13435.htm

CÍMSZÓ: Mosonyi

SZEMÉLYNÉV: Mosonyi Károly

SZÓCIKK: Mosonyi Károly (Mannsberger Jakab), régi hírneves színigazgató, szül. Szegeden 1822., megh. u. o. 1911-ben. 16 éves korában résztvett az 1848- 1849. szabadságharcban, amelynek lezajlása után zenei hajlamait követve a bécsi konzervatóriumban tanult. 1870-ben Szegeden megválasztották színigazgatónak s új munkakörét mindjárt azzal kezdte, hogy pályázatot hirdetett népszínműre és vígjátékra. 1880-ban az aradi színházban, majd annak leégése után Temesvárott, Nagyváradon, Budán, Szabadkán és Pozsonyban működött.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3435. címszó a lexikon => 615. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13435.htm

CÍMSZÓ: Mosonyi

SZEMÉLYNÉV: Mosonyi Károly

SZÓCIKK: Mosonyi Károly Mannsberger Jakab , régi hírneves színigazgató, szül. Szegeden 1822., megh. u. o. 1911-ben. 16 éves korában résztvett az 1848- 1849. szabadságharcban, amelynek lezajlása után zenei hajlamait követve a bécsi konzervatóriumban tanult. 1870-ben Szegeden megválasztották színigazgatónak s új munkakörét mindjárt azzal kezdte, hogy pályázatot hirdetett népszínműre és vígjátékra. 1880-ban az aradi színházban, majd annak leégése után Temesvárott, Nagyváradon, Budán, Szabadkán és Pozsonyban működött.

13435.ht

CÍMSZÓ Mosony

SZEMÉLYNÉV Mosony Károl

SZÓCIKK Mosony Károl Mannsberge Jaka rég hírneve színigazgató szül Szegede 1822. megh u o 1911-ben 1 éve korába résztvet a 1848 1849 szabadságharcban amelyne lezajlás utá zene hajlamai követv bécs konzervatóriumba tanult 1870-be Szegede megválasztottá színigazgatóna ú munkaköré mindjár azza kezdte hog pályázato hirdetet népszínműr é vígjátékra 1880-ba a arad színházban maj anna leégés utá Temesvárott Nagyváradon Budán Szabadká é Pozsonyba működött

13435.h

CÍMSZ Moson

SZEMÉLYNÉ Moson Káro

SZÓCIK Moson Káro Mannsberg Jak ré hírnev színigazgat szü Szeged 1822 meg 1911-be év koráb résztve 184 184 szabadságharcba amelyn lezajlá ut zen hajlama követ béc konzervatóriumb tanul 1870-b Szeged megválasztott színigazgatón munkakör mindjá azz kezdt ho pályázat hirdete népszínmű vígjátékr 1880-b ara színházba ma ann leégé ut Temesvárot Nagyvárado Budá Szabadk Pozsonyb működöt

13435.

CÍMS Moso

SZEMÉLYN Moso Kár

SZÓCI Moso Kár Mannsber Ja r hírne színigazga sz Szege 182 me 1911-b é korá résztv 18 18 szabadságharcb amely lezajl u ze hajlam köve bé konzervatórium tanu 1870- Szege megválasztot színigazgató munkakö mindj az kezd h pályáza hirdet népszínm vígjáték 1880- ar színházb m an leég u Temesváro Nagyvárad Bud Szabad Pozsony működö

13435

CÍM Mos

SZEMÉLY Mos Ká

SZÓC Mos Ká Mannsbe J hírn színigazg s Szeg 18 m 1911- kor részt 1 1 szabadságharc amel lezaj z hajla köv b konzervatóriu tan 1870 Szeg megválaszto színigazgat munkak mind a kez pályáz hirde népszín vígjáté 1880 a színház a leé Temesvár Nagyvára Bu Szaba Pozson működ

1343

CÍ Mo

SZEMÉL Mo K

SZÓ Mo K Mannsb hír színigaz Sze 1 1911 ko rész szabadsághar ame leza hajl kö konzervatóri ta 187 Sze megválaszt színigazga munka min ke pályá hird népszí vígját 188 színhá le Temesvá Nagyvár B Szab Pozso műkö