13382.htm

CÍMSZÓ: Mizmór leszódó

SZÓCIKK: Mizmór leszódó (h.). Magyarul: Zsoltár a hálaáldozatnál. Kezdete s egyszersmind neve a 100. Zsoltárnak, melyet a reggeli ima (l. Sacharisz) zsoltárrészének keretében mondanak. Néhány alkalommal - mikor a jeruzsálemi Templom idejében nem volt hálaáldozat - elmarad, nevezetesen: szombaton, peszach, sovuósz, szukósz, ros hásonó és jóm hakipurim ünnepén, jom hakipurim és peszach előtt való napon, végül peszach félünnepén.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3382. címszó a lexikon => 609. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13382.htm

CÍMSZÓ: Mizmór leszódó

SZÓCIKK: Mizmór leszódó h. . Magyarul: Zsoltár a hálaáldozatnál. Kezdete s egyszersmind neve a 100. Zsoltárnak, melyet a reggeli ima l. Sacharisz zsoltárrészének keretében mondanak. Néhány alkalommal - mikor a jeruzsálemi Templom idejében nem volt hálaáldozat - elmarad, nevezetesen: szombaton, peszach, sovuósz, szukósz, ros hásonó és jóm hakipurim ünnepén, jom hakipurim és peszach előtt való napon, végül peszach félünnepén.

13382.ht

CÍMSZÓ Mizmó leszód

SZÓCIKK Mizmó leszód h Magyarul Zsoltá hálaáldozatnál Kezdet egyszersmin nev 100 Zsoltárnak melye reggel im l Sacharis zsoltárrészéne keretébe mondanak Néhán alkalomma miko jeruzsálem Templo idejébe ne vol hálaáldoza elmarad nevezetesen szombaton peszach sovuósz szukósz ro háson é jó hakipuri ünnepén jo hakipuri é peszac előt val napon végü peszac félünnepén

13382.h

CÍMSZ Mizm leszó

SZÓCIK Mizm leszó Magyaru Zsolt hálaáldozatná Kezde egyszersmi ne 10 Zsoltárna mely regge i Sachari zsoltárrészén keretéb mondana Néhá alkalomm mik jeruzsále Templ idejéb n vo hálaáldoz elmara nevezetese szombato peszac sovuós szukós r háso j hakipur ünnepé j hakipur pesza elő va napo vég pesza félünnepé

13382.

CÍMS Miz lesz

SZÓCI Miz lesz Magyar Zsol hálaáldozatn Kezd egyszersm n 1 Zsoltárn mel regg Sachar zsoltárrészé kereté mondan Néh alkalom mi jeruzsál Temp idejé v hálaáldo elmar nevezetes szombat pesza sovuó szukó hás hakipu ünnep hakipu pesz el v nap vé pesz félünnep

13382

CÍM Mi les

SZÓC Mi les Magya Zso hálaáldozat Kez egyszers Zsoltár me reg Sacha zsoltárrész keret monda Né alkalo m jeruzsá Tem idej hálaáld elma nevezete szomba pesz sovu szuk há hakip ünne hakip pes e na v pes félünne

1338

CÍ M le

SZÓ M le Magy Zs hálaáldoza Ke egyszer Zsoltá m re Sach zsoltárrés kere mond N alkal jeruzs Te ide hálaál elm nevezet szomb pes sov szu h haki ünn haki pe n pe félünn