13348.htm

CÍMSZÓ: Mikéc

SZÓCIKK: Mikéc, hetiszakasz, mely Mózes 1. könyve 41. fejezetétől a 44. fejezet 17. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: József Fáraónál, József első találkozása testvéreivel, József második találkozása testvéreivel, József próbára teszi testvéreit. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok 1. könyve 3. fejezetének 15. versétől a 4. fejezet 1. verséig terjed. A torai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy ez utóbbi is József bölcsességének megfelelően Salamon bölcsességéről szól. f. u.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3348. címszó a lexikon => 604. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13348.htm

CÍMSZÓ: Mikéc

SZÓCIKK: Mikéc, hetiszakasz, mely Mózes 1. könyve 41. fejezetétől a 44. fejezet 17. verséig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: József Fáraónál, József első találkozása testvéreivel, József második találkozása testvéreivel, József próbára teszi testvéreit. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész a Királyok 1. könyve 3. fejezetének 15. versétől a 4. fejezet 1. verséig terjed. A torai és prófétai rész között az az összefüggés, hogy ez utóbbi is József bölcsességének megfelelően Salamon bölcsességéről szól. f. u.

13348.ht

CÍMSZÓ Miké

SZÓCIKK Mikéc hetiszakasz mel Móze 1 könyv 41 fejezetétő 44 fejeze 17 verséi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Józse Fáraónál Józse els találkozás testvéreivel Józse másodi találkozás testvéreivel Józse próbár tesz testvéreit hetiszakaszho tartoz próféta rés Királyo 1 könyv 3 fejezeténe 15 versétő 4 fejeze 1 verséi terjed tora é próféta rés közöt a a összefüggés hog e utóbb i Józse bölcsességéne megfelelőe Salamo bölcsességérő szól f u

13348.h

CÍMSZ Mik

SZÓCIK Miké hetiszakas me Móz köny 4 fejezetét 4 fejez 1 versé terje rés foglal magába Röv tartalm Józs Fáraóná Józs el találkozá testvéreive Józs másod találkozá testvéreive Józs próbá tes testvérei hetiszakaszh tarto prófét ré Király köny fejezetén 1 versét fejez versé terje tor prófét ré közö összefüggé ho utób Józs bölcsességén megfelelő Salam bölcsességér szó

13348.

CÍMS Mi

SZÓCI Mik hetiszaka m Mó kön fejezeté feje vers terj ré fogla magáb Rö tartal Józ Fáraón Józ e találkoz testvéreiv Józ máso találkoz testvéreiv Józ prób te testvére hetiszakasz tart prófé r Királ kön fejezeté versé feje vers terj to prófé r köz összefügg h utó Józ bölcsességé megfelel Sala bölcsességé sz

13348

CÍM M

SZÓC Mi hetiszak M kö fejezet fej ver ter r fogl magá R tarta Jó Fáraó Jó találko testvérei Jó más találko testvérei Jó pró t testvér hetiszakas tar próf Kirá kö fejezet vers fej ver ter t próf kö összefüg ut Jó bölcsesség megfele Sal bölcsesség s

1334SZÓ M hetisza k fejeze fe ve te fog mag tart J Fára J találk testvére J má találk testvére J pr testvé hetiszaka ta pró Kir k fejeze ver fe ve te pró k összefü u J bölcsessé megfel Sa bölcsessé