13432.htm

CÍMSZÓ: Moson

SZÓCIKK: Moson, nagyk. Moson és Pozsony ezidőszerint egyesített vm. 6336 lak. A M.-i (status quo) hitközség 1851. alakult, de már pár évtizeddel előbb is laktak zsidó családok M.-ban. Az első letelepülő zsidókra vonatkozó feljegyzések - melyek szerint 1802. már 14 a zsidók lélekszáma M.-ban - a római katolikus plébánia irattárában találhatók. A zsidók kezdetben a mai Ostermayer-utcában laktak, melyet éppen ezért sokáig zsidóutcának neveztek. 1851-ben kezdték vezetni rendesen a hitközség anyakönyvét, melynek első lapján Haidenvolf Ferenc akkori esperes plébános sajátkezű, németnyelvű bejegyzése található. A páratlanul érdekes bevezetőírás szerint a plébános bízatott meg a M.-i zsidó hitközség születési, esketési és halálozási anyakönyveinek vezetésével s «mivelhogy ezen szép és nemes bizalmat (dieses schöne und edle Vertrauen) - írja a plébános - kiválóan tisztelem és nagyra becsülöm (besonders ehre und hochachte), ennél fogva Moson Izraelita Hitközsége anyakönyveinek vezetését a legnagyobb készséggel vállalom». Egész szokatlan s majdnem egyedül álló eset, hogy zsidó hitközségi anyakönyveket egy katolikus plébános vezessen. A M.-i anyakönyvek, melyeket Haidenvolf plébános 1857. bekövetkezett haláláig példás rendben vezetett, mindenesetre érdekes dokumentumai a M.-i egyház felekezeti türelmességének és nemes liberalizmusának. A M.-i hitközség első közgyűlési jegyzőkönyve 1861 márc. 6. kelt. Eszerint a hitközség Herei Zsigmond elnöklete alatt iskola-vezetőséget választott és az iskola fenntartására a gabella jövedelmét szavazták meg. A zsidó iskola csak 1890-ig állott fenn, akkor megszűnt; azóta a zsidóvallású gyermekek az állami iskolába járnak, hol az egyik tanító kinevezéséhez a hitközségnek szerződésszerű előterjesztési joga van. Ez a zsidóvallású tanító a hitoktató. Kezdetben a templom a hitközségi alkalmazottak lakásával és a rituális fürdővel együtt az úgynevezett Királydombon, egy az Albrecht főherceg uradalmától bérelt, ma is meglevő épületben volt. 1862-ben ingatlant vásárolt a hitközség és Bendl Károly tervei alapján hozzáfogtak a templom építéséhez. Az emeletes, karzatos templom a hitközségi tagok 4310 forintos adományából - mellyel a templomi üléseket vásárolták meg - továbbá a Chevra Kadisa és a Cedoko támogatásával épült fel. A templomot Hildesheimer I. (l. o.) kismartoni rabbi, későbbi berlini szemináriumi rektor avatta fel. Első rabbi Pollák Dávid, aki később iskolaigazgató lett. Utóda Reichl H. L., akinek alkalmi beszédei megjelentek M.