13406.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Antal

SZÓCIKK: M. II. Antal, közgazdász és szakíró, szül. Nagyváradon 1877. Jelentékeny publicisztikai munkát végzett a közgazdasági szakirodalomban, majd vezérigazgatójalett a Nagyváradi Általános Takarékpénztárnak. 1910-ben közgazdasági érdemeiért a Ferenc József-rend lovagja lett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3406. címszó a lexikon => 611. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13406.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Antal

SZÓCIKK: M. II. Antal, közgazdász és szakíró, szül. Nagyváradon 1877. Jelentékeny publicisztikai munkát végzett a közgazdasági szakirodalomban, majd vezérigazgatójalett a Nagyváradi Általános Takarékpénztárnak. 1910-ben közgazdasági érdemeiért a Ferenc József-rend lovagja lett.

13406.ht

CÍMSZÓ Molná

SZEMÉLYNÉV Molná Anta

SZÓCIKK M II Antal közgazdás é szakíró szül Nagyvárado 1877 Jelentéken publicisztika munká végzet közgazdaság szakirodalomban maj vezérigazgatójalet Nagyvárad Általáno Takarékpénztárnak 1910-be közgazdaság érdemeiér Feren József-ren lovagj lett

13406.h

CÍMSZ Moln

SZEMÉLYNÉ Moln Ant

SZÓCIK I Anta közgazdá szakír szü Nagyvárad 187 Jelentéke publicisztik munk végze közgazdasá szakirodalomba ma vezérigazgatójale Nagyvára Általán Takarékpénztárna 1910-b közgazdasá érdemeié Fere József-re lovag let

13406.

CÍMS Mol

SZEMÉLYN Mol An

SZÓCI Ant közgazd szakí sz Nagyvára 18 Jelenték publiciszti mun végz közgazdas szakirodalomb m vezérigazgatójal Nagyvár Általá Takarékpénztárn 1910- közgazdas érdemei Fer József-r lova le

13406

CÍM Mo

SZEMÉLY Mo A

SZÓC An közgaz szak s Nagyvár 1 Jelenté publiciszt mu vég közgazda szakirodalom vezérigazgatója Nagyvá Által Takarékpénztár 1910 közgazda érdeme Fe József- lov l

1340

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ A közga sza Nagyvá Jelent publicisz m vé közgazd szakirodalo vezérigazgatój Nagyv Álta Takarékpénztá 191 közgazd érdem F József lo