13374.htm

CÍMSZÓ: Mispotim

SZÓCIKK: Mispotim, hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 21. fejezetének elejétől a 24. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Törvények: Élet- és vagyonbiztonsági törvények, emberbaráti törvények, szombat-év, szombat, három zarándokünnep, szövetség Szinaj-hegyénél. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 34. fejezete 8. versétől a fejezet végéig terjed. A bibliai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy mindkettő a rabszolgák elbocsátásáról szól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3374. címszó a lexikon => 608. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13374.htm

CÍMSZÓ: Mispotim

SZÓCIKK: Mispotim, hetiszakasz, mely Mózes 2. könyve 21. fejezetének elejétől a 24. fejezet végéig terjedő részt foglalja magában. Rövid tartalma: Törvények: Élet- és vagyonbiztonsági törvények, emberbaráti törvények, szombat-év, szombat, három zarándokünnep, szövetség Szinaj-hegyénél. A hetiszakaszhoz tartozó prófétai rész Jeremiás könyve 34. fejezete 8. versétől a fejezet végéig terjed. A bibliai és prófétai szakasz között az az összefüggés, hogy mindkettő a rabszolgák elbocsátásáról szól.

13374.ht

CÍMSZÓ Mispoti

SZÓCIKK Mispotim hetiszakasz mel Móze 2 könyv 21 fejezeténe elejétő 24 fejeze végéi terjed rész foglalj magában Rövi tartalma Törvények Élet é vagyonbiztonság törvények emberbarát törvények szombat-év szombat háro zarándokünnep szövetsé Szinaj-hegyénél hetiszakaszho tartoz próféta rés Jeremiá könyv 34 fejezet 8 versétő fejeze végéi terjed biblia é próféta szakas közöt a a összefüggés hog mindkett rabszolgá elbocsátásáró szól

13374.h

CÍMSZ Mispot

SZÓCIK Mispoti hetiszakas me Móz köny 2 fejezetén elejét 2 fejez végé terje rés foglal magába Röv tartalm Törvénye Éle vagyonbiztonsá törvénye emberbará törvénye szombat-é szomba hár zarándokünne szövets Szinaj-hegyéné hetiszakaszh tarto prófét ré Jeremi köny 3 fejeze versét fejez végé terje bibli prófét szaka közö összefüggé ho mindket rabszolg elbocsátásár szó

13374.

CÍMS Mispo

SZÓCI Mispot hetiszaka m Mó kön fejezeté elejé feje vég terj ré fogla magáb Rö tartal Törvény Él vagyonbiztons törvény emberbar törvény szombat- szomb há zarándokünn szövet Szinaj-hegyén hetiszakasz tart prófé r Jerem kön fejez versé feje vég terj bibl prófé szak köz összefügg h mindke rabszol elbocsátásá sz

13374

CÍM Misp

SZÓC Mispo hetiszak M kö fejezet elej fej vé ter r fogl magá R tarta Törvén É vagyonbizton törvén emberba törvén szombat szom h zarándokün szöve Szinaj-hegyé hetiszakas tar próf Jere kö feje vers fej vé ter bib próf sza kö összefüg mindk rabszo elbocsátás s

1337

CÍ Mis

SZÓ Misp hetisza k fejeze ele fe v te fog mag tart Törvé vagyonbizto törvé emberb törvé szomba szo zarándokü szöv Szinaj-hegy hetiszaka ta pró Jer k fej ver fe v te bi pró sz k összefü mind rabsz elbocsátá