13466.htm

CÍMSZÓ: Munkatilalom

SZÓCIKK: Munkatilalom. A szombati és ünnepnapi munkaszünetet a Szentírás intézményesítette, bár feltehető, hogy a zsidóság legősibb berendezkedései közé tartozik és már a Bibliát megelőző korszakokban is ismerték a rendszeres munkaszünetet az óhéberek, de akkor még csak a primitív kultusszal való vonatkozásban, talán korán érett szociális érzéseik hatása alatt is. Szentséggé és a zsidó élet fundamentális alkatelemévé a Szentírás emelte a szombati és ünnepnapi pihenést (l. Szombat). Az általános kultúrfejlődés csak három és félezer év után érte utói a Biblia gondolatát. Két ízben rendelkezik a Tóra a kötelező munkaszünetről: Ex. 20, 8-11 és Deut. 5. 12-15, mindkét helyen a dekalógusban. A parancsolat mindkét helyen egyezik, csak a megindokolása más-más a kétféle szövegben. Az Ex. parancsa azzal indokolja meg a szombaton kötelező munkaszünetet, mert Isten is hat napon át dolgozott a világ megteremtésén és a hetediken megpihent. A Deut. szövege már a M. szociálpolitikai célját hangsúlyozza ki. A zsidó felfogásban mindazonáltal az Ex. szelleme gyökeresedett meg és a Deut.-ban kiélezett szociális hasznosság jelentősége az isteni példa ténye mellett lassan-lassan elhomályosult. A fizikai célszerűségből az eszmei kényszerűség bontakozott ki és ma már ez dominál. A zsidónak nem pihenést, de szentségbe való elmerülést jelent a szombati munkaszünet. A munka pihentetésével a szombatot szenteli meg, amelyet Isten legistenibb gondolatának tart, annyira, hogy természetesnek veszi azt az ősrégi elképzelést, hogy a szombat kedvéért teremtette Isten a világot. A szombat a «menyasszony», a «királyné», akinek hódolni kell, és aki huszonnégy óráig tartó királyi függetlenséggel és gondtalansággal fizeti meg a hódolást. Aki megszegi a szombatot, az Isten felségét sérti meg és ezt a bűnt halállal büntették. Az ünnepnapokra vonatkozó M. alapelveiben egyezik a szombati munkaszüneteléssel, de a korlátozás itt kevésbé szigorú, csak a Jomkippur tartja a rangot a szombattal, bárha a büntető szankciói el is térnek a szombatra érvényes szankcióktól. Maga a Szentírás csak általánosságban rendeli el a szombat megszentelését és nem sorolja fel részletesen a tilalom alá eső munkafajtákat. Mégis bizonyos, hogy a munkaszünet rendszere már Mózes korában az emberi erőkifejtés nagyon széles területére terjedhetett ki és nem sok különbséget tettek már akkor sem a munka különböző válfajai között. Ez magából a Szentírásból állapítható meg, amely különböző helyeken különböző munkáról tesz említést a tilalommal és megszegésével kapcsolatosan. Így Ex. 16, 22 megemlíti a szombati mannaszedést, Ex. 16, 29 a, lakóhelyről való távozást és Num. 15, 32 a faszedést. A szombati munkaszünet teljes rendszerét a Talmud építette ki, de még ezt is tovább fejlesztették a későbbi korok kodifikátorai, hol szigorító tendenciával, hol