13480.htm

CÍMSZÓ: Nadányi

SZEMÉLYNÉV: Nadányi Emil

SZÓCIKK: Nadányi Emil, szerkesztő és publicista, szül. Nagyváradon 1881. Középiskoláit u. o., az egyetemet Kolozsváron végezte, s miután jogi doktorátust szerzett, hírlapíró és a Kolozsvári Hírlapnak, a Tisza-kormány erdélyi félhivatalos orgánumának felelős szerkesztője lett. 1914-ben Parlamenti küzdelmek c. műve feltűnést keltett. 1915-ben Budapesten megalapította a 8 Órai Újság c. politikai napilapot, melynek főszerkesztője lett. 1927 óta a Budapesti Hírlap vezérigazgatója is. Részt vett a Tisza István-kör alapításában és annak egyik vezető tagja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3480. címszó a lexikon => 624. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13480.htm

CÍMSZÓ: Nadányi

SZEMÉLYNÉV: Nadányi Emil

SZÓCIKK: Nadányi Emil, szerkesztő és publicista, szül. Nagyváradon 1881. Középiskoláit u. o., az egyetemet Kolozsváron végezte, s miután jogi doktorátust szerzett, hírlapíró és a Kolozsvári Hírlapnak, a Tisza-kormány erdélyi félhivatalos orgánumának felelős szerkesztője lett. 1914-ben Parlamenti küzdelmek c. műve feltűnést keltett. 1915-ben Budapesten megalapította a 8 Órai Újság c. politikai napilapot, melynek főszerkesztője lett. 1927 óta a Budapesti Hírlap vezérigazgatója is. Részt vett a Tisza István-kör alapításában és annak egyik vezető tagja.

13480.ht

CÍMSZÓ Nadány

SZEMÉLYNÉV Nadány Emi

SZÓCIKK Nadány Emil szerkeszt é publicista szül Nagyvárado 1881 Középiskolái u o. a egyeteme Kolozsváro végezte miutá jog doktorátus szerzett hírlapír é Kolozsvár Hírlapnak Tisza-kormán erdély félhivatalo orgánumána felelő szerkesztőj lett 1914-be Parlament küzdelme c műv feltűnés keltett 1915-be Budapeste megalapított Óra Újsá c politika napilapot melyne főszerkesztőj lett 192 ót Budapest Hírla vezérigazgatój is Rész vet Tisz István-kö alapításába é anna egyi vezet tagja

13480.h

CÍMSZ Nadán

SZEMÉLYNÉ Nadán Em

SZÓCIK Nadán Emi szerkesz publicist szü Nagyvárad 188 Középiskolá o egyetem Kolozsvár végezt miut jo doktorátu szerzet hírlapí Kolozsvá Hírlapna Tisza-kormá erdél félhivatal orgánumán felel szerkesztő let 1914-b Parlamen küzdelm mű feltűné keltet 1915-b Budapest megalapítot Ór Újs politik napilapo melyn főszerkesztő let 19 ó Budapes Hírl vezérigazgató i Rés ve Tis István-k alapításáb ann egy veze tagj

13480.

CÍMS Nadá

SZEMÉLYN Nadá E

SZÓCI Nadá Em szerkes publicis sz Nagyvára 18 Középiskol egyete Kolozsvá végez miu j doktorát szerze hírlap Kolozsv Hírlapn Tisza-korm erdé félhivata orgánumá fele szerkeszt le 1914- Parlame küzdel m feltűn kelte 1915- Budapes megalapíto Ó Új politi napilap mely főszerkeszt le 1 Budape Hír vezérigazgat Ré v Ti István- alapításá an eg vez tag

13480

CÍM Nad

SZEMÉLY Nad

SZÓC Nad E szerke publici s Nagyvár 1 Középisko egyet Kolozsv vége mi doktorá szerz hírla Kolozs Hírlap Tisza-kor erd félhivat orgánum fel szerkesz l 1914 Parlam küzde feltű kelt 1915 Budape megalapít Ú polit napila mel főszerkesz l Budap Hí vezérigazga R T István alapítás a e ve ta

1348

CÍ Na

SZEMÉL Na

SZÓ Na szerk public Nagyvá Középisk egye Kolozs vég m doktor szer hírl Koloz Hírla Tisza-ko er félhiva orgánu fe szerkes 191 Parla küzd felt kel 191 Budap megalapí poli napil me főszerkes Buda H vezérigazg Istvá alapítá v t