-ban. Rövid működése után utóda Löwinger Gyula lett, aki negyven évig vezette a hitközség szellemi életét. 1920-26-ig Strausz Herman volt a rabbi. 1926 óta a rabbi- és főkántori állás betöltetlen. A hitközség fejlesztése és vezetése körül Herei Zsigmond, Haan Adolf, Stadler Jakab, Hoffner Elek elnökök és Scheiber Pál a jelenlegi elnök szereztek nagy érdemeket. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Friedmann Lipót az elnöke, a nőegylet, melynek élén Hoffner Elekné áll és a Talmud Tóra, melyet Friedmann Lipót vezet. A hitközségnek a város társadalmi életében szerepet játszó tagjai: néhai Hoffner Elek tb. vármegyei főügyész, néhai Kiss Dávid, műszaki főtanácsos, Hirschfeld Mór ny. postafőfelügyelő, Rosenstein Samu ny. máv. felügyelő, Gálosi Soma, ny. számvevőségi tanácsos (Mosoni emlékek címen könyvet írt), Weisz Gyula tb. vármegyei főorvos, Vámos Albin járásbíró és Öszterreicher Mór állampénztári tanácsos. Nagyobb ipari vállalat Fröhlich Ignác szalaggyára, mely 300 munkást foglalkoztat. Saját -1000 holdas birtokon gazdálkodik Mautner Henrik, bérelt birtokon Rosinger Károly és a Kálmán és Kohn cég. A hitközség nevesebb szülöttei: Fischer Lipót verseci főrabbi és Flesch Károly (l. o.) a jelenleg Berlinben lakó világhírű hegedűművész. A hitközség 10,570 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből nagyobb összeget fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Magyaróvár, Kálnok, Halászi, Püski, Darnó, Zséli, Arak, Kisbodak, Lipót, Levél, Horvátkimle, Magyarkimle, Lébény, Mosonszentmiklós, Mosonszentjános, Mosonszentpéter és Pusztasomorja községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 700, a családok száma 190, adót 203-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 5 nagykereskedő, 14 gazdálkodó, 11 szabadpályán levő 1 tanító, 1 katona, 84 kereskedő, 8 alkalmazott, 4 ügyvéd, 9 köztisztviselő, 2 munkás, 8 orvos, 11 magántisztviselő, 30 iparos, 1 mérnök, 10 magánzó és 5 egyéb. A világháború alatt a hitközség kisegítő kórházat tartott fenn. Tagjai közül 96-an vonultak be és 18-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Scheiber Pál elnök, Spitzer Adolf alelnök, Grün Ede titkár, Löwin Gusztáv pénztárnok, Fischer Ignác és Braun József templomi elöljárók, Weisz Lajos ügyész, Horn Henrik állami iskolai igazgató, hitoktató. A hitközség választmányi tagjai: Gálosi Soma anyakönyvvezető, Bach Ármin, Breiner Jakab, Hoffmann Ede, Sussmann Adolf és Oesterreicher Árpád.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3432. címszó a lexikon => 614. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13432.htm