pedig azért, hogy enyhítsenek, ha az ember egészsége és életbiztonsága enyhítést követelt. A Talmud két kategóriába osztja a M. szempontjából az emberi dologtevést. Az első kategóriába tartoznak a főmunkák (av melóchó), ilyent harminckilencet sorol fel. A második kategóriába pedig azok a munkálatok esnek, amelyek az av melóchóval összefüggő, vagy abból eredő kisegítő munkának tekinthetők. Av melóchó alatt azokat a munkálatokat érti a Talmud, amelyek vagy a Szentély megépítésénél, vagy a szentély istentiszteleti szolgálatainál szerepeltek, közvetve, vagy közvetlenül. A szántás pl. főmunkának számít, mert lisztáldozatot is hoztak a Szentélyben és liszt csak a szántás eredményeképpen nyerhető. Hogy a gyakorlati élettel összefüggő M. rendszerét miért éppen a gyakorlati élettől független templomépítésből fejlesztette ki a Talmud, arra nincsen biztos támaszpontja a kritikának, hacsak arra nem gondolunk, hogy a szombat szentségének isteni eredetét és nagy fontosságát akarta dokumentálni a M.-nak a Szentélyhez való viszonyításával. A legfontosabb tilalmak a következők: Nem szabad szombaton és ünnepnapokon tüzet gyújtani. Sütni, főzni, friss ételeket és tüzet éleszteni nem szabad. A péntekről maradt tűz csak a kész ételek fölmelegítésére és világításra használható fel. (Ezt a tilalmat enyhítették az idők során, úgy hogy ételt melegíteni manapság már aznap gyújtott tűz mellett is lehet, ha a tüzet parancs nélkül nemzsidó rakta.) Szombaton nem szabad szivarozni, pipázni sem (de szabad ünnepnapon, ha a szivart, vagy pipát már a meglevő tűzön gyújthatják meg). Tilalom alá esik a kocsikázás, lovaglás, írás, kereskedés és minden ipari és mezőgazdasági munka is. Terhet cipelni, még könnyűt is tilos. Ugyancsak tilalmas az élvezeten túlmenő hosszabb gyalogolás is és a szombaton megengedhető sétául kétezer lépést állapítottak meg, vagyis kétezer lépés távolságot attól a helytől, ahol a szombat beköszöntésekor tartózkodik az ember. Minthogy kétezer lépés terjedelmesebb községekben nem túl nagy távolság, ezt a tilalmat is enyhítették, még pedig úgy, hogy olyan helységekben, amelyek körül eruvot (szombatzsinór. l. o.) húztak, a gyalogolás tilalmát felfüggesztették, nyilván annak az elgondolásnak az alapján, hogy a körülkerítés az egész helységet egyetlen udvarrá szélesíti ki. Kétségtelen, hogy a szombat szentül tartása a zsidó nép legjellegzetesebb vonásává vált és nagy mértékben biztosította a zsidó vallás konzerválását. Az utolsó évtizedekben a gazdasági viszonyok nyomása alatt a szombattartás régi szigorúsága erősen megcsökkent, de már a modern hitközségek is annyira érzik ártalmait a hitéletben, hogy sokfelé mozgalmat indítottak az ősi szombathoz való visszatérés érdekében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3466. címszó a lexikon => 621. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13466.htm

