13462.htm

CÍMSZÓ: Munkácsi

SZEMÉLYNÉV: Munkácsi Ernő

SZÓCIKK: M. Ernő, ügyvéd, jogi író, M. Bernát (l.o.) fia, szül. Páncélcsehen (Szolnok-Doboka vm.) 1896. A budapesti egyetemen tanult s a jogi doktorátus és ügyvédi diploma elnyerése után a Pesti Izr. Hitközség titkára, majd 1923-tól kezdve annak ügyésze lett. E minőségben, de mint jogtudományi író is. sokat foglalkozott a zsidó felekezet jogait illető kérdésekkel. Számos tanulmánya jelent meg főleg a Jogtudományi Közlönyben és a Pester Lloydban. Önállóan megjelent munkái: Fejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb joggyakorlatából (1926) és Az izraelita hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonya (1927). Ezentúl a Zsidó Évkönyvben tanulmánya jelent meg Közjogi törekvéseink az utolsó évtizedekben c. (1927). E lexikon munkatársa.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3462. címszó a lexikon => 620. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13462.htm

CÍMSZÓ: Munkácsi

SZEMÉLYNÉV: Munkácsi Ernő

SZÓCIKK: M. Ernő, ügyvéd, jogi író, M. Bernát l.o. fia, szül. Páncélcsehen Szolnok-Doboka vm. 1896. A budapesti egyetemen tanult s a jogi doktorátus és ügyvédi diploma elnyerése után a Pesti Izr. Hitközség titkára, majd 1923-tól kezdve annak ügyésze lett. E minőségben, de mint jogtudományi író is. sokat foglalkozott a zsidó felekezet jogait illető kérdésekkel. Számos tanulmánya jelent meg főleg a Jogtudományi Közlönyben és a Pester Lloydban. Önállóan megjelent munkái: Fejezetek a magyar zsidó vallásfelekezet újabb joggyakorlatából 1926 és Az izraelita hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonya 1927 . Ezentúl a Zsidó Évkönyvben tanulmánya jelent meg Közjogi törekvéseink az utolsó évtizedekben c. 1927 . E lexikon munkatársa.

13462.ht

CÍMSZÓ Munkács

SZEMÉLYNÉV Munkács Ern

SZÓCIKK M Ernő ügyvéd jog író M Berná l.o fia szül Páncélcsehe Szolnok-Dobok vm 1896 budapest egyeteme tanul jog doktorátu é ügyvéd diplom elnyerés utá Pest Izr Hitközsé titkára maj 1923-tó kezdv anna ügyész lett minőségben d min jogtudomány ír is soka foglalkozot zsid felekeze jogai illet kérdésekkel Számo tanulmány jelen me főle Jogtudomány Közlönybe é Peste Lloydban Önállóa megjelen munkái Fejezete magya zsid vallásfelekeze újab joggyakorlatábó 192 é A izraelit hitközsége alkalmazottaina szolgálat jogviszony 192 Ezentú Zsid Évkönyvbe tanulmány jelen me Közjog törekvésein a utols évtizedekbe c 192 lexiko munkatársa

13462.h

CÍMSZ Munkác

SZEMÉLYNÉ Munkác Er

SZÓCIK Ern ügyvé jo ír Bern l. fi szü Páncélcseh Szolnok-Dobo v 189 budapes egyetem tanu jo doktorát ügyvé diplo elnyeré ut Pes Iz Hitközs titkár ma 1923-t kezd ann ügyés let minőségbe mi jogtudomán í i sok foglalkozo zsi felekez joga ille kérdésekke Szám tanulmán jele m fől Jogtudomán Közlönyb Pest Lloydba Önálló megjele munká Fejezet magy zsi vallásfelekez úja joggyakorlatáb 19 izraeli hitközség alkalmazottain szolgála jogviszon 19 Ezent Zsi Évkönyvb tanulmán jele m Közjo törekvései utol évtizedekb 19 lexik munkatárs

13462.

CÍMS Munká

SZEMÉLYN Munká E

SZÓCI Er ügyv j í Ber l f sz Páncélcse Szolnok-Dob 18 budape egyete tan j doktorá ügyv dipl elnyer u Pe I Hitköz titká m 1923- kez an ügyé le minőségb m jogtudomá so foglalkoz zs feleke jog ill kérdésekk Szá tanulmá jel fő Jogtudomá Közlöny Pes Lloydb Önáll megjel munk Fejeze mag zs vallásfeleke új joggyakorlatá 1 izrael hitközsé alkalmazottai szolgál jogviszo 1 Ezen Zs Évkönyv tanulmá jel Közj törekvése uto évtizedek 1 lexi munkatár

13462

CÍM Munk

SZEMÉLY Munk

SZÓC E ügy Be s Páncélcs Szolnok-Do 1 budap egyet ta doktor ügy dip elnye P Hitkö titk 1923 ke a ügy l minőség jogtudom s foglalko z felek jo il kérdések Sz tanulm je f Jogtudom Közlön Pe Lloyd Önál megje mun Fejez ma z vallásfelek ú joggyakorlat izrae hitközs alkalmazotta szolgá jogvisz Eze Z Évköny tanulm je Köz törekvés ut évtizede lex munkatá

1346

CÍ Mun

SZEMÉL Mun

SZÓ üg B Páncélc Szolnok-D buda egye t dokto üg di elny Hitk tit 192 k üg minősé jogtudo foglalk fele j i kérdése S tanul j Jogtudo Közlö P Lloy Öná megj mu Feje m vallásfele joggyakorla izra hitköz alkalmazott szolg jogvis Ez Évkön tanul j Kö törekvé u évtized le munkat