13490.htm

CÍMSZÓ: Nagy

SZEMÉLYNÉV: Nagy Samu

SZÓCIKK: N. Samu, gyógyszerész, szül. Nyirbaktán 1866. dec. 27. Oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte. 1898-ban megalapította A Gyógyszerész c. tudományos szaklapot Budapesten, amit 1914-ig szerkesztett. 1909-ben létesítette a Kőolajipar r.-t.-ot Debrecenben. 1910-ben megalakította és elnöke lett a Felsőmagyarországi Kőolajfinomítók Egyesületének. 1920 óta szerkeszti a Romániai Általános Gyógyszerészegyesület folyóiratát, a Revista Farmacieit. 1924-ben gyógyszervegyészeti kiállítást rendezett Bukarestben. Számos műve jelent meg a gyógyszerészeti tudományok problémáiról.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3490. címszó a lexikon => 625. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13490.htm

CÍMSZÓ: Nagy

SZEMÉLYNÉV: Nagy Samu

SZÓCIKK: N. Samu, gyógyszerész, szül. Nyirbaktán 1866. dec. 27. Oklevelét a budapesti tudományegyetemen szerezte. 1898-ban megalapította A Gyógyszerész c. tudományos szaklapot Budapesten, amit 1914-ig szerkesztett. 1909-ben létesítette a Kőolajipar r.-t.-ot Debrecenben. 1910-ben megalakította és elnöke lett a Felsőmagyarországi Kőolajfinomítók Egyesületének. 1920 óta szerkeszti a Romániai Általános Gyógyszerészegyesület folyóiratát, a Revista Farmacieit. 1924-ben gyógyszervegyészeti kiállítást rendezett Bukarestben. Számos műve jelent meg a gyógyszerészeti tudományok problémáiról.

13490.ht

CÍMSZÓ Nag

SZEMÉLYNÉV Nag Sam

SZÓCIKK N Samu gyógyszerész szül Nyirbaktá 1866 dec 27 Oklevelé budapest tudományegyeteme szerezte 1898-ba megalapított Gyógyszerés c tudományo szaklapo Budapesten ami 1914-i szerkesztett 1909-be létesített Kőolajipa r.-t.-o Debrecenben 1910-be megalakított é elnök let Felsőmagyarország Kőolajfinomító Egyesületének 192 ót szerkeszt Románia Általáno Gyógyszerészegyesüle folyóiratát Revist Farmacieit 1924-be gyógyszervegyészet kiállítás rendezet Bukarestben Számo műv jelen me gyógyszerészet tudományo problémáiról

13490.h

CÍMSZ Na

SZEMÉLYNÉ Na Sa

SZÓCIK Sam gyógyszerés szü Nyirbakt 186 de 2 Oklevel budapes tudományegyetem szerezt 1898-b megalapítot Gyógyszeré tudomány szaklap Budapeste am 1914- szerkesztet 1909-b létesítet Kőolajip r.-t.- Debrecenbe 1910-b megalakítot elnö le Felsőmagyarorszá Kőolajfinomít Egyesületéne 19 ó szerkesz Románi Általán Gyógyszerészegyesül folyóiratá Revis Farmaciei 1924-b gyógyszervegyésze kiállítá rendeze Bukarestbe Szám mű jele m gyógyszerésze tudomány problémáiró

13490.

CÍMS N

SZEMÉLYN N S

SZÓCI Sa gyógyszeré sz Nyirbak 18 d Okleve budape tudományegyete szerez 1898- megalapíto Gyógyszer tudomán szakla Budapest a 1914 szerkeszte 1909- létesíte Kőolaji r.-t. Debrecenb 1910- megalakíto eln l Felsőmagyarorsz Kőolajfinomí Egyesületén 1 szerkes Román Általá Gyógyszerészegyesü folyóirat Revi Farmacie 1924- gyógyszervegyész kiállít rendez Bukarestb Szá m jel gyógyszerész tudomán problémáir

13490

CÍM

SZEMÉLY

SZÓC S gyógyszer s Nyirba 1 Oklev budap tudományegyet szere 1898 megalapít Gyógysze tudomá szakl Budapes 191 szerkeszt 1909 létesít Kőolaj r.-t Debrecen 1910 megalakít el Felsőmagyarors Kőolajfinom Egyesületé szerke Romá Által Gyógyszerészegyes folyóira Rev Farmaci 1924 gyógyszervegyés kiállí rende Bukarest Sz je gyógyszerés tudomá problémái

1349



SZEMÉL

SZÓ gyógysze Nyirb Okle buda tudományegye szer 189 megalapí Gyógysz tudom szak Budape 19 szerkesz 190 létesí Kőola r.- Debrece 191 megalakí e Felsőmagyaror Kőolajfino Egyesület szerk Rom Álta Gyógyszerészegye folyóir Re Farmac 192 gyógyszervegyé kiáll rend Bukares S j gyógyszeré tudom problémá