13402.htm

CÍMSZÓ: Mojzes

SZÓCIKK: Mojzes, Budán élt a XVI. sz.-ban. Életének egy epizódjáról nevezetes, amely az akkori magyar viszonyokra is jellemző. 1567-ben üzleti útja a Tiszántúlra vitte és itt két magyar úr, Zách Gergely és Forgách Simon rabul ejtették. 10,000 frt váltságdíj fejében azután szabadon eresztették. Ilyen nagy váltságdíjat csak gazdag és előkelő állású emberektől kértek. Mojzes bizonyára ezek közé tartozott, bár személyére vonatkozó közelebbi adatokkal nem rendelkezünk.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3402. címszó a lexikon => 611. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13402.htm

CÍMSZÓ: Mojzes

SZÓCIKK: Mojzes, Budán élt a XVI. sz.-ban. Életének egy epizódjáról nevezetes, amely az akkori magyar viszonyokra is jellemző. 1567-ben üzleti útja a Tiszántúlra vitte és itt két magyar úr, Zách Gergely és Forgách Simon rabul ejtették. 10,000 frt váltságdíj fejében azután szabadon eresztették. Ilyen nagy váltságdíjat csak gazdag és előkelő állású emberektől kértek. Mojzes bizonyára ezek közé tartozott, bár személyére vonatkozó közelebbi adatokkal nem rendelkezünk.

13402.ht

CÍMSZÓ Mojze

SZÓCIKK Mojzes Budá él XVI sz.-ban Életéne eg epizódjáró nevezetes amel a akkor magya viszonyokr i jellemző 1567-be üzlet útj Tiszántúlr vitt é it ké magya úr Zác Gergel é Forgác Simo rabu ejtették 10,00 fr váltságdí fejébe azutá szabado eresztették Ilye nag váltságdíja csa gazda é előkel állás emberektő kértek Mojze bizonyár eze köz tartozott bá személyér vonatkoz közelebb adatokka ne rendelkezünk

13402.h

CÍMSZ Mojz

SZÓCIK Mojze Bud é XV sz.-ba Életén e epizódjár nevezete ame akko magy viszonyok jellemz 1567-b üzle út Tiszántúl vit i k magy ú Zá Gerge Forgá Sim rab ejtetté 10,0 f váltságd fejéb azut szabad eresztetté Ily na váltságdíj cs gazd előke állá emberekt kérte Mojz bizonyá ez kö tartozot b személyé vonatko közeleb adatokk n rendelkezün

13402.

CÍMS Moj

SZÓCI Mojz Bu X sz.-b Életé epizódjá nevezet am akk mag viszonyo jellem 1567- üzl ú Tiszántú vi mag Z Gerg Forg Si ra ejtett 10, váltság fejé azu szaba eresztett Il n váltságdí c gaz elők áll emberek kért Moj bizony e k tartozo személy vonatk közele adatok rendelkezü

13402

CÍM Mo

SZÓC Moj B sz.- Élet epizódj neveze a ak ma viszony jelle 1567 üz Tiszánt v ma Ger For S r ejtet 10 váltsá fej az szab eresztet I váltságd ga elő ál embere kér Mo bizon tartoz személ vonat közel adato rendelkez

1340

CÍ M

SZÓ Mo sz. Éle epizód nevez a m viszon jell 156 ü Tiszán m Ge Fo ejte 1 válts fe a sza ereszte váltság g el á ember ké M bizo tarto szemé vona köze adat rendelke