13458.htm

CÍMSZÓ: Munka

SZÓCIKK: "nem illet a munkálkodás» (Peszáchim 113a). A zsidóság úgy a bibliai, mint a talmudi időkben mindig a munka népe volt, csak a szétszóródás többi századai óta vált kereskedő néppé. Ennek az okára alapított életmódnak felel meg iránti viselkedése minden viszonylatban. A Tórában a következők szabályozzák a munkaadó és munkás közötti jogi viszonyt: a munkás bérét magadnál reggelig”; (2.3.19.13.)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3458. címszó a lexikon => 619. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13458.htm

CÍMSZÓ: Munka

SZÓCIKK: nem illet a munkálkodás Peszáchim 113a . A zsidóság úgy a bibliai, mint a talmudi időkben mindig a munka népe volt, csak a szétszóródás többi századai óta vált kereskedő néppé. Ennek az okára alapított életmódnak felel meg iránti viselkedése minden viszonylatban. A Tórában a következők szabályozzák a munkaadó és munkás közötti jogi viszonyt: a munkás bérét magadnál reggelig ; 2.3.19.13. .

13458.ht

CÍMSZÓ Munk

SZÓCIKK ne ille munkálkodá Peszáchi 113 zsidósá úg bibliai min talmud időkbe mindi munk nép volt csa szétszóródá több százada ót vál keresked néppé Enne a okár alapítot életmódna fele me iránt viselkedés minde viszonylatban Tórába következő szabályozzá munkaad é munká között jog viszonyt munká béré magadná reggeli 2.3.19.13

13458.h

CÍMSZ Mun

SZÓCIK n ill munkálkod Peszách 11 zsidós ú biblia mi talmu időkb mind mun né vol cs szétszóród töb század ó vá kereske népp Enn oká alapíto életmódn fel m irán viselkedé mind viszonylatba Tóráb következ szabályozz munkaa munk közöt jo viszony munk bér magadn reggel 2.3.19.1

13458.

CÍMS Mu

SZÓCI il munkálko Peszác 1 zsidó bibli m talm idők min mu n vo c szétszóró tö száza v keresk nép En ok alapít életmód fe irá viselked min viszonylatb Tórá követke szabályoz munka mun közö j viszon mun bé magad regge 2.3.19.

13458

CÍM M

SZÓC i munkálk Peszá zsid bibl tal idő mi m v szétszór t száz keres né E o alapí életmó f ir viselke mi viszonylat Tór követk szabályo munk mu köz viszo mu b maga regg 2.3.19

1345SZÓ munkál Pesz zsi bib ta id m szétszó szá kere n alap életm i viselk m viszonyla Tó követ szabály mun m kö visz m mag reg 2.3.1