13413.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Jakab

SZÓCIKK: M. Jakab, közgazdász, szül. Kolozsváron 1876. dec. 19. Az Erdélyi Szénbánya r.-t. igazgatója néhány évtized óta, amely idő alatt a vállalat egyik legjelentékenyebb közgazdasági tényezője lett az országnak. Megalapítója és első elnöke a kolozsvári Bné Brith egyesületnek és a Salom klubnak. Vezető tagja a kolozsvári kórház egyesületnek és egyik legnagyobb alapítványozója. Élénk közgazdasági, kulturális és humanitárius tevékenységet fejt ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3413. címszó a lexikon => 612. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13413.htm

CÍMSZÓ: Molnár

SZEMÉLYNÉV: Molnár Jakab

SZÓCIKK: M. Jakab, közgazdász, szül. Kolozsváron 1876. dec. 19. Az Erdélyi Szénbánya r.-t. igazgatója néhány évtized óta, amely idő alatt a vállalat egyik legjelentékenyebb közgazdasági tényezője lett az országnak. Megalapítója és első elnöke a kolozsvári Bné Brith egyesületnek és a Salom klubnak. Vezető tagja a kolozsvári kórház egyesületnek és egyik legnagyobb alapítványozója. Élénk közgazdasági, kulturális és humanitárius tevékenységet fejt ki.

13413.ht

CÍMSZÓ Molná

SZEMÉLYNÉV Molná Jaka

SZÓCIKK M Jakab közgazdász szül Kolozsváro 1876 dec 19 A Erdély Szénbány r.-t igazgatój néhán évtize óta amel id alat vállala egyi legjelentékenyeb közgazdaság tényezőj let a országnak Megalapítój é els elnök kolozsvár Bn Brit egyesületne é Salo klubnak Vezet tagj kolozsvár kórhá egyesületne é egyi legnagyob alapítványozója Élén közgazdasági kulturáli é humanitáriu tevékenysége fej ki

13413.h

CÍMSZ Moln

SZEMÉLYNÉ Moln Jak

SZÓCIK Jaka közgazdás szü Kolozsvár 187 de 1 Erdél Szénbán r.- igazgató néhá évtiz ót ame i ala vállal egy legjelentékenye közgazdasá tényező le országna Megalapító el elnö kolozsvá B Bri egyesületn Sal klubna Veze tag kolozsvá kórh egyesületn egy legnagyo alapítványozój Élé közgazdaság kulturál humanitári tevékenység fe k

13413.

CÍMS Mol

SZEMÉLYN Mol Ja

SZÓCI Jak közgazdá sz Kolozsvá 18 d Erdé Szénbá r. igazgat néh évti ó am al válla eg legjelentékeny közgazdas tényez l országn Megalapít e eln kolozsv Br egyesület Sa klubn Vez ta kolozsv kór egyesület eg legnagy alapítványozó Él közgazdasá kulturá humanitár tevékenysé f

13413

CÍM Mo

SZEMÉLY Mo J

SZÓC Ja közgazd s Kolozsv 1 Erd Szénb r igazga né évt a a váll e legjelentéken közgazda ténye ország Megalapí el kolozs B egyesüle S klub Ve t kolozs kó egyesüle e legnag alapítványoz É közgazdas kultur humanitá tevékenys

1341

CÍ M

SZEMÉL M

SZÓ J közgaz Kolozs Er Szén igazg n év vál legjelentéke közgazd tény orszá Megalap e koloz egyesül klu V koloz k egyesül legna alapítványo közgazda kultu humanit tevékeny