13447.htm

CÍMSZÓ: Müller

SZEMÉLYNÉV: Müller Frigyes

SZÓCIKK: M. Frigyes, zeneszerző és karmester, szül. Sümegen 1819., megh. Linzben 1854. Gyermekkorában került Bécsbe, ott kezdte zenetanulmányait. Köln, Lemberg és Linz voltak karmesteri állomásai. A berlini Operaház is meghívta dirigensnek, de mielőtt elfoglalhatta volna ezt az állását, meghalt. A maga korában ünnepelt operaszerző volt. Ismertebb művei: Roland, Fidelio, Parsifal und Griseldis. Az utóbbi Lembergben került színre nagy érdeklődés mellett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3447. címszó a lexikon => 617. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13447.htm

CÍMSZÓ: Müller

SZEMÉLYNÉV: Müller Frigyes

SZÓCIKK: M. Frigyes, zeneszerző és karmester, szül. Sümegen 1819., megh. Linzben 1854. Gyermekkorában került Bécsbe, ott kezdte zenetanulmányait. Köln, Lemberg és Linz voltak karmesteri állomásai. A berlini Operaház is meghívta dirigensnek, de mielőtt elfoglalhatta volna ezt az állását, meghalt. A maga korában ünnepelt operaszerző volt. Ismertebb művei: Roland, Fidelio, Parsifal und Griseldis. Az utóbbi Lembergben került színre nagy érdeklődés mellett.

13447.ht

CÍMSZÓ Mülle

SZEMÉLYNÉV Mülle Frigye

SZÓCIKK M Frigyes zeneszerz é karmester szül Sümege 1819. megh Linzbe 1854 Gyermekkorába kerül Bécsbe ot kezdt zenetanulmányait Köln Lember é Lin volta karmester állomásai berlin Operahá i meghívt dirigensnek d mielőt elfoglalhatt voln ez a állását meghalt mag korába ünnepel operaszerz volt Ismerteb művei Roland Fidelio Parsifa un Griseldis A utóbb Lembergbe kerül színr nag érdeklődé mellett

13447.h

CÍMSZ Müll

SZEMÉLYNÉ Müll Frigy

SZÓCIK Frigye zeneszer karmeste szü Sümeg 1819 meg Linzb 185 Gyermekkoráb kerü Bécsb o kezd zenetanulmányai Köl Lembe Li volt karmeste állomása berli Operah meghív dirigensne mielő elfoglalhat vol e állásá meghal ma koráb ünnepe operaszer vol Ismerte műve Rolan Fideli Parsif u Griseldi utób Lembergb kerü szín na érdeklőd mellet

13447.

CÍMS Mül

SZEMÉLYN Mül Frig

SZÓCI Frigy zenesze karmest sz Süme 181 me Linz 18 Gyermekkorá ker Bécs kez zenetanulmánya Kö Lemb L vol karmest állomás berl Opera meghí dirigensn miel elfoglalha vo állás megha m korá ünnep operasze vo Ismert műv Rola Fidel Parsi Griseld utó Lemberg ker szí n érdeklő melle

13447

CÍM Mü

SZEMÉLY Mü Fri

SZÓC Frig zenesz karmes s Süm 18 m Lin 1 Gyermekkor ke Béc ke zenetanulmány K Lem vo karmes állomá ber Oper megh dirigens mie elfoglalh v állá megh kor ünne operasz v Ismer mű Rol Fide Pars Grisel ut Lember ke sz érdekl mell

1344

CÍ M

SZEMÉL M Fr

SZÓ Fri zenes karme Sü 1 Li Gyermekko k Bé k zenetanulmán Le v karme állom be Ope meg dirigen mi elfoglal áll meg ko ünn operas Isme m Ro Fid Par Grise u Lembe k s érdek mel