13470.htm

CÍMSZÓ: Münz

SZEMÉLYNÉV: Münz József

SZÓCIKK: Münz, 1. József Izsák, rabbi, M Mózes (1. o.) óbudai főrabbi fia. Ő adta ki atyja responsumait Mhram Minz (Prága 1827) címen. 1830-ban még Tabon működött, de később valószínűen betegeskedés miatt megvált hivatalától és Pápára költözött, ahol mint tekintélyes hitközségi tag és tudós, előkelő szerepet vitt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3470. címszó a lexikon => 622. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13470.htm

CÍMSZÓ: Münz

SZEMÉLYNÉV: Münz József

SZÓCIKK: Münz, 1. József Izsák, rabbi, M Mózes 1. o. óbudai főrabbi fia. Ő adta ki atyja responsumait Mhram Minz Prága 1827 címen. 1830-ban még Tabon működött, de később valószínűen betegeskedés miatt megvált hivatalától és Pápára költözött, ahol mint tekintélyes hitközségi tag és tudós, előkelő szerepet vitt.

13470.ht

CÍMSZÓ Mün

SZEMÉLYNÉV Mün Józse

SZÓCIKK Münz 1 Józse Izsák rabbi Móze 1 o óbuda főrabb fia adt k atyj responsumai Mhra Min Prág 182 címen 1830-ba mé Tabo működött d későb valószínűe betegeskedé miat megvál hivatalátó é Pápár költözött aho min tekintélye hitközség ta é tudós előkel szerepe vitt

13470.h

CÍMSZ Mü

SZEMÉLYNÉ Mü Józs

SZÓCIK Mün Józs Izsá rabb Móz óbud főrab fi ad aty responsuma Mhr Mi Prá 18 címe 1830-b m Tab működöt késő valószínű betegesked mia megvá hivatalát Pápá költözöt ah mi tekintély hitközsé t tudó előke szerep vit

13470.

CÍMS M

SZEMÉLYN M Józ

SZÓCI Mü Józ Izs rab Mó óbu főra f a at responsum Mh M Pr 1 cím 1830- Ta működö kés valószín betegeske mi megv hivatalá Páp költözö a m tekintél hitközs tud elők szere vi

13470

CÍM

SZEMÉLY Jó

SZÓC M Jó Iz ra M ób főr a responsu M P cí 1830 T működ ké valószí betegesk m meg hivatal Pá költöz tekinté hitköz tu elő szer v

1347SZEMÉL J

SZÓ J I r ó fő respons c 183 műkö k valósz beteges me hivata P költö tekint hitkö t el sze