13380.htm

CÍMSZÓ: Mittelmann

SZEMÉLYNÉV: Mittelmann Bernát

SZÓCIKK: Mittelmann, 1. Bernát, orvos, szül. Voloszánkán 1866. Tevékeny részt vett az óbudai hitközségi életben. Cikkei a Tanügy, Buda és vidéke, Budapesti Hírlap hasábjain jelentek meg. Műve: A körülmetélés eredete, története és orvosi műtéte.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3380. címszó a lexikon => 609. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13380.htm

CÍMSZÓ: Mittelmann

SZEMÉLYNÉV: Mittelmann Bernát

SZÓCIKK: Mittelmann, 1. Bernát, orvos, szül. Voloszánkán 1866. Tevékeny részt vett az óbudai hitközségi életben. Cikkei a Tanügy, Buda és vidéke, Budapesti Hírlap hasábjain jelentek meg. Műve: A körülmetélés eredete, története és orvosi műtéte.

13380.ht

CÍMSZÓ Mittelman

SZEMÉLYNÉV Mittelman Berná

SZÓCIKK Mittelmann 1 Bernát orvos szül Voloszánká 1866 Tevéken rész vet a óbuda hitközség életben Cikke Tanügy Bud é vidéke Budapest Hírla hasábjai jelente meg Műve körülmetélé eredete történet é orvos műtéte

13380.h

CÍMSZ Mittelma

SZEMÉLYNÉ Mittelma Bern

SZÓCIK Mittelman Berná orvo szü Voloszánk 186 Tevéke rés ve óbud hitközsé életbe Cikk Tanüg Bu vidék Budapes Hírl hasábja jelent me Műv körülmetél eredet történe orvo műtét

13380.

CÍMS Mittelm

SZEMÉLYN Mittelm Ber

SZÓCI Mittelma Bern orv sz Voloszán 18 Tevék ré v óbu hitközs életb Cik Tanü B vidé Budape Hír hasábj jelen m Mű körülmeté erede történ orv műté

13380

CÍM Mittel

SZEMÉLY Mittel Be

SZÓC Mittelm Ber or s Voloszá 1 Tevé r ób hitköz élet Ci Tan vid Budap Hí hasáb jele M körülmet ered törté or műt

1338

CÍ Mitte

SZEMÉL Mitte B

SZÓ Mittel Be o Volosz Tev ó hitkö éle C Ta vi Buda H hasá jel körülme ere tört o mű