13493.htm

CÍMSZÓ: Nagy

SZEMÉLYNÉV: Nagy Zoltán

SZÓCIKK: "N. Zoltán, költő, szül. Debrecenben 1884. Jogi, doktori és ügyvédi diplomát szerzett. Jelenleg gyakorló ügyvéd Budapesten és a Nyugat főmunkatársa. A maga útján haladó költő, akinek alig van közössége a nagy tömeggel, de halk lírája visszhangot kelt minden érzékeny lélekben. Verskötetei: Hónapos szobákból; Csend, Aranymadár, Elégiák. Regénye: Die Legende vom lachenden Mann."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 3493. címszó a lexikon => 625. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

13493.htm

CÍMSZÓ: Nagy

SZEMÉLYNÉV: Nagy Zoltán

SZÓCIKK: N. Zoltán, költő, szül. Debrecenben 1884. Jogi, doktori és ügyvédi diplomát szerzett. Jelenleg gyakorló ügyvéd Budapesten és a Nyugat főmunkatársa. A maga útján haladó költő, akinek alig van közössége a nagy tömeggel, de halk lírája visszhangot kelt minden érzékeny lélekben. Verskötetei: Hónapos szobákból; Csend, Aranymadár, Elégiák. Regénye: Die Legende vom lachenden Mann.

13493.ht

CÍMSZÓ Nag

SZEMÉLYNÉV Nag Zoltá

SZÓCIKK N Zoltán költő szül Debrecenbe 1884 Jogi doktor é ügyvéd diplomá szerzett Jelenle gyakorl ügyvé Budapeste é Nyuga főmunkatársa mag útjá halad költő akine ali va közösség nag tömeggel d hal líráj visszhango kel minde érzéken lélekben Verskötetei Hónapo szobákból Csend Aranymadár Elégiák Regénye Di Legend vo lachende Mann

13493.h

CÍMSZ Na

SZEMÉLYNÉ Na Zolt

SZÓCIK Zoltá költ szü Debrecenb 188 Jog dokto ügyvé diplom szerzet Jelenl gyakor ügyv Budapest Nyug főmunkatárs ma útj hala költ akin al v közössé na tömegge ha lírá visszhang ke mind érzéke lélekbe Verskötete Hónap szobákbó Csen Aranymadá Elégiá Regény D Legen v lachend Man

13493.

CÍMS N

SZEMÉLYN N Zol

SZÓCI Zolt köl sz Debrecen 18 Jo dokt ügyv diplo szerze Jelen gyako ügy Budapes Nyu főmunkatár m út hal köl aki a közöss n tömegg h lír visszhan k min érzék lélekb Verskötet Hóna szobákb Cse Aranymad Elégi Regén Lege lachen Ma

13493

CÍM

SZEMÉLY Zo

SZÓC Zol kö s Debrece 1 J dok ügy dipl szerz Jele gyak üg Budape Ny főmunkatá ú ha kö ak közös tömeg lí visszha mi érzé lélek Versköte Hón szobák Cs Aranyma Elég Regé Leg lache M

1349SZEMÉL Z

SZÓ Zo k Debrec do üg dip szer Jel gya ü Budap N főmunkat h k a közö töme l visszh m érz léle Versköt Hó szobá C Aranym Elé Reg Le lach