13483.htm

CÍMSZÓ: Nádor

SZEMÉLYNÉV: Nádor Mihály

SZÓCIKK: N. Mihály, zeneszerző, szül. Temesváron 1882 jún. 30. A budapesti Zeneművészeti Főiskola növendéke volt. Donna Anna c. operáját a budapesti Operaház mutatta be. Operettjei: Vilmos huszárok, Babavásár, Offenbach (Király Színház), Krizantém (Városi Színház). Melodikus operettjein kívül dalokat, kamarazeneműveket is szerzett és a könnyű muzsikában is értékeset produkált.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3483. címszó a lexikon => 624. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13483.htm

CÍMSZÓ: Nádor

SZEMÉLYNÉV: Nádor Mihály

SZÓCIKK: N. Mihály, zeneszerző, szül. Temesváron 1882 jún. 30. A budapesti Zeneművészeti Főiskola növendéke volt. Donna Anna c. operáját a budapesti Operaház mutatta be. Operettjei: Vilmos huszárok, Babavásár, Offenbach Király Színház , Krizantém Városi Színház . Melodikus operettjein kívül dalokat, kamarazeneműveket is szerzett és a könnyű muzsikában is értékeset produkált.

13483.ht

CÍMSZÓ Nádo

SZEMÉLYNÉV Nádo Mihál

SZÓCIKK N Mihály zeneszerző szül Temesváro 188 jún 30 budapest Zeneművészet Főiskol növendék volt Donn Ann c operájá budapest Operahá mutatt be Operettjei Vilmo huszárok Babavásár Offenbac Királ Színhá Krizanté Város Színhá Melodiku operettjei kívü dalokat kamarazeneműveke i szerzet é könny muzsikába i értékese produkált

13483.h

CÍMSZ Nád

SZEMÉLYNÉ Nád Mihá

SZÓCIK Mihál zeneszerz szü Temesvár 18 jú 3 budapes Zeneművésze Főisko növendé vol Don An operáj budapes Operah mutat b Operettje Vilm huszáro Babavásá Offenba Kirá Szính Krizant Váro Szính Melodik operettje kív daloka kamarazeneművek szerze könn muzsikáb értékes produkál

13483.

CÍMS Ná

SZEMÉLYN Ná Mih

SZÓCI Mihá zeneszer sz Temesvá 1 j budape Zeneművész Főisk növend vo Do A operá budape Opera muta Operettj Vil huszár Babavás Offenb Kir Szín Krizan Vár Szín Melodi operettj kí dalok kamarazeneműve szerz kön muzsiká értéke produká

13483

CÍM N

SZEMÉLY N Mi

SZÓC Mih zenesze s Temesv budap Zeneművés Főis növen v D oper budap Oper mut Operett Vi huszá Babavá Offen Ki Szí Kriza Vá Szí Melod operett k dalo kamarazeneműv szer kö muzsik érték produk

1348SZEMÉL M

SZÓ Mi zenesz Temes buda Zeneművé Fői növe ope buda Ope mu Operet V husz Babav Offe K Sz Kriz V Sz Melo operet dal kamarazenemű sze k muzsi érté produ