13455.htm

CÍMSZÓ: Mund

SZEMÉLYNÉV: Mund Hugó

SZÓCIKK: Mund Hugó. festő, szül. Kolozsváron 1892. Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán kezdte, azután Nagybányán tanult. A Műcsarnok kiállításán szerepelt először, s 1920-ig állított ki nagybányai részleteket és figurális képeket. Azóta Erdélyben él.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3455. címszó a lexikon => 618. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13455.htm

CÍMSZÓ: Mund

SZEMÉLYNÉV: Mund Hugó

SZÓCIKK: Mund Hugó. festő, szül. Kolozsváron 1892. Tanulmányait a Képzőművészeti Főiskolán kezdte, azután Nagybányán tanult. A Műcsarnok kiállításán szerepelt először, s 1920-ig állított ki nagybányai részleteket és figurális képeket. Azóta Erdélyben él.

13455.ht

CÍMSZÓ Mun

SZEMÉLYNÉV Mun Hug

SZÓCIKK Mun Hugó festő szül Kolozsváro 1892 Tanulmányai Képzőművészet Főiskolá kezdte azutá Nagybányá tanult Műcsarno kiállításá szerepel először 1920-i állítot k nagybánya részleteke é figuráli képeket Azót Erdélybe él

13455.h

CÍMSZ Mu

SZEMÉLYNÉ Mu Hu

SZÓCIK Mu Hug fest szü Kolozsvár 189 Tanulmánya Képzőművésze Főiskol kezdt azut Nagybány tanul Műcsarn kiállítás szerepe előszö 1920- állíto nagybány részletek figurál képeke Azó Erdélyb é

13455.

CÍMS M

SZEMÉLYN M H

SZÓCI M Hu fes sz Kolozsvá 18 Tanulmány Képzőművész Főisko kezd azu Nagybán tanu Műcsar kiállítá szerep elősz 1920 állít nagybán részlete figurá képek Az Erdély

13455

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC H fe s Kolozsv 1 Tanulmán Képzőművés Főisk kez az Nagybá tan Műcsa kiállít szere elős 192 állí nagybá részlet figur képe A Erdél

1345SZEMÉL

SZÓ f Kolozs Tanulmá Képzőművé Főis ke a Nagyb ta Műcs kiállí szer elő 19 áll nagyb részle figu kép Erdé