13388.htm

CÍMSZÓ: Mochiach

SZEMÉLYNÉV: Mochiach Juda

SZÓCIKK: Mochiach Juda( Berliner), kismartoni rabbisági ülnök a XVIII. sz.-ban, annak a M Mordechai híres kismartoni rabbinak a fia, aki álmessiás hirében állott. Több munka szerzője. Megh. Pozsonyban 1742 dec. 7. Veje volt Steinhardt József a Zichron József szerzője. Fiai: Pick Jesaia boroszlói és Berliner Dávid hamburgi rabbik voltak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3388. címszó a lexikon => 609. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13388.htm

CÍMSZÓ: Mochiach

SZEMÉLYNÉV: Mochiach Juda

SZÓCIKK: Mochiach Juda Berliner , kismartoni rabbisági ülnök a XVIII. sz.-ban, annak a M Mordechai híres kismartoni rabbinak a fia, aki álmessiás hirében állott. Több munka szerzője. Megh. Pozsonyban 1742 dec. 7. Veje volt Steinhardt József a Zichron József szerzője. Fiai: Pick Jesaia boroszlói és Berliner Dávid hamburgi rabbik voltak.

13388.ht

CÍMSZÓ Mochiac

SZEMÉLYNÉV Mochiac Jud

SZÓCIKK Mochiac Jud Berline kismarton rabbiság ülnö XVIII sz.-ban anna Mordecha híre kismarton rabbina fia ak álmessiá hirébe állott Töb munk szerzője Megh Pozsonyba 174 dec 7 Vej vol Steinhard Józse Zichro Józse szerzője Fiai Pic Jesai boroszló é Berline Dávi hamburg rabbi voltak

13388.h

CÍMSZ Mochia

SZEMÉLYNÉ Mochia Ju

SZÓCIK Mochia Ju Berlin kismarto rabbisá üln XVII sz.-ba ann Mordech hír kismarto rabbin fi a álmessi hiréb állot Tö mun szerzőj Meg Pozsonyb 17 de Ve vo Steinhar Józs Zichr Józs szerzőj Fia Pi Jesa boroszl Berlin Dáv hambur rabb volta

13388.

CÍMS Mochi

SZEMÉLYN Mochi J

SZÓCI Mochi J Berli kismart rabbis ül XVI sz.-b an Mordec hí kismart rabbi f álmess hiré állo T mu szerző Me Pozsony 1 d V v Steinha Józ Zich Józ szerző Fi P Jes borosz Berli Dá hambu rab volt

13388

CÍM Moch

SZEMÉLY Moch

SZÓC Moch Berl kismar rabbi ü XV sz.- a Morde h kismar rabb álmes hir áll m szerz M Pozson Steinh Jó Zic Jó szerz F Je boros Berl D hamb ra vol

1338

CÍ Moc

SZEMÉL Moc

SZÓ Moc Ber kisma rabb X sz. Mord kisma rab álme hi ál szer Pozso Stein J Zi J szer J boro Ber ham r vo