13445.htm

CÍMSZÓ: Műfordítók

SZÓCIKK: Farkas, Lázár), Bérczik (Kohut, Hevesi) fordítói szintén zsidóhitűek vagy zsidószármazásúak. Madách: Az ember tragédiáját Haméiri Avigdor Jeruzsálemben élő magyar származású héber költő héberre, Holder József jiddisre fordította. A legkeresettebb német fordítók között szerepelnek Stefan J. Klein, Gáspár Endre és Mohácsi Jenő.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3445. címszó a lexikon => 617. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13445.htm

CÍMSZÓ: Műfordítók

SZÓCIKK: Farkas, Lázár , Bérczik Kohut, Hevesi fordítói szintén zsidóhitűek vagy zsidószármazásúak. Madách: Az ember tragédiáját Haméiri Avigdor Jeruzsálemben élő magyar származású héber költő héberre, Holder József jiddisre fordította. A legkeresettebb német fordítók között szerepelnek Stefan J. Klein, Gáspár Endre és Mohácsi Jenő.

13445.ht

CÍMSZÓ Műfordító

SZÓCIKK Farkas Lázá Bérczi Kohut Heves fordító szinté zsidóhitűe vag zsidószármazásúak Madách A embe tragédiájá Haméir Avigdo Jeruzsálembe él magya származás hébe költ héberre Holde Józse jiddisr fordította legkeresetteb néme fordító közöt szerepelne Stefa J Klein Gáspá Endr é Mohács Jenő

13445.h

CÍMSZ Műfordít

SZÓCIK Farka Láz Bércz Kohu Heve fordít szint zsidóhitű va zsidószármazásúa Madác emb tragédiáj Haméi Avigd Jeruzsálemb é magy származá héb köl héberr Hold Józs jiddis fordított legkeresette ném fordít közö szerepeln Stef Klei Gásp End Mohác Jen

13445.

CÍMS Műfordí

SZÓCI Fark Lá Bérc Koh Hev fordí szin zsidóhit v zsidószármazású Madá em tragédiá Hamé Avig Jeruzsálem mag származ hé kö héber Hol Józ jiddi fordítot legkeresett né fordí köz szerepel Ste Kle Gás En Mohá Je

13445

CÍM Műford

SZÓC Far L Bér Ko He ford szi zsidóhi zsidószármazás Mad e tragédi Ham Avi Jeruzsále ma szárma h k hébe Ho Jó jidd fordíto legkereset n ford kö szerepe St Kl Gá E Moh J

1344

CÍ Műfor

SZÓ Fa Bé K H for sz zsidóh zsidószármazá Ma tragéd Ha Av Jeruzsál m szárm héb H J jid fordít legkerese for k szerep S K G Mo