13491.htm

CÍMSZÓ: Nagy

SZEMÉLYNÉV: Nagy Sándor

SZÓCIKK: N. I. Sándor, politikus, szül. Dévaványán 1859. júl. 14. A budapesti egyetemen tanult jogot a szerzett ügyvédi oklevelet. Résztvett a párisi Court d'assises tárgyalásain s a francia bűnvádi eljárást és börtönrendszert hosszasabban tanulmányozta. E célból Belgiumban és Angliában is hosszabb tanulmányúton volt. 1892-tól kezdve több ülésszakon át szabadelvű programmal országgyűlési képviselő volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3491. címszó a lexikon => 625. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13491.htm

CÍMSZÓ: Nagy

SZEMÉLYNÉV: Nagy Sándor

SZÓCIKK: N. I. Sándor, politikus, szül. Dévaványán 1859. júl. 14. A budapesti egyetemen tanult jogot a szerzett ügyvédi oklevelet. Résztvett a párisi Court d'assises tárgyalásain s a francia bűnvádi eljárást és börtönrendszert hosszasabban tanulmányozta. E célból Belgiumban és Angliában is hosszabb tanulmányúton volt. 1892-tól kezdve több ülésszakon át szabadelvű programmal országgyűlési képviselő volt.

13491.ht

CÍMSZÓ Nag

SZEMÉLYNÉV Nag Sándo

SZÓCIKK N I Sándor politikus szül Dévaványá 1859 júl 14 budapest egyeteme tanul jogo szerzet ügyvéd oklevelet Résztvet páris Cour d'assise tárgyalásai franci bűnvád eljárás é börtönrendszer hosszasabba tanulmányozta célbó Belgiumba é Angliába i hosszab tanulmányúto volt 1892-tó kezdv töb ülésszako á szabadelv programma országgyűlés képvisel volt

13491.h

CÍMSZ Na

SZEMÉLYNÉ Na Sánd

SZÓCIK Sándo politiku szü Dévavány 185 jú 1 budapes egyetem tanu jog szerze ügyvé oklevele Résztve pári Cou d'assis tárgyalása franc bűnvá eljárá börtönrendsze hosszasabb tanulmányozt célb Belgiumb Angliáb hossza tanulmányút vol 1892-t kezd tö ülésszak szabadel programm országgyűlé képvise vol

13491.

CÍMS N

SZEMÉLYN N Sán

SZÓCI Sánd politik sz Dévaván 18 j budape egyete tan jo szerz ügyv oklevel Résztv pár Co d'assi tárgyalás fran bűnv eljár börtönrendsz hosszasab tanulmányoz cél Belgium Angliá hossz tanulmányú vo 1892- kez t üléssza szabade program országgyűl képvis vo

13491

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sán politi s Dévavá 1 budap egyet ta j szer ügy okleve Részt pá C d'ass tárgyalá fra bűn eljá börtönrends hosszasa tanulmányo cé Belgiu Angli hoss tanulmány v 1892 ke üléssz szabad progra országgyű képvi v

1349SZEMÉL S

SZÓ Sá polit Dévav buda egye t sze üg oklev Rész p d'as tárgyal fr bű elj börtönrend hosszas tanulmány c Belgi Angl hos tanulmán 189 k üléss szaba progr országgy képv