CÍMSZÓ: Moson

SZÓCIKK: Moson, nagyk. Moson és Pozsony ezidőszerint egyesített vm. 6336 lak. A M.-i status quo hitközség 1851. alakult, de már pár évtizeddel előbb is laktak zsidó családok M.-ban. Az első letelepülő zsidókra vonatkozó feljegyzések - melyek szerint 1802. már 14 a zsidók lélekszáma M.-ban - a római katolikus plébánia irattárában találhatók. A zsidók kezdetben a mai Ostermayer-utcában laktak, melyet éppen ezért sokáig zsidóutcának neveztek. 1851-ben kezdték vezetni rendesen a hitközség anyakönyvét, melynek első lapján Haidenvolf Ferenc akkori esperes plébános sajátkezű, németnyelvű bejegyzése található. A páratlanul érdekes bevezetőírás szerint a plébános bízatott meg a M.-i zsidó hitközség születési, esketési és halálozási anyakönyveinek vezetésével s mivelhogy ezen szép és nemes bizalmat dieses schöne und edle Vertrauen - írja a plébános - kiválóan tisztelem és nagyra becsülöm besonders ehre und hochachte , ennél fogva Moson Izraelita Hitközsége anyakönyveinek vezetését a legnagyobb készséggel vállalom . Egész szokatlan s majdnem egyedül álló eset, hogy zsidó hitközségi anyakönyveket egy katolikus plébános vezessen. A M.-i anyakönyvek, melyeket Haidenvolf plébános 1857. bekövetkezett haláláig példás rendben vezetett, mindenesetre érdekes dokumentumai a M.-i egyház felekezeti türelmességének és nemes liberalizmusának. A M.-i hitközség első közgyűlési jegyzőkönyve 1861 márc. 6. kelt. Eszerint a hitközség Herei Zsigmond elnöklete alatt iskola-vezetőséget választott és az iskola fenntartására a gabella jövedelmét szavazták meg. A zsidó iskola csak 1890-ig állott fenn, akkor megszűnt; azóta a zsidóvallású gyermekek az állami iskolába járnak, hol az egyik tanító kinevezéséhez a hitközségnek szerződésszerű előterjesztési joga van. Ez a zsidóvallású tanító a hitoktató. Kezdetben a templom a hitközségi alkalmazottak lakásával és a rituális fürdővel együtt az úgynevezett Királydombon, egy az Albrecht főherceg uradalmától bérelt, ma is meglevő épületben volt. 1862-ben ingatlant vásárolt a hitközség és Bendl Károly tervei alapján hozzáfogtak a templom építéséhez. Az emeletes, karzatos templom a hitközségi tagok 4310 forintos adományából - mellyel a templomi üléseket vásárolták meg - továbbá a Chevra Kadisa és a Cedoko támogatásával épült fel. A templomot Hildesheimer I. l. o. kismartoni rabbi, későbbi berlini szemináriumi rektor avatta fel. Első rabbi Pollák Dávid, aki később iskolaigazgató lett. Utóda Reichl H. L., akinek alkalmi beszédei megjelentek M.-ban. Rövid működése után utóda Löwinger Gyula lett, aki negyven évig vezette a hitközség szellemi életét. 1920-26-ig Strausz Herman volt a rabbi. 1926 óta a rabbi- és főkántori állás betöltetlen. A hitközség fejlesztése és vezetése körül Herei Zsigmond, Haan Adolf, Stadler Jakab, Hoffner Elek elnökök és Scheiber Pál a jelenlegi elnök szereztek nagy érdemeket. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Friedmann Lipót az elnöke, a nőegylet, melynek élén Hoffner Elekné áll és a Talmud Tóra, melyet Friedmann Lipót vezet. A hitközségnek a város társadalmi életében szerepet játszó tagjai: néhai Hoffner Elek tb. vármegyei főügyész, néhai Kiss Dávid, műszaki főtanácsos, Hirschfeld Mór ny. postafőfelügyelő, Rosenstein Samu ny. máv. felügyelő, Gálosi Soma, ny. számvevőségi tanácsos Mosoni emlékek címen könyvet írt , Weisz Gyula tb. vármegyei főorvos, Vámos Albin járásbíró és Öszterreicher Mór állampénztári tanácsos. Nagyobb ipari vállalat Fröhlich Ignác szalaggyára, mely 300 munkást foglalkoztat. Saját -1000 holdas birtokon gazdálkodik Mautner Henrik, bérelt birtokon Rosinger Károly és a Kálmán és Kohn cég. A hitközség nevesebb szülöttei: Fischer Lipót verseci főrabbi és Flesch Károly l. o. a jelenleg Berlinben lakó világhírű hegedűművész. A hitközség 10,570 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből nagyobb összeget fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Magyaróvár, Kálnok, Halászi, Püski, Darnó, Zséli, Arak, Kisbodak, Lipót, Levél, Horvátkimle, Magyarkimle, Lébény, Mosonszentmiklós, Mosonszentjános, Mosonszentpéter és Pusztasomorja községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 700, a családok száma 190, adót 203-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 5 nagykereskedő, 14 gazdálkodó, 11 szabadpályán levő 1 tanító, 1 katona, 84 kereskedő, 8 alkalmazott, 4 ügyvéd, 9 köztisztviselő, 2 munkás, 8 orvos, 11 magántisztviselő, 30 iparos, 1 mérnök, 10 magánzó és 5 egyéb. A világháború alatt a hitközség kisegítő kórházat tartott fenn. Tagjai közül 96-an vonultak be és 18-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Scheiber Pál elnök, Spitzer Adolf alelnök, Grün Ede titkár, Löwin Gusztáv pénztárnok, Fischer Ignác és Braun József templomi elöljárók, Weisz Lajos ügyész, Horn Henrik állami iskolai igazgató, hitoktató. A hitközség választmányi tagjai: Gálosi Soma anyakönyvvezető, Bach Ármin, Breiner Jakab, Hoffmann Ede, Sussmann Adolf és Oesterreicher Árpád.

