13421.htm

CÍMSZÓ: Morédesz

SZÓCIKK: Morédesz (h.). Ellenszegülő nő. Olyan asszony, aki vonakodik elfogadni a férjétől a válólevelet (l. válólevél). A zsidó házassági jog különféle intézkedéseket tartalmaz a házasság törvényes felbontására, ha a M. ok nélkül, vagy érdekből nem fogadja el a válólevelet.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3421. címszó a lexikon => 614. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13421.htm

CÍMSZÓ: Morédesz

SZÓCIKK: Morédesz h. . Ellenszegülő nő. Olyan asszony, aki vonakodik elfogadni a férjétől a válólevelet l. válólevél . A zsidó házassági jog különféle intézkedéseket tartalmaz a házasság törvényes felbontására, ha a M. ok nélkül, vagy érdekből nem fogadja el a válólevelet.

13421.ht

CÍMSZÓ Morédes

SZÓCIKK Morédes h Ellenszegül nő Olya asszony ak vonakodi elfogadn férjétő válólevele l válólevé zsid házasság jo különfél intézkedéseke tartalma házassá törvénye felbontására h M o nélkül vag érdekbő ne fogadj e válólevelet

13421.h

CÍMSZ Moréde

SZÓCIK Moréde Ellenszegü n Oly asszon a vonakod elfogad férjét válólevel válólev zsi házassá j különfé intézkedések tartalm házass törvény felbontásár nélkü va érdekb n fogad válólevele

13421.

CÍMS Moréd

SZÓCI Moréd Ellenszeg Ol asszo vonako elfoga férjé válóleve válóle zs házass különf intézkedése tartal házas törvén felbontásá nélk v érdek foga válólevel

13421

CÍM Moré

SZÓC Moré Ellensze O assz vonak elfog férj válólev válól z házas külön intézkedés tarta háza törvé felbontás nél érde fog válóleve

1342

CÍ Mor

SZÓ Mor Ellensz ass vona elfo fér válóle váló háza külö intézkedé tart ház törv felbontá né érd fo válólev