CÍMSZÓ: Munkatilalom

SZÓCIKK: Munkatilalom. A szombati és ünnepnapi munkaszünetet a Szentírás intézményesítette, bár feltehető, hogy a zsidóság legősibb berendezkedései közé tartozik és már a Bibliát megelőző korszakokban is ismerték a rendszeres munkaszünetet az óhéberek, de akkor még csak a primitív kultusszal való vonatkozásban, talán korán érett szociális érzéseik hatása alatt is. Szentséggé és a zsidó élet fundamentális alkatelemévé a Szentírás emelte a szombati és ünnepnapi pihenést l. Szombat . Az általános kultúrfejlődés csak három és félezer év után érte utói a Biblia gondolatát. Két ízben rendelkezik a Tóra a kötelező munkaszünetről: Ex. 20, 8-11 és Deut. 5. 12-15, mindkét helyen a dekalógusban. A parancsolat mindkét helyen egyezik, csak a megindokolása más-más a kétféle szövegben. Az Ex. parancsa azzal indokolja meg a szombaton kötelező munkaszünetet, mert Isten is hat napon át dolgozott a világ megteremtésén és a hetediken megpihent. A Deut. szövege már a M. szociálpolitikai célját hangsúlyozza ki. A zsidó felfogásban mindazonáltal az Ex. szelleme gyökeresedett meg és a Deut.-ban kiélezett szociális hasznosság jelentősége az isteni példa ténye mellett lassan-lassan elhomályosult. A fizikai célszerűségből az eszmei kényszerűség bontakozott ki és ma már ez dominál. A zsidónak nem pihenést, de szentségbe való elmerülést jelent a szombati munkaszünet. A munka pihentetésével a szombatot szenteli meg, amelyet Isten legistenibb gondolatának tart, annyira, hogy természetesnek veszi azt az ősrégi elképzelést, hogy a szombat kedvéért teremtette Isten a világot. A szombat a menyasszony , a királyné , akinek hódolni kell, és aki huszonnégy óráig tartó királyi függetlenséggel és gondtalansággal fizeti meg a hódolást. Aki megszegi a szombatot, az Isten felségét sérti meg és ezt a bűnt halállal büntették. Az ünnepnapokra vonatkozó M. alapelveiben egyezik a szombati munkaszüneteléssel, de a korlátozás itt kevésbé szigorú, csak a Jomkippur tartja a rangot a szombattal, bárha a büntető szankciói el is térnek a szombatra érvényes szankcióktól. Maga a Szentírás csak általánosságban rendeli el a szombat megszentelését és nem sorolja fel részletesen a tilalom alá eső munkafajtákat. Mégis bizonyos, hogy a munkaszünet rendszere már Mózes korában az emberi erőkifejtés nagyon széles területére terjedhetett ki és nem sok különbséget tettek már akkor sem a munka különböző válfajai között. Ez magából a Szentírásból állapítható meg, amely különböző helyeken különböző munkáról tesz említést a tilalommal és megszegésével kapcsolatosan. Így Ex. 16, 22 megemlíti a szombati mannaszedést, Ex. 16, 29 a, lakóhelyről való távozást és Num. 15, 32 a faszedést. A szombati munkaszünet teljes rendszerét a Talmud építette ki, de még ezt is tovább