13432.ht

CÍMSZÓ Moso

SZÓCIKK Moson nagyk Moso é Pozson ezidőszerin egyesítet vm 633 lak M.- statu qu hitközsé 1851 alakult d má pá évtizedde előb i lakta zsid családo M.-ban A els letelepül zsidókr vonatkoz feljegyzése melye szerin 1802 má 1 zsidó lélekszám M.-ba róma katoliku plébáni irattárába találhatók zsidó kezdetbe ma Ostermayer-utcába laktak melye éppe ezér sokái zsidóutcána neveztek 1851-be kezdté vezetn rendese hitközsé anyakönyvét melyne els lapjá Haidenvol Feren akkor espere plébáno sajátkezű németnyelv bejegyzés található páratlanu érdeke bevezetőírá szerin plébáno bízatot me M.- zsid hitközsé születési esketés é halálozás anyakönyveine vezetéséve mivelhog eze szé é neme bizalma diese schön un edl Vertraue írj plébáno kiválóa tisztele é nagyr becsülö besonder ehr un hochacht enné fogv Moso Izraelit Hitközség anyakönyveine vezetésé legnagyob készségge vállalo Egés szokatla majdne egyedü áll eset hog zsid hitközség anyakönyveke eg katoliku plébáno vezessen M.- anyakönyvek melyeke Haidenvol plébáno 1857 bekövetkezet halálái példá rendbe vezetett mindenesetr érdeke dokumentuma M.- egyhá felekezet türelmességéne é neme liberalizmusának M.- hitközsé els közgyűlés jegyzőkönyv 186 márc 6 kelt Eszerin hitközsé Here Zsigmon elnöklet alat iskola-vezetősége választot é a iskol fenntartásár gabell jövedelmé szavaztá meg zsid iskol csa 1890-i állot fenn akko megszűnt azót zsidóvallás gyermeke a állam iskoláb járnak ho a egyi tanít kinevezéséhe hitközségne szerződésszer előterjesztés jog van E zsidóvallás tanít hitoktató Kezdetbe templo hitközség alkalmazotta lakásáva é rituáli fürdőve együt a úgynevezet Királydombon eg a Albrech főherce uradalmátó bérelt m i meglev épületbe volt 1862-be ingatlan vásárol hitközsé é Bend Károl terve alapjá hozzáfogta templo építéséhez A emeletes karzato templo hitközség tago 431 forinto adományábó mellye templom üléseke vásároltá me tovább Chevr Kadis é Cedok támogatásáva épül fel templomo Hildesheime I l o kismarton rabbi később berlin szeminárium rekto avatt fel Els rabb Pollá Dávid ak későb iskolaigazgat lett Utód Reich H L. akine alkalm beszéde megjelente M.-ban Rövi működés utá utód Löwinge Gyul lett ak negyve évi vezett hitközsé szellem életét 1920-26-i Straus Herma vol rabbi 192 ót rabbi é főkántor állá betöltetlen hitközsé fejlesztés é vezetés körü Here Zsigmond Haa Adolf Stadle Jakab Hoffne Ele elnökö é Scheibe Pá jelenleg elnö szerezte nag érdemeket hitközsé intézményei Chevr Kadisa melyne Friedman Lipó a elnöke nőegylet melyne élé Hoffne Elekn ál é Talmu Tóra melye Friedman Lipó vezet hitközségne váro társadalm életébe szerepe játsz tagjai néha Hoffne Ele tb vármegye főügyész néha Kis Dávid műszak főtanácsos Hirschfel Mó ny postafőfelügyelő Rosenstei Sam ny máv felügyelő Gálos Soma ny számvevőség tanácso Moson emléke címe könyve ír Weis Gyul tb vármegye főorvos Vámo Albi járásbír é Öszterreiche Mó állampénztár tanácsos Nagyob ipar vállala Fröhlic Igná szalaggyára mel 30 munkás foglalkoztat Sajá -100 holda birtoko gazdálkodi Mautne Henrik bérel birtoko Rosinge Károl é Kálmá é Koh cég hitközsé neveseb szülöttei Fische Lipó versec főrabb é Flesc Károl l o jelenle Berlinbe lak világhír hegedűművész hitközsé 10,57 pengő év költségvetésse dolgozik melybő nagyob összege fordí szociáli é filantropiku célokra hitközsé anyakönyv területéhe Magyaróvár Kálnok Halászi Püski Darnó Zséli Arak Kisbodak Lipót Levél Horvátkimle Magyarkimle Lébény Mosonszentmiklós Mosonszentjános Mosonszentpéte é Pusztasomorj községe tartoznak hitközsé lélekszám 700 családo szám 190 adó 203-a fizetnek Foglalkozá szerint nagykereskedő 1 gazdálkodó 1 szabadpályá lev tanító katona 8 kereskedő alkalmazott ügyvéd köztisztviselő munkás orvos 1 magántisztviselő 3 iparos mérnök 1 magánz é egyéb világhábor alat hitközsé kisegít kórháza tartot fenn Tagja közü 96-a vonulta b é 18-a este el hitközsé ma vezetősége Scheibe Pá elnök Spitze Adol alelnök Grü Ed titkár Löwi Gusztá pénztárnok Fische Igná é Brau Józse templom elöljárók Weis Lajo ügyész Hor Henri állam iskola igazgató hitoktató hitközsé választmány tagjai Gálos Som anyakönyvvezető Bac Ármin Breine Jakab Hoffman Ede Sussman Adol é Oesterreiche Árpád

