13346.htm

CÍMSZÓ: Mihályfa

SZÓCIKK: Mihályfa, kisk. Zala vm., 731 lak. A zsidó hitközség alapításának ideje ismeretlen. Orthodox alapon működik. Lélekszáma 49, családszám és adófizető tag 11. A háborúban 15-en vettek részt, akik közül 5 hősi halált halt. Anyakönyvi területéhez tartoznak Óhíd, Kisgörbő, Nagygörbő, Szalapa, Kisvásárhely, Döbröce és Sümegcsehi községek.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3346. címszó a lexikon => 604. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13346.htm

CÍMSZÓ: Mihályfa

SZÓCIKK: Mihályfa, kisk. Zala vm., 731 lak. A zsidó hitközség alapításának ideje ismeretlen. Orthodox alapon működik. Lélekszáma 49, családszám és adófizető tag 11. A háborúban 15-en vettek részt, akik közül 5 hősi halált halt. Anyakönyvi területéhez tartoznak Óhíd, Kisgörbő, Nagygörbő, Szalapa, Kisvásárhely, Döbröce és Sümegcsehi községek.

13346.ht

CÍMSZÓ Mihályf

SZÓCIKK Mihályfa kisk Zal vm. 73 lak zsid hitközsé alapításána idej ismeretlen Orthodo alapo működik Lélekszám 49 családszá é adófizet ta 11 háborúba 15-e vette részt aki közü hős halál halt Anyakönyv területéhe tartozna Óhíd Kisgörbő Nagygörbő Szalapa Kisvásárhely Döbröc é Sümegcseh községek

13346.h

CÍMSZ Mihály

SZÓCIK Mihályf kis Za vm 7 la zsi hitközs alapításán ide ismeretle Orthod alap működi Lélekszá 4 családsz adófize t 1 háborúb 15- vett rész ak köz hő halá hal Anyaköny területéh tartozn Óhí Kisgörb Nagygörb Szalap Kisvásárhel Döbrö Sümegcse községe

13346.

CÍMS Mihál

SZÓCI Mihály ki Z v l zs hitköz alapításá id ismeretl Ortho ala működ Léleksz családs adófiz háború 15 vet rés a kö h hal ha Anyakön területé tartoz Óh Kisgör Nagygör Szala Kisvásárhe Döbr Sümegcs község

13346

CÍM Mihá

SZÓC Mihál k z hitkö alapítás i ismeret Orth al műkö Léleks család adófi hábor 1 ve ré k ha h Anyakö terület tarto Ó Kisgö Nagygö Szal Kisvásárh Döb Sümegc közsé

1334

CÍ Mih

SZÓ Mihá hitk alapítá ismere Ort a műk Lélek csalá adóf hábo v r h Anyak terüle tart Kisg Nagyg Sza Kisvásár Dö Sümeg közs