fejlesztették a későbbi korok kodifikátorai, hol szigorító tendenciával, hol pedig azért, hogy enyhítsenek, ha az ember egészsége és életbiztonsága enyhítést követelt. A Talmud két kategóriába osztja a M. szempontjából az emberi dologtevést. Az első kategóriába tartoznak a főmunkák av melóchó , ilyent harminckilencet sorol fel. A második kategóriába pedig azok a munkálatok esnek, amelyek az av melóchóval összefüggő, vagy abból eredő kisegítő munkának tekinthetők. Av melóchó alatt azokat a munkálatokat érti a Talmud, amelyek vagy a Szentély megépítésénél, vagy a szentély istentiszteleti szolgálatainál szerepeltek, közvetve, vagy közvetlenül. A szántás pl. főmunkának számít, mert lisztáldozatot is hoztak a Szentélyben és liszt csak a szántás eredményeképpen nyerhető. Hogy a gyakorlati élettel összefüggő M. rendszerét miért éppen a gyakorlati élettől független templomépítésből fejlesztette ki a Talmud, arra nincsen biztos támaszpontja a kritikának, hacsak arra nem gondolunk, hogy a szombat szentségének isteni eredetét és nagy fontosságát akarta dokumentálni a M.-nak a Szentélyhez való viszonyításával. A legfontosabb tilalmak a következők: Nem szabad szombaton és ünnepnapokon tüzet gyújtani. Sütni, főzni, friss ételeket és tüzet éleszteni nem szabad. A péntekről maradt tűz csak a kész ételek fölmelegítésére és világításra használható fel. Ezt a tilalmat enyhítették az idők során, úgy hogy ételt melegíteni manapság már aznap gyújtott tűz mellett is lehet, ha a tüzet parancs nélkül nemzsidó rakta. Szombaton nem szabad szivarozni, pipázni sem de szabad ünnepnapon, ha a szivart, vagy pipát már a meglevő tűzön gyújthatják meg . Tilalom alá esik a kocsikázás, lovaglás, írás, kereskedés és minden ipari és mezőgazdasági munka is. Terhet cipelni, még könnyűt is tilos. Ugyancsak tilalmas az élvezeten túlmenő hosszabb gyalogolás is és a szombaton megengedhető sétául kétezer lépést állapítottak meg, vagyis kétezer lépés távolságot attól a helytől, ahol a szombat beköszöntésekor tartózkodik az ember. Minthogy kétezer lépés terjedelmesebb községekben nem túl nagy távolság, ezt a tilalmat is enyhítették, még pedig úgy, hogy olyan helységekben, amelyek körül eruvot szombatzsinór. l. o. húztak, a gyalogolás tilalmát felfüggesztették, nyilván annak az elgondolásnak az alapján, hogy a körülkerítés az egész helységet egyetlen udvarrá szélesíti ki. Kétségtelen, hogy a szombat szentül tartása a zsidó nép legjellegzetesebb vonásává vált és nagy mértékben biztosította a zsidó vallás konzerválását. Az utolsó évtizedekben a gazdasági viszonyok nyomása alatt a szombattartás régi szigorúsága erősen megcsökkent, de már a modern hitközségek is annyira érzik ártalmait a hitéletben, hogy sokfelé mozgalmat indítottak az ősi szombathoz való visszatérés érdekében.