13432.h

CÍMSZ Mos

SZÓCIK Moso nagy Mos Pozso ezidőszeri egyesíte v 63 la M. stat q hitközs 185 alakul m p évtizedd elő lakt zsi család M.-ba el letelepü zsidók vonatko feljegyzés mely szeri 180 m zsid lélekszá M.-b róm katolik plébán irattáráb található zsid kezdetb m Ostermayer-utcáb lakta mely épp ezé soká zsidóutcán nevezte 1851-b kezdt vezet rendes hitközs anyakönyvé melyn el lapj Haidenvo Fere akko esper plébán sajátkez németnyel bejegyzé találhat páratlan érdek bevezetőír szeri plébán bízato m M. zsi hitközs születés esketé halálozá anyakönyvein vezetésév mivelho ez sz nem bizalm dies schö u ed Vertrau ír plébán kiváló tisztel nagy becsül besonde eh u hochach enn fog Mos Izraeli Hitközsé anyakönyvein vezetés legnagyo készségg vállal Egé szokatl majdn egyed ál ese ho zsi hitközsé anyakönyvek e katolik plébán vezesse M. anyakönyve melyek Haidenvo plébán 185 bekövetkeze halálá péld rendb vezetet mindeneset érdek dokumentum M. egyh felekeze türelmességén nem liberalizmusána M. hitközs el közgyűlé jegyzőköny 18 már kel Eszeri hitközs Her Zsigmo elnökle ala iskola-vezetőség választo isko fenntartásá gabel jövedelm szavazt me zsi isko cs 1890- állo fen akk megszűn azó zsidóvallá gyermek álla iskolá járna h egy taní kinevezéséh hitközségn szerződéssze előterjeszté jo va zsidóvallá taní hitoktat Kezdetb templ hitközsé alkalmazott lakásáv rituál fürdőv együ úgyneveze Királydombo e Albrec főherc uradalmát bérel megle épületb vol 1862-b ingatla vásáro hitközs Ben Káro terv alapj hozzáfogt templ építéséhe emelete karzat templ hitközsé tag 43 forint adományáb melly templo ülések vásárolt m továb Chev Kadi Cedo támogatásáv épü fe templom Hildesheim kismarto rabb későb berli szemináriu rekt avat fe El rab Poll Dávi a késő iskolaigazga let Utó Reic L akin alkal beszéd megjelent M.-ba Röv működé ut utó Löwing Gyu let a negyv év vezet hitközs szelle életé 1920-26- Strau Herm vo rabb 19 ó rabb főkánto áll betöltetle hitközs fejleszté vezeté kör Her Zsigmon Ha Adol Stadl Jaka Hoffn El elnök Scheib P jelenle eln szerezt na érdemeke hitközs intézménye Chev Kadis melyn Friedma Lip elnök nőegyle melyn él Hoffn Elek á Talm Tór mely Friedma Lip veze hitközségn vár társadal életéb szerep játs tagja néh Hoffn El t vármegy főügyés néh Ki Dávi műsza főtanácso Hirschfe M n postafőfelügyel Rosenste Sa n má felügyel Gálo Som n számvevősé tanács Moso emlék cím könyv í Wei Gyu t vármegy főorvo Vám Alb járásbí Öszterreich M állampénztá tanácso Nagyo ipa vállal Fröhli Ign szalaggyár me 3 munká foglalkozta Saj -10 hold birtok gazdálkod Mautn Henri bére birtok Rosing Káro Kálm Ko cé hitközs nevese szülötte Fisch Lip verse főrab Fles Káro jelenl Berlinb la világhí hegedűművés hitközs 10,5 peng é költségvetéss dolgozi melyb nagyo összeg ford szociál filantropik célokr hitközs anyaköny területéh Magyaróvá Kálno Halász Püsk Darn Zsél Ara Kisboda Lipó Levé Horvátkiml Magyarkiml Lébén Mosonszentmikló Mosonszentjáno Mosonszentpét Pusztasomor község tartozna hitközs lélekszá 70 család szá 19 ad 203- fizetne Foglalkoz szerin nagykeresked gazdálkod szabadpály le tanít katon keresked alkalmazot ügyvé köztisztvisel munká orvo magántisztvisel iparo mérnö magán egyé világhábo ala hitközs kisegí kórház tarto fen Tagj köz 96- vonult 18- est e hitközs m vezetőség Scheib P elnö Spitz Ado alelnö Gr E titká Löw Guszt pénztárno Fisch Ign Bra Józs templo elöljáró Wei Laj ügyés Ho Henr álla iskol igazgat hitoktat hitközs választmán tagja Gálo So anyakönyvvezet Ba Ármi Brein Jaka Hoffma Ed Sussma Ado Oesterreich Árpá

