13371.htm

CÍMSZÓ: Miskolczi

SZEMÉLYNÉV: Miskolczi Henrik

SZÓCIKK: "Miskolczi Henrik, író és hírlapíró, szül. Miskolcon 1861., megh. Budapesten 1918.1879-ben a színészi pályára lépett és utóbb egy vidéki színtársulat igazgatója, is volt. 1891-ben hírlapíró lett, majd New-Yorkba költözött és az ottani magyar lapok szerkesztőségében működött. Budapestre visszatérve, a Tolnai Világlapja c. hetilap munkatársa volt. Művei: Leányhűség; Yankeek országából; Tisztítótűzben; Az Eldorádóban: A bátyus zsidó leánya; A pofember (amerikai históriák)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3371. címszó a lexikon => 608. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13371.htm

CÍMSZÓ: Miskolczi

SZEMÉLYNÉV: Miskolczi Henrik

SZÓCIKK: Miskolczi Henrik, író és hírlapíró, szül. Miskolcon 1861., megh. Budapesten 1918.1879-ben a színészi pályára lépett és utóbb egy vidéki színtársulat igazgatója, is volt. 1891-ben hírlapíró lett, majd New-Yorkba költözött és az ottani magyar lapok szerkesztőségében működött. Budapestre visszatérve, a Tolnai Világlapja c. hetilap munkatársa volt. Művei: Leányhűség; Yankeek országából; Tisztítótűzben; Az Eldorádóban: A bátyus zsidó leánya; A pofember amerikai históriák .

13371.ht

CÍMSZÓ Miskolcz

SZEMÉLYNÉV Miskolcz Henri

SZÓCIKK Miskolcz Henrik ír é hírlapíró szül Miskolco 1861. megh Budapeste 1918.1879-be színész pályár lépet é utób eg vidék színtársula igazgatója i volt 1891-be hírlapír lett maj New-Yorkb költözöt é a ottan magya lapo szerkesztőségébe működött Budapestr visszatérve Tolna Világlapj c hetila munkatárs volt Művei Leányhűség Yankee országából Tisztítótűzben A Eldorádóban bátyu zsid leánya pofembe amerika históriá

13371.h

CÍMSZ Miskolc

SZEMÉLYNÉ Miskolc Henr

SZÓCIK Miskolc Henri í hírlapír szü Miskolc 1861 meg Budapest 1918.1879-b színés pályá lépe utó e vidé színtársul igazgatój vol 1891-b hírlapí let ma New-York költözö otta magy lap szerkesztőségéb működöt Budapest visszatérv Toln Világlap hetil munkatár vol Műve Leányhűsé Yanke országábó Tisztítótűzbe Eldorádóba báty zsi leány pofemb amerik históri

13371.

CÍMS Miskol

SZEMÉLYN Miskol Hen

SZÓCI Miskol Henr hírlapí sz Miskol 186 me Budapes 1918.1879- színé pály lép ut vid színtársu igazgató vo 1891- hírlap le m New-Yor költöz ott mag la szerkesztőségé működö Budapes visszatér Tol Világla heti munkatá vo Műv Leányhűs Yank országáb Tisztítótűzb Eldorádób bát zs leán pofem ameri histór

13371

CÍM Misko

SZEMÉLY Misko He

SZÓC Misko Hen hírlap s Misko 18 m Budape 1918.1879 szín pál lé u vi színtárs igazgat v 1891 hírla l New-Yo költö ot ma l szerkesztőség működ Budape visszaté To Világl het munkat v Mű Leányhű Yan országá Tisztítótűz Eldorádó bá z leá pofe amer histó

1337

CÍ Misk

SZEMÉL Misk H

SZÓ Misk He hírla Misk 1 Budap 1918.187 szí pá l v színtár igazga 189 hírl New-Y költ o m szerkesztősé műkö Budap visszat T Világ he munka M Leányh Ya ország Tisztítótű Eldorád b le pof ame hist