13486.htm

CÍMSZÓ: Nagel

SZEMÉLYNÉV: Nagel Arnold

SZÓCIKK: Nagel Arnold, honvédalezredes szül. Kishradiskán (Morvaorsz.) 1834. Résztvett az 1859-iki olasz hadjáratban, majd tanár lett a hadapródiskolában. 1864. a vezérkarhoz került s ilyen beosztásban végigharcolta az olasz és porosz háborút. 1886-ban ment nyugdíjba. A Ludovika Akadémia Közlönyében igen sok érdekes cikket írt. (A háború természettörvénye, A léghajózás és a háború stb.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3486. címszó a lexikon => 624. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13486.htm

CÍMSZÓ: Nagel

SZEMÉLYNÉV: Nagel Arnold

SZÓCIKK: Nagel Arnold, honvédalezredes szül. Kishradiskán Morvaorsz. 1834. Résztvett az 1859-iki olasz hadjáratban, majd tanár lett a hadapródiskolában. 1864. a vezérkarhoz került s ilyen beosztásban végigharcolta az olasz és porosz háborút. 1886-ban ment nyugdíjba. A Ludovika Akadémia Közlönyében igen sok érdekes cikket írt. A háború természettörvénye, A léghajózás és a háború stb. .

13486.ht

CÍMSZÓ Nage

SZEMÉLYNÉV Nage Arnol

SZÓCIKK Nage Arnold honvédalezrede szül Kishradiská Morvaorsz 1834 Résztvet a 1859-ik olas hadjáratban maj taná let hadapródiskolában 1864 vezérkarho kerül ilye beosztásba végigharcolt a olas é poros háborút 1886-ba men nyugdíjba Ludovik Akadémi Közlönyébe ige so érdeke cikke írt hábor természettörvénye léghajózá é hábor stb

13486.h

CÍMSZ Nag

SZEMÉLYNÉ Nag Arno

SZÓCIK Nag Arnol honvédalezred szü Kishradisk Morvaors 183 Résztve 1859-i ola hadjáratba ma tan le hadapródiskolába 186 vezérkarh kerü ily beosztásb végigharcol ola poro háború 1886-b me nyugdíjb Ludovi Akadém Közlönyéb ig s érdek cikk ír hábo természettörvény léghajóz hábo st

13486.

CÍMS Na

SZEMÉLYN Na Arn

SZÓCI Na Arno honvédalezre sz Kishradis Morvaor 18 Résztv 1859- ol hadjáratb m ta l hadapródiskoláb 18 vezérkar ker il beosztás végigharco ol por hábor 1886- m nyugdíj Ludov Akadé Közlönyé i érde cik í háb természettörvén léghajó háb s

13486

CÍM N

SZEMÉLY N Ar

SZÓC N Arn honvédalezr s Kishradi Morvao 1 Részt 1859 o hadjárat t hadapródiskolá 1 vezérka ke i beosztá végigharc o po hábo 1886 nyugdí Ludo Akad Közlöny érd ci há természettörvé léghaj há

1348SZEMÉL A

SZÓ Ar honvédalez Kishrad Morva Rész 185 hadjára hadapródiskol vezérk k beoszt végighar p háb 188 nyugd Lud Aka Közlön ér c h természettörv légha h