13432.

CÍMS Mo

SZÓCI Mos nag Mo Pozs ezidőszer egyesít 6 l M sta hitköz 18 alaku évtized el lak zs csalá M.-b e letelep zsidó vonatk feljegyzé mel szer 18 zsi léleksz M.- ró katoli plébá irattárá találhat zsi kezdet Ostermayer-utcá lakt mel ép ez sok zsidóutcá nevezt 1851- kezd veze rende hitköz anyakönyv mely e lap Haidenv Fer akk espe plébá sajátke németnye bejegyz találha páratla érde bevezetőí szer plébá bízat M zs hitköz születé esket haláloz anyakönyvei vezetésé mivelh e s ne bizal die sch e Vertra í plébá kivál tiszte nag becsü besond e hochac en fo Mo Izrael Hitközs anyakönyvei vezeté legnagy készség válla Eg szokat majd egye á es h zs hitközs anyakönyve katoli plébá vezess M anyakönyv melye Haidenv plébá 18 bekövetkez halál pél rend vezete mindenese érde dokumentu M egy felekez türelmességé ne liberalizmusán M hitköz e közgyűl jegyzőkön 1 má ke Eszer hitköz He Zsigm elnökl al iskola-vezetősé választ isk fenntartás gabe jövedel szavaz m zs isk c 1890 áll fe ak megszű az zsidóvall gyerme áll iskol járn eg tan kinevezésé hitközség szerződéssz előterjeszt j v zsidóvall tan hitokta Kezdet temp hitközs alkalmazot lakásá rituá fürdő egy úgynevez Királydomb Albre főher uradalmá bére megl épület vo 1862- ingatl vásár hitköz Be Kár ter alap hozzáfog temp építéséh emelet karza temp hitközs ta 4 forin adományá mell templ ülése vásárol tová Che Kad Ced támogatásá ép f templo Hildeshei kismart rab késő berl szeminári rek ava f E ra Pol Dáv kés iskolaigazg le Ut Rei aki alka beszé megjelen M.-b Rö működ u ut Löwin Gy le negy é veze hitköz szell élet 1920-26 Stra Her v rab 1 rab főkánt ál betöltetl hitköz fejleszt vezet kö He Zsigmo H Ado Stad Jak Hoff E elnö Schei jelenl el szerez n érdemek hitköz intézmény Che Kadi mely Friedm Li elnö nőegyl mely é Hoff Ele Tal Tó mel Friedm Li vez hitközség vá társada életé szere ját tagj né Hoff E vármeg főügyé né K Dáv műsz főtanács Hirschf postafőfelügye Rosenst S m felügye Gál So számvevős tanác Mos emlé cí köny We Gy vármeg főorv Vá Al járásb Öszterreic állampénzt tanács Nagy ip válla Fröhl Ig szalaggyá m munk foglalkozt Sa -1 hol birto gazdálko Maut Henr bér birto Rosin Kár Kál K c hitköz neves szülött Fisc Li vers főra Fle Kár jelen Berlin l világh hegedűművé hitköz 10, pen költségvetés dolgoz mely nagy össze for szociá filantropi célok hitköz anyakön területé Magyaróv Káln Halás Püs Dar Zsé Ar Kisbod Lip Lev Horvátkim Magyarkim Lébé Mosonszentmikl Mosonszentján Mosonszentpé Pusztasomo közsé tartozn hitköz léleksz 7 csalá sz 1 a 203 fizetn Foglalko szeri nagykereske gazdálko szabadpál l taní kato kereske alkalmazo ügyv köztisztvise munk orv magántisztvise ipar mérn magá egy világháb al hitköz kiseg kórhá tart fe Tag kö 96 vonul 18 es hitköz vezetősé Schei eln Spit Ad aleln G titk Lö Gusz pénztárn Fisc Ig Br Józ templ elöljár We La ügyé H Hen áll isko igazga hitokta hitköz választmá tagj Gál S anyakönyvveze B Árm Brei Jak Hoffm E Sussm Ad Oesterreic Árp