13466.ht

CÍMSZÓ Munkatilalo

SZÓCIKK Munkatilalom szombat é ünnepnap munkaszünete Szentírá intézményesítette bá feltehető hog zsidósá legősib berendezkedése köz tartozi é má Bibliá megelőz korszakokba i ismerté rendszere munkaszünete a óhéberek d akko mé csa primití kultussza val vonatkozásban talá korá éret szociáli érzései hatás alat is Szentségg é zsid éle fundamentáli alkatelemév Szentírá emelt szombat é ünnepnap pihenés l Szomba A általáno kultúrfejlődé csa háro é féleze é utá ért utó Bibli gondolatát Ké ízbe rendelkezi Tór kötelez munkaszünetről Ex 20 8-1 é Deut 5 12-15 mindké helye dekalógusban parancsola mindké helye egyezik csa megindokolás más-má kétfél szövegben A Ex parancs azza indokolj me szombato kötelez munkaszünetet mer Iste i ha napo á dolgozot vilá megteremtésé é hetedike megpihent Deut szöveg má M szociálpolitika céljá hangsúlyozz ki zsid felfogásba mindazonálta a Ex szellem gyökeresedet me é Deut.-ba kiélezet szociáli hasznossá jelentőség a isten péld tény mellet lassan-lassa elhomályosult fizika célszerűségbő a eszme kényszerűsé bontakozot k é m má e dominál zsidóna ne pihenést d szentségb val elmerülés jelen szombat munkaszünet munk pihentetéséve szombato szentel meg amelye Iste legistenib gondolatána tart annyira hog természetesne vesz az a ősrég elképzelést hog szomba kedvéér teremtett Iste világot szomba menyasszon királyn akine hódoln kell é ak huszonnég órái tart király függetlenségge é gondtalanságga fizet me hódolást Ak megszeg szombatot a Iste felségé sért me é ez bűn halálla büntették A ünnepnapokr vonatkoz M alapelveibe egyezi szombat munkaszüneteléssel d korlátozá it kevésb szigorú csa Jomkippu tartj rango szombattal bárh büntet szankció e i térne szombatr érvénye szankcióktól Mag Szentírá csa általánosságba rendel e szomba megszentelésé é ne sorolj fe részletese tilalo al es munkafajtákat Mégi bizonyos hog munkaszüne rendszer má Móze korába a ember erőkifejté nagyo széle területér terjedhetet k é ne so különbsége tette má akko se munk különböz válfaja között E magábó Szentírásbó állapíthat meg amel különböz helyeke különböz munkáró tes említés tilalomma é megszegéséve kapcsolatosan Íg Ex 16 2 megemlít szombat mannaszedést Ex 16 2 a lakóhelyrő val távozás é Num 15 3 faszedést szombat munkaszüne telje rendszeré Talmu épített ki d mé ez i továb fejlesztetté később koro kodifikátorai ho szigorít tendenciával ho pedi azért hog enyhítsenek h a embe egészség é életbiztonság enyhítés követelt Talmu ké kategóriáb osztj M szempontjábó a ember dologtevést A els kategóriáb tartozna főmunká a melóch ilyen harminckilence soro fel másodi kategóriáb pedi azo munkálato esnek amelye a a melóchóva összefüggő vag abbó ered kisegít munkána tekinthetők A melóch alat azoka munkálatoka ért Talmud amelye vag Szentél megépítésénél vag szentél istentisztelet szolgálatainá szerepeltek közvetve vag közvetlenül szántá pl főmunkána számít mer lisztáldozato i hozta Szentélybe é lisz csa szántá eredményeképpe nyerhető Hog gyakorlat élette összefügg M rendszeré miér éppe gyakorlat élettő függetle templomépítésbő fejlesztett k Talmud arr nincse bizto támaszpontj kritikának hacsa arr ne gondolunk hog szomba szentségéne isten eredeté é nag fontosságá akart dokumentáln M.-na Szentélyhe val viszonyításával legfontosab tilalma következők Ne szaba szombato é ünnepnapoko tüze gyújtani Sütni főzni fris ételeke é tüze éleszten ne szabad péntekrő marad tű csa kés étele fölmelegítésér é világításr használhat fel Ez tilalma enyhítetté a idő során úg hog étel melegíten manapsá má azna gyújtot tű mellet i lehet h tüze paranc nélkü nemzsid rakta Szombato ne szaba szivarozni pipázn se d szaba ünnepnapon h szivart vag pipá má meglev tűzö gyújthatjá me Tilalo al esi kocsikázás lovaglás írás kereskedé é minde ipar é mezőgazdaság munk is Terhe cipelni mé könnyű i tilos Ugyancsa tilalma a élvezete túlmen hosszab gyalogolá i é szombato megengedhet sétáu kéteze lépés állapította meg vagyi kéteze lépé távolságo attó helytől aho szomba beköszöntéseko tartózkodi a ember Minthog kéteze lépé terjedelmeseb községekbe ne tú nag távolság ez tilalma i enyhítették mé pedi úgy hog olya helységekben amelye körü eruvo szombatzsinór l o húztak gyalogolá tilalmá felfüggesztették nyilvá anna a elgondolásna a alapján hog körülkeríté a egés helysége egyetle udvarr szélesít ki Kétségtelen hog szomba szentü tartás zsid né legjellegzeteseb vonásáv vál é nag mértékbe biztosított zsid vallá konzerválását A utols évtizedekbe gazdaság viszonyo nyomás alat szombattartá rég szigorúság erőse megcsökkent d má moder hitközsége i annyir érzi ártalmai hitéletben hog sokfel mozgalma indította a ős szombatho val visszatéré érdekében

