Budapest 1889.Tanulmánya gödöll művésztelep kezdt ma Berlinb folytatt Ké 1909-i kiállítás állíto előszö Népi felfogá vízfestményeke könyvillusztrációk készí 191 jele m Bari kaland na világb mesekönyv

13344.

CÍMS Mih

SZEMÉLYN Mih Re

SZÓCI Rezs fes sz Budapes 1889.Tanulmány gödöl művésztele kezd m Berlin folytat K 1909- kiállítá állít elősz Nép felfog vízfestmények könyvillusztráció kész 19 jel Bar kalan n világ meseköny

13344

CÍM Mi

SZEMÉLY Mi R

SZÓC Rez fe s Budape 1889.Tanulmán gödö művésztel kez Berli folyta 1909 kiállít állí elős Né felfo vízfestménye könyvillusztráci kés 1 je Ba kala vilá mesekön

1334

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ Re f Budap 1889.Tanulmá göd művészte ke Berl folyt 190 kiállí áll elő N felf vízfestmény könyvillusztrác ké j B kal vil mesekö