13351.htm

CÍMSZÓ: Milkó

SZEMÉLYNÉV: Milkó Vilmos

SZÓCIKK: "M. Vilmos, orvostanár, szül. Óbecsén 1878 ápr. 6. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult, 1914-ben a pesti egyetemen a sebészeti sérülések magántanára lett. Főbb művei: A subkután bélsérülésekről (1908); A penetráló hassérülések diagnostikája; A végtagcsontok háborús törései; Kísérleti és szövettani adatok a sympatektomia kérdéséhez (1924); A konstitució jelentsége á sebészetben (1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3351. címszó a lexikon => 604. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13351.htm

CÍMSZÓ: Milkó

SZEMÉLYNÉV: Milkó Vilmos

SZÓCIKK: M. Vilmos, orvostanár, szül. Óbecsén 1878 ápr. 6. A budapesti és bécsi egyetemeken tanult, 1914-ben a pesti egyetemen a sebészeti sérülések magántanára lett. Főbb művei: A subkután bélsérülésekről 1908 ; A penetráló hassérülések diagnostikája; A végtagcsontok háborús törései; Kísérleti és szövettani adatok a sympatektomia kérdéséhez 1924 ; A konstitució jelentsége á sebészetben 1926 .

13351.ht

CÍMSZÓ Milk

SZEMÉLYNÉV Milk Vilmo

SZÓCIKK M Vilmos orvostanár szül Óbecsé 187 ápr 6 budapest é bécs egyetemeke tanult 1914-be pest egyeteme sebészet sérülése magántanár lett Főb művei subkutá bélsérülésekrő 190 penetrál hassérülése diagnostikája végtagcsonto háború törései Kísérlet é szövettan adato sympatektomi kérdéséhe 192 konstituci jelentség sebészetbe 192

13351.h

CÍMSZ Mil

SZEMÉLYNÉ Mil Vilm

SZÓCIK Vilmo orvostaná szü Óbecs 18 áp budapes béc egyetemek tanul 1914-b pes egyetem sebésze sérülés magántaná let Fő műve subkut bélsérülésekr 19 penetrá hassérülés diagnostikáj végtagcsont hábor törése Kísérle szövetta adat sympatektom kérdéséh 19 konstituc jelentsé sebészetb 19

13351.

CÍMS Mi

SZEMÉLYN Mi Vil

SZÓCI Vilm orvostan sz Óbec 1 á budape bé egyeteme tanu 1914- pe egyete sebész sérülé magántan le F műv subku bélsérülések 1 penetr hassérülé diagnostiká végtagcson hábo törés Kísérl szövett ada sympatekto kérdésé 1 konstitu jelents sebészet 1

13351

CÍM M

SZEMÉLY M Vi

SZÓC Vil orvosta s Óbe budap b egyetem tan 1914 p egyet sebés sérül magánta l mű subk bélsérülése penet hassérül diagnostik végtagcso háb töré Kísér szövet ad sympatekt kérdés konstit jelent sebésze

1335SZEMÉL V

SZÓ Vi orvost Ób buda egyete ta 191 egye sebé sérü magánt m sub bélsérülés pene hassérü diagnosti végtagcs há tör Kísé szöve a sympatek kérdé konsti jelen sebész