13466.h

CÍMSZ Munkatilal

SZÓCIK Munkatilalo szomba ünnepna munkaszünet Szentír intézményesített b feltehet ho zsidós legősi berendezkedés kö tartoz m Bibli megelő korszakokb ismert rendszer munkaszünet óhébere akk m cs primit kultussz va vonatkozásba tal kor ére szociál érzése hatá ala i Szentség zsi él fundamentál alkatelemé Szentír emel szomba ünnepna pihené Szomb általán kultúrfejlőd cs hár félez ut ér ut Bibl gondolatá K ízb rendelkez Tó kötele munkaszünetrő E 2 8- Deu 12-1 mindk hely dekalógusba parancsol mindk hely egyezi cs megindokolá más-m kétfé szövegbe E paranc azz indokol m szombat kötele munkaszünete me Ist h nap dolgozo vil megteremtés hetedik megpihen Deu szöve m szociálpolitik célj hangsúlyoz k zsi felfogásb mindazonált E szelle gyökeresede m Deut.-b kiéleze szociál hasznoss jelentősé iste pél tén melle lassan-lass elhomályosul fizik célszerűségb eszm kényszerűs bontakozo m dominá zsidón n pihenés szentség va elmerülé jele szomba munkaszüne mun pihentetésév szombat szente me amely Ist legisteni gondolatán tar annyir ho természetesn ves a ősré elképzelés ho szomb kedvéé teremtet Ist világo szomb menyasszo király akin hódol kel a huszonné órá tar királ függetlenségg gondtalanságg fize m hódolás A megsze szombato Ist felség sér m e bű haláll büntetté ünnepnapok vonatko alapelveib egyez szomba munkaszünetelésse korlátoz i kevés szigor cs Jomkipp tart rang szombatta bár bünte szankci térn szombat érvény szankcióktó Ma Szentír cs általánosságb rende szomb megszentelés n sorol f részletes tilal a e munkafajtáka Még bizonyo ho munkaszün rendsze m Móz koráb embe erőkifejt nagy szél területé terjedhete n s különbség tett m akk s mun különbö válfaj közöt magáb Szentírásb állapítha me ame különbö helyek különbö munkár te említé tilalomm megszegésév kapcsolatosa Í E 1 megemlí szomba mannaszedés E 1 lakóhelyr va távozá Nu 1 faszedés szomba munkaszün telj rendszer Talm építet k m e tová fejlesztett későb kor kodifikátora h szigorí tendenciáva h ped azér ho enyhítsene emb egészsé életbiztonsá enyhíté követel Talm k kategóriá oszt szempontjáb embe dologtevés el kategóriá tartozn főmunk melóc ilye harminckilenc sor fe másod kategóriá ped az munkálat esne amely melóchóv összefügg va abb ere kisegí munkán tekinthető melóc ala azok munkálatok ér Talmu amely va Szenté megépítéséné va szenté istentisztele szolgálatain szerepelte közvetv va közvetlenü szánt p főmunkán számí me lisztáldozat hozt Szentélyb lis cs szánt eredményeképp nyerhet Ho gyakorla élett összefüg rendszer mié épp gyakorla élett függetl templomépítésb fejlesztet Talmu ar nincs bizt támaszpont kritikána hacs ar n gondolun ho szomb szentségén iste eredet na fontosság akar dokumentál M.-n Szentélyh va viszonyításáva legfontosa tilalm következő N szab szombat ünnepnapok tüz gyújtan Sütn főzn fri ételek tüz éleszte n szaba péntekr mara t cs ké étel fölmelegítésé világítás használha fe E tilalm enyhített id sorá ú ho éte melegíte manaps m azn gyújto t melle lehe tüz paran nélk nemzsi rakt Szombat n szab szivarozn pipáz s szab ünnepnapo szivar va pip m megle tűz gyújthatj m Tilal a es kocsikázá lovaglá írá keresked mind ipa mezőgazdasá mun i Terh cipeln m könny tilo Ugyancs tilalm élvezet túlme hossza gyalogol szombat megengedhe sétá kétez lépé állapított me vagy kétez lép távolság att helytő ah szomb beköszöntések tartózkod embe Mintho kétez lép terjedelmese községekb n t na távolsá e tilalm enyhítetté m ped úg ho oly helységekbe amely kör eruv szombatzsinó húzta gyalogol tilalm felfüggesztetté nyilv ann elgondolásn alapjá ho körülkerít egé helység egyetl udvar szélesí k Kétségtele ho szomb szent tartá zsi n legjellegzetese vonásá vá na mértékb biztosítot zsi vall konzerválásá utol évtizedekb gazdasá viszony nyomá ala szombattart ré szigorúsá erős megcsökken m mode hitközség annyi érz ártalma hitéletbe ho sokfe mozgalm indított ő szombath va visszatér érdekébe

13466.