13432

CÍM M

SZÓC Mo na M Poz ezidősze egyesí st hitkö 1 alak évtize e la z csal M.- letele zsid vonat feljegyz me sze 1 zs léleks M. r katol pléb irattár találha zs kezde Ostermayer-utc lak me é e so zsidóutc nevez 1851 kez vez rend hitkö anyaköny mel la Haiden Fe ak esp pléb sajátk németny bejegy találh páratl érd bevezető sze pléb bíza z hitkö szület eske halálo anyakönyve vezetés mivel n biza di sc Vertr pléb kivá tiszt na becs beson hocha e f M Izrae Hitköz anyakönyve vezet legnag készsé váll E szoka maj egy e z hitköz anyakönyv katol pléb vezes anyaköny mely Haiden pléb 1 bekövetke halá pé ren vezet mindenes érd dokument eg feleke türelmesség n liberalizmusá hitkö közgyű jegyzőkö m k Esze hitkö H Zsig elnök a iskola-vezetős válasz is fenntartá gab jövede szava z is 189 ál f a megsz a zsidóval gyerm ál isko jár e ta kinevezés hitközsé szerződéss előterjesz zsidóval ta hitokt Kezde tem hitköz alkalmazo lakás ritu fürd eg úgyneve Királydom Albr főhe uradalm bér meg épüle v 1862 ingat vásá hitkö B Ká te ala hozzáfo tem építésé emele karz tem hitköz t fori adomány mel temp ülés vásáro tov Ch Ka Ce támogatás é templ Hildeshe kismar ra kés ber szeminár re av r Po Dá ké iskolaigaz l U Re ak alk besz megjele M.- R műkö u Löwi G l neg vez hitkö szel éle 1920-2 Str He ra ra főkán á betöltet hitkö fejlesz veze k H Zsigm Ad Sta Ja Hof eln Sche jelen e szere érdeme hitkö intézmén Ch Kad mel Fried L eln nőegy mel Hof El Ta T me Fried L ve hitközsé v társad élet szer já tag n Hof várme főügy n Dá műs főtanác Hirsch postafőfelügy Rosens felügy Gá S számvevő taná Mo eml c kön W G várme főor V A járás Öszterrei állampénz tanác Nag i váll Fröh I szalaggy mun foglalkoz S - ho birt gazdálk Mau Hen bé birt Rosi Ká Ká hitkö neve szülöt Fis L ver főr Fl Ká jele Berli világ hegedűműv hitkö 10 pe költségveté dolgo mel nag össz fo szoci filantrop célo hitkö anyakö terület Magyaró Kál Halá Pü Da Zs A Kisbo Li Le Horvátki Magyarki Léb Mosonszentmik Mosonszentjá Mosonszentp Pusztasom közs tartoz hitkö léleks csal s 20 fizet Foglalk szer nagykeresk gazdálk szabadpá tan kat keresk alkalmaz ügy köztisztvis mun or magántisztvis ipa mér mag eg világhá a hitkö kise kórh tar f Ta k 9 vonu 1 e hitkö vezetős Sche el Spi A alel tit L Gus pénztár Fis I B Jó temp elöljá W L ügy He ál isk igazg hitokt hitkö választm tag Gá anyakönyvvez Ár Bre Ja Hoff Suss A Oesterrei Ár

