13451.htm

CÍMSZÓ: Müller

SZEMÉLYNÉV: Müller Vilmos

SZÓCIKK: M. I. Vilmos, kereskedelmi tanácsos, szül. 1830., megh. 1917. Résztvett a Pester Lloyd Társulat, a M. Keresk. Csarnok, a Kereskedelmi és Iparkamara és a Hitelvédő Egylet megalapításában. Számos nagy iparvállalat vezetői közé tartozott. A budapesti keresk. és váltótörvényszéknek negyven éven át ülnöke volt. A Pester Lloydban sok közgazdasági cikke jelent meg.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3451. címszó a lexikon => 617. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13451.htm

CÍMSZÓ: Müller

SZEMÉLYNÉV: Müller Vilmos

SZÓCIKK: M. I. Vilmos, kereskedelmi tanácsos, szül. 1830., megh. 1917. Résztvett a Pester Lloyd Társulat, a M. Keresk. Csarnok, a Kereskedelmi és Iparkamara és a Hitelvédő Egylet megalapításában. Számos nagy iparvállalat vezetői közé tartozott. A budapesti keresk. és váltótörvényszéknek negyven éven át ülnöke volt. A Pester Lloydban sok közgazdasági cikke jelent meg.

13451.ht

CÍMSZÓ Mülle

SZEMÉLYNÉV Mülle Vilmo

SZÓCIKK M I Vilmos kereskedelm tanácsos szül 1830. megh 1917 Résztvet Peste Lloy Társulat M Keresk Csarnok Kereskedelm é Iparkamar é Hitelvéd Egyle megalapításában Számo nag iparvállala vezető köz tartozott budapest keresk é váltótörvényszékne negyve éve á ülnök volt Peste Lloydba so közgazdaság cikk jelen meg

13451.h

CÍMSZ Müll

SZEMÉLYNÉ Müll Vilm

SZÓCIK Vilmo kereskedel tanácso szü 1830 meg 191 Résztve Pest Llo Társula Keres Csarno Kereskedel Iparkama Hitelvé Egyl megalapításába Szám na iparvállal vezet kö tartozot budapes keres váltótörvényszékn negyv év ülnö vol Pest Lloydb s közgazdasá cik jele me

13451.

CÍMS Mül

SZEMÉLYN Mül Vil

SZÓCI Vilm kereskede tanács sz 183 me 19 Résztv Pes Ll Társul Kere Csarn Kereskede Iparkam Hitelv Egy megalapításáb Szá n iparválla veze k tartozo budape kere váltótörvényszék negy é üln vo Pes Lloyd közgazdas ci jel m

13451

CÍM Mü

SZEMÉLY Mü Vi

SZÓC Vil keresked tanác s 18 m 1 Részt Pe L Társu Ker Csar Keresked Iparka Hitel Eg megalapításá Sz iparváll vez tartoz budap ker váltótörvényszé neg ül v Pe Lloy közgazda c je

1345

CÍ M

SZEMÉL M V

SZÓ Vi kereske taná 1 Rész P Társ Ke Csa Kereske Ipark Hite E megalapítás S iparvál ve tarto buda ke váltótörvénysz ne ü P Llo közgazd j