13492.htm

CÍMSZÓ: Nagy

SZEMÉLYNÉV: Nagy Sándor

SZÓCIKK: Nagy II. Sándor, ügyvéd és politikus, publicista. A régi függetlenségi 48-as párt tagja volt és két cikluson át képviselte a nagylaki kerületet. Ismert függetlenségi politikus. Az impériumváltozás óta állandóan Aradon él és nagy szerepet játszik a romániai Magyar Párt életében. Mint védőügyvéd és publicista is ismert nevet szerzett. Írásai budapesti és aradi lapokban jelentek meg. Zsidó kulturmozgalmakban és a hitközségi életben is tevékeny részt vesz. Tagja volt Arad város törvényhatósági bizottságának, majd a városi tanácsnak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3492. címszó a lexikon => 625. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13492.htm

CÍMSZÓ: Nagy

SZEMÉLYNÉV: Nagy Sándor

SZÓCIKK: Nagy II. Sándor, ügyvéd és politikus, publicista. A régi függetlenségi 48-as párt tagja volt és két cikluson át képviselte a nagylaki kerületet. Ismert függetlenségi politikus. Az impériumváltozás óta állandóan Aradon él és nagy szerepet játszik a romániai Magyar Párt életében. Mint védőügyvéd és publicista is ismert nevet szerzett. Írásai budapesti és aradi lapokban jelentek meg. Zsidó kulturmozgalmakban és a hitközségi életben is tevékeny részt vesz. Tagja volt Arad város törvényhatósági bizottságának, majd a városi tanácsnak.

13492.ht

CÍMSZÓ Nag

SZEMÉLYNÉV Nag Sándo

SZÓCIKK Nag II Sándor ügyvé é politikus publicista rég függetlenség 48-a pár tagj vol é ké cikluso á képviselt nagylak kerületet Ismer függetlenség politikus A impériumváltozá ót állandóa Arado é é nag szerepe játszi románia Magya Pár életében Min védőügyvé é publicist i ismer neve szerzett Írása budapest é arad lapokba jelente meg Zsid kulturmozgalmakba é hitközség életbe i tevéken rész vesz Tagj vol Ara váro törvényhatóság bizottságának maj város tanácsnak

13492.h

CÍMSZ Na

SZEMÉLYNÉ Na Sánd

SZÓCIK Na I Sándo ügyv politiku publicist ré függetlensé 48- pá tag vo k ciklus képvisel nagyla kerülete Isme függetlensé politiku impériumváltoz ó állandó Arad na szerep játsz románi Magy Pá életébe Mi védőügyv publicis isme nev szerzet Írás budapes ara lapokb jelent me Zsi kulturmozgalmakb hitközsé életb tevéke rés ves Tag vo Ar vár törvényhatósá bizottságána ma váro tanácsna

13492.

CÍMS N

SZEMÉLYN N Sán

SZÓCI N Sánd ügy politik publicis r függetlens 48 p ta v ciklu képvise nagyl kerület Ism függetlens politik impériumválto álland Ara n szere játs román Mag P életéb M védőügy publici ism ne szerze Írá budape ar lapok jelen m Zs kulturmozgalmak hitközs élet tevék ré ve Ta v A vá törvényhatós bizottságán m vár tanácsn

13492

CÍM

SZEMÉLY Sá

SZÓC Sán üg politi publici független 4 t cikl képvis nagy kerüle Is független politi impériumvált állan Ar szer ját romá Ma életé védőüg public is n szerz Ír budap a lapo jele Z kulturmozgalma hitköz éle tevé r v T v törvényható bizottságá vá tanács

1349SZEMÉL S

SZÓ Sá ü polit public függetle cik képvi nag kerül I függetle polit impériumvál álla A sze já rom M élet védőü publi i szer Í buda lap jel kulturmozgalm hitkö él tev törvényhat bizottság v tanác