13408.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Ernő

SZÓCIKK: "M. Ernő, rabbi, szül. Budapesten 1890 máj. 18. 1904-1914-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1913-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1915. pedig rabbivá. 1914 óta a Pesti Izr. Hitközség vallástanára. A Remény c. zsidó ifjúsági lap szerkesztője. Művei: Juszuf al Baszir Alkitáb-Almuhtávi c. munkája; Ábrahám b. Dávid mint történetíró (Klein Miksával együtt); A Talmud könyvei."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3408. címszó a lexikon => 611. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13408.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Ernő

SZÓCIKK: M. Ernő, rabbi, szül. Budapesten 1890 máj. 18. 1904-1914-ig volt a budapesti Rabbiképző növendéke. 1913-ban avatták bölcsészdoktorrá Budapesten, 1915. pedig rabbivá. 1914 óta a Pesti Izr. Hitközség vallástanára. A Remény c. zsidó ifjúsági lap szerkesztője. Művei: Juszuf al Baszir Alkitáb-Almuhtávi c. munkája; Ábrahám b. Dávid mint történetíró Klein Miksával együtt ; A Talmud könyvei.

13408.ht

CÍMSZÓ Molná

SZEMÉLYNÉV Molná Ern

SZÓCIKK M Ernő rabbi szül Budapeste 189 máj 18 1904-1914-i vol budapest Rabbiképz növendéke 1913-ba avattá bölcsészdoktorr Budapesten 1915 pedi rabbivá 191 ót Pest Izr Hitközsé vallástanára Remén c zsid ifjúság la szerkesztője Művei Juszu a Baszi Alkitáb-Almuhtáv c munkája Ábrahá b Dávi min történetír Klei Miksáva együt Talmu könyvei

13408.h

CÍMSZ Moln

SZEMÉLYNÉ Moln Er

SZÓCIK Ern rabb szü Budapest 18 má 1 1904-1914- vo budapes Rabbikép növendék 1913-b avatt bölcsészdoktor Budapeste 191 ped rabbiv 19 ó Pes Iz Hitközs vallástanár Remé zsi ifjúsá l szerkesztőj Műve Jusz Basz Alkitáb-Almuhtá munkáj Ábrah Dáv mi történetí Kle Miksáv együ Talm könyve

13408.

CÍMS Mol

SZEMÉLYN Mol E

SZÓCI Er rab sz Budapes 1 m 1904-1914 v budape Rabbiké növendé 1913- avat bölcsészdokto Budapest 19 pe rabbi 1 Pe I Hitköz vallástaná Rem zs ifjús szerkesztő Műv Jus Bas Alkitáb-Almuht munká Ábra Dá m történet Kl Miksá egy Tal könyv

13408

CÍM Mo

SZEMÉLY Mo

SZÓC E ra s Budape 1904-191 budap Rabbik növend 1913 ava bölcsészdokt Budapes 1 p rabb P Hitkö vallástan Re z ifjú szerkeszt Mű Ju Ba Alkitáb-Almuh munk Ábr D történe K Miks eg Ta köny

1340

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ r Budap 1904-19 buda Rabbi növen 191 av bölcsészdok Budape rab Hitk vallásta R ifj szerkesz M J B Alkitáb-Almu mun Áb történ Mik e T kön