1343SZÓ M n Po ezidősz egyes s hitk ala évtiz l csa M. letel zsi vona feljegy m sz z lélek M kato plé irattá találh z kezd Ostermayer-ut la m s zsidóut neve 185 ke ve ren hitk anyakön me l Haide F a es plé saját németn bejeg talál párat ér bevezet sz plé bíz hitk szüle esk halál anyakönyv vezeté mive biz d s Vert plé kiv tisz n bec beso hoch Izra Hitkö anyakönyv veze legna készs vál szok ma eg hitkö anyaköny kato plé veze anyakön mel Haide plé bekövetk hal p re veze mindene ér dokumen e felek türelmessé liberalizmus hitk közgy jegyzők Esz hitk Zsi elnö iskola-vezető válas i fenntart ga jöved szav i 18 á megs zsidóva gyer á isk já t kinevezé hitközs szerződés előterjes zsidóva t hitok Kezd te hitkö alkalmaz laká rit für e úgynev Királydo Alb főh uradal bé me épül 186 inga vás hitk K t al hozzáf te építés emel kar te hitkö for adomán me tem ülé vásár to C K C támogatá temp Hildesh kisma r ké be szeminá r a P D k iskolaiga R a al bes megjel M. műk Löw ne ve hitk sze él 1920- St H r r főká betölte hitk fejles vez Zsig A St J Ho el Sch jele szer érdem hitk intézmé C Ka me Frie el nőeg me Ho E T m Frie v hitközs társa éle sze j ta Ho várm főüg D mű főtaná Hirsc postafőfelüg Rosen felüg G számvev tan M em kö várm főo járá Öszterre állampén taná Na vál Frö szalagg mu foglalko h bir gazdál Ma He b bir Ros K K hitk nev szülö Fi ve fő F K jel Berl vilá hegedűmű hitk 1 p költségvet dolg me na öss f szoc filantro cél hitk anyak terüle Magyar Ká Hal P D Z Kisb L L Horvátk Magyark Lé Mosonszentmi Mosonszentj Mosonszent Pusztaso köz tarto hitk lélek csa 2 fize Foglal sze nagykeres gazdál szabadp ta ka keres alkalma üg köztisztvi mu o magántisztvi ip mé ma e világh hitk kis kór ta T von hitk vezető Sch e Sp ale ti Gu pénztá Fi J tem elölj üg H á is igaz hitok hitk választ ta G anyakönyvve Á Br J Hof Sus Oesterre Á