13477.htm

CÍMSZÓ: Náchum

SZÓCIKK: Náchum próféta könyve, a tizenkét kisebb Próféta gyűjteményében foglal helyet. Szerzője ékes szavakban írja le Asszíria bukását, mely Jeruzsálem reményét jelenti: «Im a hegyeken hallatszanak már a hírnök léptei, aki üdvöt hirdet: ünnepeld, Juda, a te ünnepeidet, teljesítsd fogadalmaidat, mert nem fog többé a gaz keresztülgázolni rajtad, végkép kipusztult». f. m.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3477. címszó a lexikon => 623. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13477.htm

CÍMSZÓ: Náchum

SZÓCIKK: Náchum próféta könyve, a tizenkét kisebb Próféta gyűjteményében foglal helyet. Szerzője ékes szavakban írja le Asszíria bukását, mely Jeruzsálem reményét jelenti: Im a hegyeken hallatszanak már a hírnök léptei, aki üdvöt hirdet: ünnepeld, Juda, a te ünnepeidet, teljesítsd fogadalmaidat, mert nem fog többé a gaz keresztülgázolni rajtad, végkép kipusztult . f. m.

13477.ht

CÍMSZÓ Náchu

SZÓCIKK Náchu prófét könyve tizenké kiseb Prófét gyűjteményébe fogla helyet Szerzőj éke szavakba írj l Asszíri bukását mel Jeruzsále reményé jelenti I hegyeke hallatszana má hírnö léptei ak üdvö hirdet ünnepeld Juda t ünnepeidet teljesíts fogadalmaidat mer ne fo több ga keresztülgázoln rajtad végké kipusztul f m

13477.h

CÍMSZ Nách

SZÓCIK Nách prófé könyv tizenk kise Prófé gyűjteményéb fogl helye Szerző ék szavakb ír Asszír bukásá me Jeruzsál remény jelent hegyek hallatszan m hírn lépte a üdv hirde ünnepel Jud ünnepeide teljesít fogadalmaida me n f töb g keresztülgázol rajta végk kipusztu

13477.

CÍMS Nác

SZÓCI Nác próf köny tizen kis Próf gyűjteményé fog hely Szerz é szavak í Asszí bukás m Jeruzsá remén jelen hegye hallatsza hír lépt üd hird ünnepe Ju ünnepeid teljesí fogadalmaid m tö keresztülgázo rajt vég kipuszt

13477

CÍM Ná

SZÓC Ná pró kön tize ki Pró gyűjtemény fo hel Szer szava Assz buká Jeruzs remé jele hegy hallatsz hí lép ü hir ünnep J ünnepei teljes fogadalmai t keresztülgáz raj vé kipusz

1347

CÍ N

SZÓ N pr kö tiz k Pr gyűjtemén f he Sze szav Ass buk Jeruz rem jel heg hallats h lé hi ünne ünnepe telje fogadalma keresztülgá ra v kipus