13471.htm

CÍMSZÓ: Murányi

SZEMÉLYNÉV: Murányi Gyula

SZÓCIKK: M. Gyula, szobrász és éremművész, szül. Budapesten 1881., megh. u. o. 1920. Az Iparművészeti iskolában, majd Parisban és Bécsben tanult. Főleg plakettekkel szerepelt kezdetben és ezen a téren a legismertebb és legtermékenyebb művészek közé tartozott. Több plakettje van a Szépművészeti Múzeumban. Szobrai között a legismertebb a Nógrád vm. által rendelt Kupaktanács szoborcsoport. Korábbi szobraiban a természethű másolójaként jelentkezett (Ülő öregasszony, Imádkozó zsidó) Érmeinek és plakettjeinek acélverőtűit a Numizmatikai Társaságnak hagyta, hogy a segítségükkel vert érmek és plakettek jövedelméből fiatal éremszobrászokat támogassanak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3471. címszó a lexikon => 623. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13471.htm

CÍMSZÓ: Murányi

SZEMÉLYNÉV: Murányi Gyula

SZÓCIKK: M. Gyula, szobrász és éremművész, szül. Budapesten 1881., megh. u. o. 1920. Az Iparművészeti iskolában, majd Parisban és Bécsben tanult. Főleg plakettekkel szerepelt kezdetben és ezen a téren a legismertebb és legtermékenyebb művészek közé tartozott. Több plakettje van a Szépművészeti Múzeumban. Szobrai között a legismertebb a Nógrád vm. által rendelt Kupaktanács szoborcsoport. Korábbi szobraiban a természethű másolójaként jelentkezett Ülő öregasszony, Imádkozó zsidó Érmeinek és plakettjeinek acélverőtűit a Numizmatikai Társaságnak hagyta, hogy a segítségükkel vert érmek és plakettek jövedelméből fiatal éremszobrászokat támogassanak.

13471.ht

CÍMSZÓ Murány

SZEMÉLYNÉV Murány Gyul

SZÓCIKK M Gyula szobrás é éremművész szül Budapeste 1881. megh u o 1920 A Iparművészet iskolában maj Parisba é Bécsbe tanult Főle plakettekke szerepel kezdetbe é eze tére legismerteb é legtermékenyeb művésze köz tartozott Töb plakettj va Szépművészet Múzeumban Szobra közöt legismerteb Nógrá vm álta rendel Kupaktanác szoborcsoport Korább szobraiba természeth másolójakén jelentkezet Ül öregasszony Imádkoz zsid Érmeine é plakettjeine acélverőtűi Numizmatika Társaságna hagyta hog segítségükke ver érme é plakette jövedelmébő fiata éremszobrászoka támogassanak

13471.h

CÍMSZ Murán

SZEMÉLYNÉ Murán Gyu

SZÓCIK Gyul szobrá éremművés szü Budapest 1881 meg 192 Iparművésze iskolába ma Parisb Bécsb tanul Fől plakettekk szerepe kezdetb ez tér legismerte legtermékenye művész kö tartozot Tö plakett v Szépművésze Múzeumba Szobr közö legismerte Nógr v ált rende Kupaktaná szoborcsopor Koráb szobraib természet másolójaké jelentkeze Ü öregasszon Imádko zsi Érmein plakettjein acélverőtű Numizmatik Társaságn hagyt ho segítségükk ve érm plakett jövedelméb fiat éremszobrászok támogassana

13471.

CÍMS Murá

SZEMÉLYN Murá Gy

SZÓCI Gyu szobr éremművé sz Budapes 188 me 19 Iparművész iskoláb m Paris Bécs tanu Fő plakettek szerep kezdet e té legismert legtermékeny művés k tartozo T plaket Szépművész Múzeumb Szob köz legismert Nóg ál rend Kupaktan szoborcsopo Korá szobrai természe másolójak jelentkez öregasszo Imádk zs Érmei plakettjei acélverőt Numizmati Társaság hagy h segítségük v ér plaket jövedelmé fia éremszobrászo támogassan

13471

CÍM Mur

SZEMÉLY Mur G

SZÓC Gy szob éremműv s Budape 18 m 1 Iparművés iskolá Pari Béc tan F plakette szere kezde t legismer legterméken művé tartoz plake Szépművés Múzeum Szo kö legismer Nó á ren Kupakta szoborcsop Kor szobra termész másolója jelentke öregassz Imád z Érme plakettje acélverő Numizmat Társasá hag segítségü é plake jövedelm fi éremszobrász támogassa

1347

CÍ Mu

SZEMÉL Mu

SZÓ G szo éremmű Budap 1 Iparművé iskol Par Bé ta plakett szer kezd legisme legterméke műv tarto plak Szépművé Múzeu Sz k legisme N re Kupakt szoborcso Ko szobr termés másolój jelentk öregass Imá Érm plakettj acélver Numizma Társas ha segítség plak jövedel f éremszobrás támogass