13415.htm

CÍMSZÓ: Moly

SZEMÉLYNÉV: Moly Tamás

SZÓCIKK: "Moly Tamás, író, szül. Budapesten 1875. Hosszabb ideig a Pester Lloyd belső munkatársa volt. A vidéken mint színházigazgató működött. Jelenleg a Tolnai Világlapja főmunkatársa. Széleskörű irodalmi munkásságot fejtett ki. Értékes elbeszélései nem a nagyközönségnek, hanem a legválasztékosabb ízlésűek kis körének szólnak. Főbb munkái: Három novella; A jöttment; Az igaz élet (színmű); BOT (Budapest 1919); Szegedi Emma színésznő; Kalandok és kalandorok; Vörösbegy kalandjai; A szenzáció; Álarcos játék; A mester; Blöff; Karnevál Velencében. Sok külföldi regényt lefordított és átdolgozott magyarra."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3415. címszó a lexikon => 612. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13415.htm

CÍMSZÓ: Moly

SZEMÉLYNÉV: Moly Tamás

SZÓCIKK: Moly Tamás, író, szül. Budapesten 1875. Hosszabb ideig a Pester Lloyd belső munkatársa volt. A vidéken mint színházigazgató működött. Jelenleg a Tolnai Világlapja főmunkatársa. Széleskörű irodalmi munkásságot fejtett ki. Értékes elbeszélései nem a nagyközönségnek, hanem a legválasztékosabb ízlésűek kis körének szólnak. Főbb munkái: Három novella; A jöttment; Az igaz élet színmű ; BOT Budapest 1919 ; Szegedi Emma színésznő; Kalandok és kalandorok; Vörösbegy kalandjai; A szenzáció; Álarcos játék; A mester; Blöff; Karnevál Velencében. Sok külföldi regényt lefordított és átdolgozott magyarra.

13415.ht

CÍMSZÓ Mol

SZEMÉLYNÉV Mol Tamá

SZÓCIKK Mol Tamás író szül Budapeste 1875 Hosszab idei Peste Lloy bels munkatárs volt vidéke min színházigazgat működött Jelenle Tolna Világlapj főmunkatársa Széleskör irodalm munkásságo fejtet ki Értéke elbeszélése ne nagyközönségnek hane legválasztékosab ízlésűe ki köréne szólnak Főb munkái Háro novella jöttment A iga éle színm BO Budapes 191 Szeged Emm színésznő Kalando é kalandorok Vörösbeg kalandjai szenzáció Álarco játék mester Blöff Karnevá Velencében So külföld regény lefordítot é átdolgozot magyarra

13415.h

CÍMSZ Mo

SZEMÉLYNÉ Mo Tam

SZÓCIK Mo Tamá ír szü Budapest 187 Hossza ide Pest Llo bel munkatár vol vidék mi színházigazga működöt Jelenl Toln Világlap főmunkatárs Széleskö irodal munkásság fejte k Érték elbeszélés n nagyközönségne han legválasztékosa ízlésű k körén szólna Fő munká Hár novell jöttmen ig él szín B Budape 19 Szege Em színészn Kaland kalandoro Vörösbe kalandja szenzáci Álarc játé meste Blöf Karnev Velencébe S külföl regén lefordíto átdolgozo magyarr

13415.

CÍMS M

SZEMÉLYN M Ta

SZÓCI M Tam í sz Budapes 18 Hossz id Pes Ll be munkatá vo vidé m színházigazg működö Jelen Tol Világla főmunkatár Szélesk iroda munkássá fejt Érté elbeszélé nagyközönségn ha legválasztékos ízlés köré szóln F munk Há novel jöttme i é szí Budap 1 Szeg E színész Kalan kalandor Vörösb kalandj szenzác Álar ját mest Blö Karne Velencéb külfö regé lefordít átdolgoz magyar

13415

CÍM

SZEMÉLY T

SZÓC Ta s Budape 1 Hoss i Pe L b munkat v vid színházigaz működ Jele To Világl főmunkatá Széles irod munkáss fej Ért elbeszél nagyközönség h legválasztéko ízlé kör szól mun H nove jöttm sz Buda Sze színés Kala kalando Vörös kaland szenzá Ála já mes Bl Karn Velencé külf reg lefordí átdolgo magya

1341SZEMÉL

SZÓ T Budap Hos P munka vi színháziga műkö Jel T Világ főmunkat Széle iro munkás fe Ér elbeszé nagyközönsé legválaszték ízl kö szó mu nov jött s Bud Sz színé Kal kaland Vörö kalan szenz Ál j me B Kar Velenc kül re leford átdolg magy