13393.htm

CÍMSZÓ: Módim

SZÓCIKK: Módim (h.). Hálát adunk. A tefillo három befejező áldása közül a középső. Mikor az előimádkozó ezt az imát recitálja, a gyülekezet halkan a M. derabonont, a rabbinitáktól szerkesztett M.-imát mondja. (Szóta 40a.) F. D.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3393. címszó a lexikon => 609. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13393.htm

CÍMSZÓ: Módim

SZÓCIKK: Módim h. . Hálát adunk. A tefillo három befejező áldása közül a középső. Mikor az előimádkozó ezt az imát recitálja, a gyülekezet halkan a M. derabonont, a rabbinitáktól szerkesztett M.-imát mondja. Szóta 40a. F. D.

13393.ht

CÍMSZÓ Módi

SZÓCIKK Módi h Hálá adunk tefill háro befejez áldás közü középső Miko a előimádkoz ez a imá recitálja gyülekeze halka M derabonont rabbinitáktó szerkesztet M.-imá mondja Szót 40a F D

13393.h

CÍMSZ Mód

SZÓCIK Mód Hál adun tefil hár befeje áldá köz középs Mik előimádko e im recitálj gyülekez halk derabonon rabbinitákt szerkeszte M.-im mondj Szó 40

13393.

CÍMS Mó

SZÓCI Mó Há adu tefi há befej áld kö közép Mi előimádk i recitál gyüleke hal derabono rabbiniták szerkeszt M.-i mond Sz 4

13393

CÍM M

SZÓC M H ad tef h befe ál k közé M előimád recitá gyülek ha derabon rabbinitá szerkesz M.- mon S

1339SZÓ a te bef á köz előimá recit gyüle h derabo rabbinit szerkes M. mo