13481.htm

CÍMSZÓ: Nádas

SZEMÉLYNÉV: Nádas Sándor

SZÓCIKK: "Nádas Sándor, író, szül. 1883. Tanulmányainak befejezése után újságíró lett. Eleinte kritikát és novellát írt különböző fővárosi lapokba, A Pesti Futárral új kritikai laptípust teremtett. Ide írt szellemes karcolatai jellemzően egyéniek. Kávéház c. darabját a Vígszínház mutatta be (1916). Egyéb művei: Öreg szalámitolvaj; Éjjeli muzsika; Krisztina sorsa; Operai angyalok; A bolondok örökké élnek; Akiért csak a kezet kell kinyújtani; Parfüm és halszag. Uri és női vádlottak; Otthon, édes otthon."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3481. címszó a lexikon => 624. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13481.htm

CÍMSZÓ: Nádas

SZEMÉLYNÉV: Nádas Sándor

SZÓCIKK: Nádas Sándor, író, szül. 1883. Tanulmányainak befejezése után újságíró lett. Eleinte kritikát és novellát írt különböző fővárosi lapokba, A Pesti Futárral új kritikai laptípust teremtett. Ide írt szellemes karcolatai jellemzően egyéniek. Kávéház c. darabját a Vígszínház mutatta be 1916 . Egyéb művei: Öreg szalámitolvaj; Éjjeli muzsika; Krisztina sorsa; Operai angyalok; A bolondok örökké élnek; Akiért csak a kezet kell kinyújtani; Parfüm és halszag. Uri és női vádlottak; Otthon, édes otthon.

13481.ht

CÍMSZÓ Náda

SZEMÉLYNÉV Náda Sándo

SZÓCIKK Náda Sándor író szül 1883 Tanulmányaina befejezés utá újságír lett Eleint kritiká é novellá ír különböz főváros lapokba Pest Futárra ú kritika laptípus teremtett Id ír szelleme karcolata jellemzőe egyéniek Kávéhá c darabjá Vígszínhá mutatt b 191 Egyé művei Öre szalámitolvaj Éjjel muzsika Krisztin sorsa Opera angyalok bolondo örökk élnek Akiér csa keze kel kinyújtani Parfü é halszag Ur é nő vádlottak Otthon éde otthon

13481.h

CÍMSZ Nád

SZEMÉLYNÉ Nád Sánd

SZÓCIK Nád Sándo ír szü 188 Tanulmányain befejezé ut újságí let Elein kritik novell í különbö főváro lapokb Pes Futárr kritik laptípu teremtet I í szellem karcolat jellemző egyénie Kávéh darabj Vígszính mutat 19 Egy műve Ör szalámitolva Éjje muzsik Kriszti sors Oper angyalo bolond örök élne Akié cs kez ke kinyújtan Parf halsza U n vádlotta Ottho éd ottho

13481.

CÍMS Ná

SZEMÉLYN Ná Sán

SZÓCI Ná Sánd í sz 18 Tanulmányai befejez u újság le Elei kriti novel különb fővár lapok Pe Futár kriti laptíp teremte szelle karcola jellemz egyéni Kávé darab Vígszín muta 1 Eg műv Ö szalámitolv Éjj muzsi Kriszt sor Ope angyal bolon örö éln Aki c ke k kinyújta Par halsz vádlott Otth é otth

13481

CÍM N

SZEMÉLY N Sá

SZÓC N Sán s 1 Tanulmánya befeje újsá l Ele krit nove külön fővá lapo P Futá krit laptí teremt szell karcol jellem egyén Káv dara Vígszí mut E mű szalámitol Éj muzs Krisz so Op angya bolo ör él Ak k kinyújt Pa hals vádlot Ott ott

1348SZEMÉL S

SZÓ Sá Tanulmány befej újs El kri nov külö főv lap Fut kri lapt terem szel karco jelle egyé Ká dar Vígsz mu m szalámito É muz Kris s O angy bol ö é A kinyúj P hal vádlo Ot ot