13379.htm

CÍMSZÓ: Mittelmann

SZEMÉLYNÉV: Mittelmann Nándor

SZÓCIKK: M. Nándor, tanár, szül. Alsózaturcsán 1860. A műegyetemen tanult Budapesten és egyszersmind a tanárképző intézetnek is növendéke volt, azután több kereskedelmi iskolánál működött. Később a kereskedelmi iskolák főigazgatóságához osztották be, de ugyanakkor a keresk. iskolai tanárképző, a Keleti Kereskedelmi Akadémia tanára s azonkívül iparoktatási szakfelügyelő volt 1920-ig. Szakértekezésein kívül írt műve: Pénzintézetek számvitele (Magyar Kereskedő Könyvéé, gyűjteményben).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3379. címszó a lexikon => 609. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13379.htm

CÍMSZÓ: Mittelmann

SZEMÉLYNÉV: Mittelmann Nándor

SZÓCIKK: M. Nándor, tanár, szül. Alsózaturcsán 1860. A műegyetemen tanult Budapesten és egyszersmind a tanárképző intézetnek is növendéke volt, azután több kereskedelmi iskolánál működött. Később a kereskedelmi iskolák főigazgatóságához osztották be, de ugyanakkor a keresk. iskolai tanárképző, a Keleti Kereskedelmi Akadémia tanára s azonkívül iparoktatási szakfelügyelő volt 1920-ig. Szakértekezésein kívül írt műve: Pénzintézetek számvitele Magyar Kereskedő Könyvéé, gyűjteményben .

13379.ht

CÍMSZÓ Mittelman

SZEMÉLYNÉV Mittelman Nándo

SZÓCIKK M Nándor tanár szül Alsózaturcsá 1860 műegyeteme tanul Budapeste é egyszersmin tanárképz intézetne i növendék volt azutá töb kereskedelm iskoláná működött Későb kereskedelm iskolá főigazgatóságáho osztottá be d ugyanakko keresk iskola tanárképző Kelet Kereskedelm Akadémi tanár azonkívü iparoktatás szakfelügyel vol 1920-ig Szakértekezései kívü ír műve Pénzintézete számvitel Magya Keresked Könyvéé gyűjteménybe

13379.h

CÍMSZ Mittelma

SZEMÉLYNÉ Mittelma Nánd

SZÓCIK Nándo taná szü Alsózaturcs 186 műegyetem tanu Budapest egyszersmi tanárkép intézetn növendé vol azut tö kereskedel iskolán működöt Késő kereskedel iskol főigazgatóságáh osztott b ugyanakk keres iskol tanárképz Kele Kereskedel Akadém taná azonkív iparoktatá szakfelügye vo 1920-i Szakértekezése kív í műv Pénzintézet számvite Magy Kereske Könyvé gyűjteményb

13379.

CÍMS Mittelm

SZEMÉLYN Mittelm Nán

SZÓCI Nánd tan sz Alsózaturc 18 műegyete tan Budapes egyszersm tanárké intézet növend vo azu t kereskede iskolá működö Kés kereskede isko főigazgatóságá osztot ugyanak kere isko tanárkép Kel Kereskede Akadé tan azonkí iparoktat szakfelügy v 1920- Szakértekezés kí mű Pénzintéze számvit Mag Keresk Könyv gyűjtemény

13379

CÍM Mittel

SZEMÉLY Mittel Ná

SZÓC Nán ta s Alsózatur 1 műegyet ta Budape egyszers tanárk intéze növen v az keresked iskol működ Ké keresked isk főigazgatóság oszto ugyana ker isk tanárké Ke Keresked Akad ta azonk iparokta szakfelüg 1920 Szakértekezé k m Pénzintéz számvi Ma Keres Köny gyűjtemén

1337

CÍ Mitte

SZEMÉL Mitte N

SZÓ Ná t Alsózatu műegye t Budap egyszer tanár intéz növe a kereske isko műkö K kereske is főigazgatósá oszt ugyan ke is tanárk K Kereske Aka t azon iparokt szakfelü 192 Szakértekez Pénzinté számv M Kere Kön gyűjtemé