13424.htm

CÍMSZÓ: Mordechaj könyve

SZÓCIKK: Mordechaj könyve. Egy miniatűrökkel díszített, rasi-írású, ívrétű hártyakézirat, melyet az ismeretlen másoló 1317. készített Izrael ben Áron számára. A kézirat a Nemzeti Múzeum birtokában van.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3424. címszó a lexikon => 614. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13424.htm

CÍMSZÓ: Mordechaj könyve

SZÓCIKK: Mordechaj könyve. Egy miniatűrökkel díszített, rasi-írású, ívrétű hártyakézirat, melyet az ismeretlen másoló 1317. készített Izrael ben Áron számára. A kézirat a Nemzeti Múzeum birtokában van.

13424.ht

CÍMSZÓ Mordecha könyv

SZÓCIKK Mordecha könyve Eg miniatűrökke díszített rasi-írású ívrét hártyakézirat melye a ismeretle másol 1317 készítet Izrae be Áro számára kézira Nemzet Múzeu birtokába van

13424.h

CÍMSZ Mordech köny

SZÓCIK Mordech könyv E miniatűrökk díszítet rasi-írás ívré hártyakézira mely ismeretl máso 131 készíte Izra b Ár számár kézir Nemze Múze birtokáb va

13424.

CÍMS Mordec kön

SZÓCI Mordec köny miniatűrök díszíte rasi-írá ívr hártyakézir mel ismeret más 13 készít Izr Á számá kézi Nemz Múz birtoká v

13424

CÍM Morde kö

SZÓC Morde kön miniatűrö díszít rasi-ír ív hártyakézi me ismere má 1 készí Iz szám kéz Nem Mú birtok

1342

CÍ Mord k

SZÓ Mord kö miniatűr díszí rasi-í í hártyakéz m ismer m kész I szá ké Ne M birto