13428.htm

CÍMSZÓ: Móse ben Chajim

SZEMÉLYNÉV: Móse ben Chájim

SZÓCIKK: Móse ben Chájim, rabbi, szül. Prágában. Kismartonban (Eisenstadt) telepedett le, honnan a kiűzetés alkalmával vándorolt ki 1670. Munkái: Even Bochán (Sulzbach 1705), Chochmász hámiszpor (Dirnfurt 1711).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3428. címszó a lexikon => 614. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13428.htm

CÍMSZÓ: Móse ben Chajim

SZEMÉLYNÉV: Móse ben Chájim

SZÓCIKK: Móse ben Chájim, rabbi, szül. Prágában. Kismartonban Eisenstadt telepedett le, honnan a kiűzetés alkalmával vándorolt ki 1670. Munkái: Even Bochán Sulzbach 1705 , Chochmász hámiszpor Dirnfurt 1711 .

13428.ht

CÍMSZÓ Mós be Chaji

SZEMÉLYNÉV Mós be Cháji

SZÓCIKK Mós be Chájim rabbi szül Prágában Kismartonba Eisenstad telepedet le honna kiűzeté alkalmáva vándorol k 1670 Munkái Eve Bochá Sulzbac 170 Chochmás hámiszpo Dirnfur 171

13428.h

CÍMSZ Mó b Chaj

SZEMÉLYNÉ Mó b Cháj

SZÓCIK Mó b Cháji rabb szü Prágába Kismartonb Eisensta telepede l honn kiűzet alkalmáv vándoro 167 Munká Ev Boch Sulzba 17 Chochmá hámiszp Dirnfu 17

13428.

CÍMS M Cha

SZEMÉLYN M Chá

SZÓCI M Cháj rab sz Prágáb Kismarton Eisenst teleped hon kiűze alkalmá vándor 16 Munk E Boc Sulzb 1 Chochm hámisz Dirnf 1

13428

CÍM Ch

SZEMÉLY Ch

SZÓC Chá ra s Prágá Kismarto Eisens telepe ho kiűz alkalm vándo 1 Mun Bo Sulz Choch hámis Dirn

1342

CÍ C

SZEMÉL C

SZÓ Ch r Prág Kismart Eisen telep h kiű alkal vánd Mu B Sul Choc hámi Dir