13452.htm

CÍMSZÓ: Müller

SZEMÉLYNÉV: Müller Vilmos

SZÓCIKK: "M. II. Vilmos, orvos és író, szül. Szabadkán 1878. máj. 11. Molnár Jenő (1. o.) fivére. A budapesti egyetemen szerzett orvosi diplomát. Egyideig a budakeszi Erzsébet királyné tüdőbetegszanatórium asszisztense volt, majd Parisban Marmorek professzornál folytatott bakteriológiai tanulmányokat. 1906-banTátraházán szanatóriumot létesített, 1928. az Iskolaszanatórium Egyesület és a kultuszminisztérium támogatásával megalapította az első magyar iskolaszanatóriumot, Alapította és szerkesztette a Tuberkulózis c. folyóiratot. Klinikai recipe-könyve az összes magyarországi klinikák gyógyeljárásait tartalmazza. Nagyobb munkája: Compendium der Lungentuberkulose (Wiesbaden 1910); Kristóf István álnéven szépirodalommal is foglalkozik. A new-yorki Jiddis Theater két drámáját mutatta be: Der König und die Princessin (1924) és Das Gold (1929). Tudományos érdemei elismeréséül 1914. kir. tanácsos lett."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3452. címszó a lexikon => 617. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13452.htm

CÍMSZÓ: Müller

SZEMÉLYNÉV: Müller Vilmos

SZÓCIKK: M. II. Vilmos, orvos és író, szül. Szabadkán 1878. máj. 11. Molnár Jenő 1. o. fivére. A budapesti egyetemen szerzett orvosi diplomát. Egyideig a budakeszi Erzsébet királyné tüdőbetegszanatórium asszisztense volt, majd Parisban Marmorek professzornál folytatott bakteriológiai tanulmányokat. 1906-banTátraházán szanatóriumot létesített, 1928. az Iskolaszanatórium Egyesület és a kultuszminisztérium támogatásával megalapította az első magyar iskolaszanatóriumot, Alapította és szerkesztette a Tuberkulózis c. folyóiratot. Klinikai recipe-könyve az összes magyarországi klinikák gyógyeljárásait tartalmazza. Nagyobb munkája: Compendium der Lungentuberkulose Wiesbaden 1910 ; Kristóf István álnéven szépirodalommal is foglalkozik. A new-yorki Jiddis Theater két drámáját mutatta be: Der König und die Princessin 1924 és Das Gold 1929 . Tudományos érdemei elismeréséül 1914. kir. tanácsos lett.

13452.ht

CÍMSZÓ Mülle

SZEMÉLYNÉV Mülle Vilmo

SZÓCIKK M II Vilmos orvo é író szül Szabadká 1878 máj 11 Molná Jen 1 o fivére budapest egyeteme szerzet orvos diplomát Egyidei budakesz Erzsébe királyn tüdőbetegszanatóriu asszisztens volt maj Parisba Marmore professzorná folytatot bakteriológia tanulmányokat 1906-banTátraházá szanatóriumo létesített 1928 a Iskolaszanatóriu Egyesüle é kultuszminisztériu támogatásáva megalapított a els magya iskolaszanatóriumot Alapított é szerkesztett Tuberkulózi c folyóiratot Klinika recipe-könyv a össze magyarország kliniká gyógyeljárásai tartalmazza Nagyob munkája Compendiu de Lungentuberkulos Wiesbade 191 Kristó Istvá álnéve szépirodalomma i foglalkozik new-york Jiddi Theate ké drámájá mutatt be De Köni un di Princessi 192 é Da Gol 192 Tudományo érdeme elismeréséü 1914 kir tanácso lett

13452.h

CÍMSZ Müll

SZEMÉLYNÉ Müll Vilm

SZÓCIK I Vilmo orv ír szü Szabadk 187 má 1 Moln Je fivér budapes egyetem szerze orvo diplomá Egyide budakes Erzséb király tüdőbetegszanatóri assziszten vol ma Parisb Marmor professzorn folytato bakteriológi tanulmányoka 1906-banTátraház szanatórium létesítet 192 Iskolaszanatóri Egyesül kultuszminisztéri támogatásáv megalapítot el magy iskolaszanatóriumo Alapítot szerkesztet Tuberkulóz folyóirato Klinik recipe-köny össz magyarorszá klinik gyógyeljárása tartalmazz Nagyo munkáj Compendi d Lungentuberkulo Wiesbad 19 Krist Istv álnév szépirodalomm foglalkozi new-yor Jidd Theat k drámáj mutat b D Kön u d Princess 19 D Go 19 Tudomány érdem elismerésé 191 ki tanács let

13452.

CÍMS Mül

SZEMÉLYN Mül Vil

SZÓCI Vilm or í sz Szabad 18 m Mol J fivé budape egyete szerz orv diplom Egyid budake Erzsé királ tüdőbetegszanatór assziszte vo m Paris Marmo professzor folytat bakteriológ tanulmányok 1906-banTátrahá szanatóriu létesíte 19 Iskolaszanatór Egyesü kultuszminisztér támogatásá megalapíto e mag iskolaszanatórium Alapíto szerkeszte Tuberkuló folyóirat Klini recipe-kön öss magyarorsz klini gyógyeljárás tartalmaz Nagy munká Compend Lungentuberkul Wiesba 1 Kris Ist álné szépirodalom foglalkoz new-yo Jid Thea drámá muta Kö Princes 1 G 1 Tudomán érde elismerés 19 k tanác le

13452

CÍM Mü

SZEMÉLY Mü Vi

SZÓC Vil o s Szaba 1 Mo fiv budap egyet szer or diplo Egyi budak Erzs kirá tüdőbetegszanató assziszt v Pari Marm professzo folyta bakterioló tanulmányo 1906-banTátrah szanatóri létesít 1 Iskolaszanató Egyes kultuszminiszté támogatás megalapít ma iskolaszanatóriu Alapít szerkeszt Tuberkul folyóira Klin recipe-kö ös magyarors klin gyógyeljárá tartalma Nag munk Compen Lungentuberku Wiesb Kri Is áln szépirodalo foglalko new-y Ji The drám mut K Prince Tudomá érd elismeré 1 taná l

1345

CÍ M

SZEMÉL M V

SZÓ Vi Szab M fi buda egye sze o dipl Egy buda Erz kir tüdőbetegszanat asszisz Par Mar professz folyt bakteriol tanulmány 1906-banTátra szanatór létesí Iskolaszanat Egye kultuszminiszt támogatá megalapí m iskolaszanatóri Alapí szerkesz Tuberku folyóir Kli recipe-k ö magyaror kli gyógyeljár tartalm Na mun Compe Lungentuberk Wies Kr I ál szépirodal foglalk new- J Th drá mu Princ Tudom ér elismer tan