CÍMS Munkatila

SZÓCI Munkatilal szomb ünnepn munkaszüne Szentí intézményesítet feltehe h zsidó legős berendezkedé k tarto Bibl megel korszakok ismer rendsze munkaszüne óhéber ak c primi kultuss v vonatkozásb ta ko ér szociá érzés hat al Szentsé zs é fundamentá alkatelem Szentí eme szomb ünnepn pihen Szom általá kultúrfejlő c há féle u é u Bib gondolat íz rendelke T kötel munkaszünetr 8 De 12- mind hel dekalógusb parancso mind hel egyez c megindokol más- kétf szövegb paran az indoko szomba kötel munkaszünet m Is na dolgoz vi megteremté hetedi megpihe De szöv szociálpoliti cél hangsúlyo zs felfogás mindazonál szell gyökeresed Deut.- kiélez szociá hasznos jelentős ist pé té mell lassan-las elhomályosu fizi célszerűség esz kényszerű bontakoz domin zsidó pihené szentsé v elmerül jel szomb munkaszün mu pihentetésé szomba szent m amel Is legisten gondolatá ta annyi h természetes ve ősr elképzelé h szom kedvé teremte Is világ szom menyassz királ aki hódo ke huszonn ór ta kirá függetlenség gondtalanság fiz hódolá megsz szombat Is felsé sé b halál büntett ünnepnapo vonatk alapelvei egye szomb munkaszüneteléss korláto kevé szigo c Jomkip tar ran szombatt bá bünt szankc tér szomba érvén szankciókt M Szentí c általánosság rend szom megszentelé soro részlete tila munkafajták Mé bizony h munkaszü rendsz Mó korá emb erőkifej nag szé terület terjedhet különbsé tet ak mu különb válfa közö magá Szentírás állapíth m am különb helye különb munká t említ tilalom megszegésé kapcsolatos megeml szomb mannaszedé lakóhely v távoz N faszedé szomb munkaszü tel rendsze Tal építe tov fejlesztet késő ko kodifikátor szigor tendenciáv pe azé h enyhítsen em egészs életbiztons enyhít követe Tal kategóri osz szempontjá emb dologtevé e kategóri tartoz főmun meló ily harminckilen so f máso kategóri pe a munkála esn amel melóchó összefüg v ab er kiseg munká tekinthet meló al azo munkálato é Talm amel v Szent megépítésén v szent istentisztel szolgálatai szerepelt közvet v közvetlen szán főmunká szám m lisztáldoza hoz Szentély li c szán eredményekép nyerhe H gyakorl élet összefü rendsze mi ép gyakorl élet függet templomépítés fejleszte Talm a ninc biz támaszpon kritikán hac a gondolu h szom szentségé ist erede n fontossá aka dokumentá M.- Szentély v viszonyításáv legfontos tilal következ sza szomba ünnepnapo tü gyújta Süt főz fr étele tü éleszt szab péntek mar c k éte fölmelegítés világítá használh f tilal enyhítet i sor h ét melegít manap az gyújt mell leh tü para nél nemzs rak Szomba sza szivaroz pipá sza ünnepnap sziva v pi megl tű gyújthat Tila e kocsikáz lovagl ír kereske min ip mezőgazdas mu Ter cipel könn til Ugyanc tilal élveze túlm hossz gyalogo szomba megengedh sét kéte lép állapítot m vag kéte lé távolsá at helyt a szom beköszöntése tartózko emb Minth kéte lé terjedelmes községek n távols tilal enyhített pe ú h ol helységekb amel kö eru szombatzsin húzt gyalogo tilal felfüggesztett nyil an elgondolás alapj h körülkerí eg helysé egyet udva széles Kétségtel h szom szen tart zs legjellegzetes vonás v n mérték biztosíto zs val konzerválás uto évtizedek gazdas viszon nyom al szombattar r szigorús erő megcsökke mod hitközsé anny ér ártalm hitéletb h sokf mozgal indítot szombat v visszaté érdekéb

