13405.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Antal

SZÓCIKK: "M. I. Antal, zeneszerző és esztétikus, szül. Budapesten 1890. jan. 7. Zeneszerzési tanulmányait Herzfeld Viktornál végezte, majd 1910. a Waldbauer-Kerpely vonósnégyes mélyhegedűse lett. 1919 tavaszán nevezték ki tanárnak, a Zeneművészeti Főiskola zeneelméleti tanszékére. Művei: dalok, kórusok, zongoradarabok, kamarazene, kísérőzenék, gordonkaverseny. Írásai: Az Európai zene története 1750-ig; A zenetörténet szociológiája; Wagner Breviárium; A zeneművészet könyve."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3405. címszó a lexikon => 611. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13405.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Antal

SZÓCIKK: M. I. Antal, zeneszerző és esztétikus, szül. Budapesten 1890. jan. 7. Zeneszerzési tanulmányait Herzfeld Viktornál végezte, majd 1910. a Waldbauer-Kerpely vonósnégyes mélyhegedűse lett. 1919 tavaszán nevezték ki tanárnak, a Zeneművészeti Főiskola zeneelméleti tanszékére. Művei: dalok, kórusok, zongoradarabok, kamarazene, kísérőzenék, gordonkaverseny. Írásai: Az Európai zene története 1750-ig; A zenetörténet szociológiája; Wagner Breviárium; A zeneművészet könyve.

13405.ht

CÍMSZÓ Molná

SZEMÉLYNÉV Molná Anta

SZÓCIKK M I Antal zeneszerz é esztétikus szül Budapeste 1890 jan 7 Zeneszerzés tanulmányai Herzfel Viktorná végezte maj 1910 Waldbauer-Kerpel vonósnégye mélyhegedűs lett 191 tavaszá nevezté k tanárnak Zeneművészet Főiskol zeneelmélet tanszékére Művei dalok kórusok zongoradarabok kamarazene kísérőzenék gordonkaverseny Írásai A Európa zen történet 1750-ig zenetörténe szociológiája Wagne Breviárium zeneművésze könyve

13405.h

CÍMSZ Moln

SZEMÉLYNÉ Moln Ant

SZÓCIK Anta zeneszer esztétiku szü Budapest 189 ja Zeneszerzé tanulmánya Herzfe Viktorn végezt ma 191 Waldbauer-Kerpe vonósnégy mélyhegedű let 19 tavasz nevezt tanárna Zeneművésze Főisko zeneelméle tanszékér Műve dalo kóruso zongoradarabo kamarazen kísérőzené gordonkaversen Írása Európ ze történe 1750-i zenetörtén szociológiáj Wagn Breviáriu zeneművész könyv

13405.

CÍMS Mol

SZEMÉLYN Mol An

SZÓCI Ant zenesze esztétik sz Budapes 18 j Zeneszerz tanulmány Herzf Viktor végez m 19 Waldbauer-Kerp vonósnég mélyheged le 1 tavas nevez tanárn Zeneművész Főisk zeneelmél tanszéké Műv dal kórus zongoradarab kamaraze kísérőzen gordonkaverse Írás Euró z történ 1750- zenetörté szociológiá Wag Breviári zeneművés köny

13405

CÍM Mo

SZEMÉLY Mo A

SZÓC An zenesz esztéti s Budape 1 Zeneszer tanulmán Herz Vikto vége 1 Waldbauer-Ker vonósné mélyhege l tava neve tanár Zeneművés Főis zeneelmé tanszék Mű da kóru zongoradara kamaraz kísérőze gordonkavers Írá Eur törté 1750 zenetört szociológi Wa Breviár zeneművé kön

1340

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ A zenes esztét Budap Zenesze tanulmá Her Vikt vég Waldbauer-Ke vonósn mélyheg tav nev taná Zeneművé Fői zeneelm tanszé M d kór zongoradar kamara kísérőz gordonkaver Ír Eu tört 175 zenetör szociológ W Breviá zeneműv kö