13437.htm

CÍMSZÓ: Moszerer

SZÓCIKK: "Moszerer (j.), a héber mószér szóból, annyit jelent: átadó, feladó; áruló értelemben használják. Közkeletű j. igealakja: maszern (besúgni, árulkodni) szintén ebből származott."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3437. címszó a lexikon => 615. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13437.htm

CÍMSZÓ: Moszerer

SZÓCIKK: Moszerer j. , a héber mószér szóból, annyit jelent: átadó, feladó; áruló értelemben használják. Közkeletű j. igealakja: maszern besúgni, árulkodni szintén ebből származott.

13437.ht

CÍMSZÓ Moszere

SZÓCIKK Moszere j hébe mószé szóból annyi jelent átadó feladó árul értelembe használják Közkelet j igealakja maszer besúgni árulkodn szinté ebbő származott

13437.h

CÍMSZ Moszer

SZÓCIK Moszer héb mósz szóbó anny jelen átad felad áru értelemb használjá Közkele igealakj masze besúgn árulkod szint ebb származot

13437.

CÍMS Mosze

SZÓCI Mosze hé mós szób ann jele áta fela ár értelem használj Közkel igealak masz besúg árulko szin eb származo

13437

CÍM Mosz

SZÓC Mosz h mó szó an jel át fel á értele használ Közke igeala mas besú árulk szi e származ

1343

CÍ Mos

SZÓ Mos m sz a je á fe értel haszná Közk igeal ma bes árul sz szárma