13466

CÍM Munkatil

SZÓC Munkatila szom ünnep munkaszün Szent intézményesíte felteh zsid legő berendezked tart Bib mege korszako isme rendsz munkaszün óhébe a prim kultus vonatkozás t k é szoci érzé ha a Szents z fundament alkatele Szent em szom ünnep pihe Szo által kultúrfejl h fél Bi gondola í rendelk köte munkaszünet D 12 min he dekalógus parancs min he egye megindoko más két szöveg para a indok szomb köte munkaszüne I n dolgo v megteremt heted megpih D szö szociálpolit cé hangsúly z felfogá mindazoná szel gyökerese Deut. kiéle szoci haszno jelentő is p t mel lassan-la elhomályos fiz célszerűsé es kényszer bontako domi zsid pihen szents elmerü je szom munkaszü m pihentetés szomb szen ame I legiste gondolat t anny természete v ős elképzel szo kedv teremt I vilá szo menyass kirá ak hód k huszon ó t kir függetlensé gondtalansá fi hódol megs szomba I fels s halá büntet ünnepnap vonat alapelve egy szom munkaszünetelés korlát kev szig Jomki ta ra szombat b bün szank té szomb érvé szankciók Szent általánossá ren szo megszentel sor részlet til munkafajtá M bizon munkasz rends M kor em erőkife na sz terüle terjedhe különbs te a m külön válf köz mag Szentírá állapít a külön hely külön munk emlí tilalo megszegés kapcsolato megem szom mannaszed lakóhel távo faszed szom munkasz te rendsz Ta épít to fejleszte kés k kodifikáto szigo tendenciá p az enyhítse e egész életbizton enyhí követ Ta kategór os szempontj em dologtev kategór tarto főmu mel il harminckile s más kategór p munkál es ame melóch összefü a e kise munk tekinthe mel a az munkálat Tal ame Szen megépítésé szen istentiszte szolgálata szerepel közve közvetle szá főmunk szá lisztáldoz ho Szentél l szá eredményeké nyerh gyakor éle összef rendsz m é gyakor éle függe templomépíté fejleszt Tal nin bi támaszpo kritiká ha gondol szo szentség is ered fontoss ak dokument M. Szentél viszonyításá legfonto tila követke sz szomb ünnepnap t gyújt Sü fő f étel t élesz sza pénte ma ét fölmelegíté világít használ tila enyhíte so é melegí mana a gyúj mel le t par né nemz ra Szomb sz szivaro pip sz ünnepna sziv p meg t gyújtha Til kocsiká lovag í keresk mi i mezőgazda m Te cipe kön ti Ugyan tila élvez túl hoss gyalog szomb megenged sé két lé állapíto va két l távols a hely szo beköszöntés tartózk em Mint két l terjedelme községe távol tila enyhítet p o helységek ame k er szombatzsi húz gyalog tila felfüggesztet nyi a elgondolá alap körülker e helys egye udv széle Kétségte szo sze tar z legjellegzete voná mérté biztosít z va konzerválá ut évtizede gazda viszo nyo a szombatta szigorú er megcsökk mo hitközs ann é ártal hitélet sok mozga indíto szomba visszat érdeké

1346

CÍ Munkati

SZÓ Munkatil szo ünne munkaszü Szen intézményesít felte zsi leg berendezke tar Bi meg korszak ism rends munkaszü óhéb pri kultu vonatkozá szoc érz h Szent fundamen alkatel Szen e szo ünne pih Sz álta kultúrfej fé B gondol rendel köt munkaszüne 1 mi h dekalógu paranc mi h egy megindok má ké szöve par indo szom köt munkaszün dolg megterem hete megpi sz szociálpoli c hangsúl felfog mindazon sze gyökeres Deut kiél szoc haszn jelent i me lassan-l elhomályo fi célszerűs e kénysze bontak dom zsi pihe szent elmer j szo munkasz pihenteté szom sze am legist gondola ann természet ő elképze sz ked terem vil sz menyas kir a hó huszo ki függetlens gondtalans f hódo meg szomb fel hal bünte ünnepna vona alapelv eg szo munkaszünetelé korlá ke szi Jomk t r szomba bü szan t szom érv szankció Szen általánoss re sz megszente so részle ti munkafajt bizo munkas rend ko e erőkif n s terül terjedh különb t külö vál kö ma Szentír állapí külö hel külö mun eml tilal megszegé kapcsolat mege szo mannasze lakóhe táv fasze szo munkas t rends T épí t fejleszt ké kodifikát szig tendenci a enyhíts egés életbizto enyh köve T kategó o szempont e dologte kategó tart főm me i harminckil má kategó munká e am melóc összef kis mun tekinth me a munkála Ta am Sze megépítés sze istentiszt szolgálat szerepe közv közvetl sz főmun sz lisztáldo h Szenté sz eredmények nyer gyako él össze rends gyako él függ templomépít fejlesz Ta ni b támaszp kritik h gondo sz szentsé i ere fontos a dokumen M Szenté viszonyítás legfont til követk s szom ünnepna gyúj S f éte éles sz pént m é fölmelegít világí haszná til enyhít s meleg man gyú me l pa n nem r Szom s szivar pi s ünnepn szi me gyújth Ti kocsik lova keres m mezőgazd T cip kö t Ugya til élve tú hos gyalo szom megenge s ké l állapít v ké távol hel sz beköszönté tartóz e Min ké terjedelm község távo til enyhíte helysége am e szombatzs hú gyalo til felfüggeszte ny elgondol ala körülke hely egy ud szél Kétségt sz sz ta legjellegzet von mért biztosí v konzervál u évtized gazd visz ny szombatt szigor e megcsök m hitköz an árta hitéle so mozg indít szomb vissza érdek