13407.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Béla

SZÓCIKK: M. Béla, sebészfőorvos, szül. Munkácson 1886. jún. 7. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte. 1911 óta a budapesti Zsidó kórházban működik, ahol 1921-től kezdve a sebészeti osztályvezető főorvosa, különböző lapokban jelentékeny szakirodalmi munkásságot fejt ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3407. címszó a lexikon => 611. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13407.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Béla

SZÓCIKK: M. Béla, sebészfőorvos, szül. Munkácson 1886. jún. 7. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron végezte. 1911 óta a budapesti Zsidó kórházban működik, ahol 1921-től kezdve a sebészeti osztályvezető főorvosa, különböző lapokban jelentékeny szakirodalmi munkásságot fejt ki.

13407.ht

CÍMSZÓ Molná

SZEMÉLYNÉV Molná Bél

SZÓCIKK M Béla sebészfőorvos szül Munkácso 1886 jún 7 Egyetem tanulmányai Kolozsváro végezte 191 ót budapest Zsid kórházba működik aho 1921-tő kezdv sebészet osztályvezet főorvosa különböz lapokba jelentéken szakirodalm munkásságo fej ki

13407.h

CÍMSZ Moln

SZEMÉLYNÉ Moln Bé

SZÓCIK Bél sebészfőorvo szü Munkács 188 jú Egyete tanulmánya Kolozsvár végezt 19 ó budapes Zsi kórházb működi ah 1921-t kezd sebésze osztályveze főorvos különbö lapokb jelentéke szakirodal munkásság fe k

13407.

CÍMS Mol

SZEMÉLYN Mol B

SZÓCI Bé sebészfőorv sz Munkác 18 j Egyet tanulmány Kolozsvá végez 1 budape Zs kórház működ a 1921- kez sebész osztályvez főorvo különb lapok jelenték szakiroda munkássá f

13407

CÍM Mo

SZEMÉLY Mo

SZÓC B sebészfőor s Munká 1 Egye tanulmán Kolozsv vége budap Z kórhá műkö 1921 ke sebés osztályve főorv külön lapo jelenté szakirod munkáss

1340

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ sebészfőo Munk Egy tanulmá Kolozs vég buda kórh műk 192 k sebé osztályv főor külö lap jelent szakiro munkás